I 2014 omsatte reklame- og mediebyrået Futatsu for 97,9 millioner kroner, som er en nedgang på 7 prosent fra året før. Resultat før skatt ble 2,5 millioner, mot 3,5 millioner i 2013. Daglig leder, Aris Theophilakis, forklarer nedgangen med kundeperiodiseringer.

- 2014 var et bra år faglig sett, og et greit år økonomisk sett. Vi hadde en topplinje-nedgang som primært skyldtes kundeperiodiseringer. Det har vi mer enn tatt igjen i år hvor vi ser ut til å lande på om lag 115-120 millioner. Bunnlinjen er som vanlig ikke maksimert ut, vi har jo ingen finansielle eiere som legger press på oss, men vi er fremdeles på tosifret rent prosentuelt, sier han til Kampanje.

Les også: - Alle mot alle i 2015

- Vi vokser sakte, men sikkert
Theophilakis forklarer at Futatsu, sammenlignet med de fleste andre reklamebyråer, har hatt en stabil trendlinje de siste åtte årene.

- Og sammenlignet med andre mediebyråer har vi en høyere tetthet av seniorer, men er kun mindre av størrelse. Men vi vokser også her sakte, men sikkert, sier han.

- Handler om effekt
På spørsmål om konkurransen i markedet i årene som kommer, virker ikke Theophilakis bekymret.

- Kombinasjonen av presisjon og intuisjon er en fin nisje fordi det handler om effekt og ikke virkemidler, og i august kan vi snakke litt om nye folk og kunder i Futatsu.

Futatsu 2014 2013 Prosentvis endring
Driftsinntekter 97,9 105,6 - 7,3%
Driftsresultat 2,4 3,5 - 6,5%
Resultat før skatt 2,5 3,5 - 29,4%

Alle tall i millioner kroner.