Rekordstore tap for ny Creuna-sjef: - Vi skal tilbake til å levere solide tall

Ny Creuna-sjef fikk det tøft i sitt første driftsår.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det var i januar 2019 at Birgitte Feginn Angelil tok over som ny sjef i teknologi- og designbyrået Creuna. Den gang uttalte Angelil at hun gledet seg «til å kunne bidra til å løfte frem et enda mer offensivt og integrert Creuna.»

- Det er fremdeles min lidenskap og målsetting med å lede Creuna, sier administrerende direktør i Creuna, Birgitte Angelil, til Kampanje.

Creuna leverer tjenester innen teknologi, strategi, design og kommunikasjon til kunder som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Utdanningsetaten, Norges Sjømatråd og ST1 Norge. Men hennes første år som sjef ble en tung start. Byrået endte opp med et stort underskudd på 15 millioner kroner før skatt. Byråinntekten falt med 17,2 millioner kroner, eller 13 prosent. 

- Er det noe du som sjef kunne gjort annerledes? 

- Da jeg var kommet i gang så jeg behovet for å gjøre endringene for å levere på markedets fremtidige behov og ytterligere styrke oss som et integrert selskap. Creuna gjennomførte i 2019 en omfattende reorganisering og la en ny strategisk retning for å møte markedet på en sterkere og mer robust måte. Det har kostet, sier hun.

Les også: Creuna går på sitt største underskudd på 17 år – ny toppsjef skylder på Kobra-oppkjøp

Med grunnlag i den strategiske omleggingen og reorganiseringen har vi fått fornyet tillit i 2020, og resultatene så langt i år viser at vi gjør oss tilliten verdig. Birgitte Angelil, eier og administrerende direktør

Har tapt 30 mill. på fire år

Dermed fortsetter Creuna å gå i minus. Tapet for 2019 kommer på toppen av tidligere underskudd, slik at byrået har tapt rundt 30 millioner kroner de siste fire årene.

- Hvordan dekker dere opp tapene?

- Creuna har langsiktige og svært solide eiere. Med grunnlag i den strategiske omleggingen og reorganiseringen har vi fått fornyet tillit i 2020, og resultatene så langt i år viser at vi gjør oss tilliten verdig, sier hun.

På eiersiden i Creuna finner en investeringsselskapet til Rieber-familien, Atlantis Vest, med 70 prosent av selskapet. I tillegg er også Angelil selv nest største eier i Creuna med ti prosent gjennom familieselskapet Eltek Holding.

Ser en på driften har underskuddet i størrelse doblet seg i løpet av fjoråret og på inntektssiden har omsetningen falt fra 177,3 millioner kroner i 2018 til fjorårets 142 millioner kroner, noe Creuna i årsrapporten forklarer med «færre leveranser innen reklame.»

 - Fall i inntektene fra 2018 til 2019 henger primært sammen med færre leveranser innen reklame, hvor innkjøp og bruk av underleverandører utgjorde ti millioner. Det resterende inntektsfallet henger sammen med færre konsulenter etter reorganiseringen av selskapet. Vi har lagt bak oss flere år med svake resultater, men anser nå framtidsutsiktene som gode, med en sterk utvikling i digitalisering innenfor offentlig og privat sektor, sier Angelil.

Her kan du se alle tallene til Creuna for 2019. Alle tall i MNOK. Fall i omsetning og solide underskudd

Creuna 2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 142,0 177,3 - 20
Driftsresultat - 15,0 - 7,5 -
Resultat før skatt - 15,4 - 8,0 -

Kutt i ansatte og ny retning

I årsrapporten heter det blant annet «selskapet har lagt bak seg flere år med svake resultater og gjennomførte i 2019 en omfattende reorganisering og la en ny strategisk retning for å møte markedet på en sterkere og robust måte.»

Angelil sier den nye strategien til Creuna handler om å samle byråets kompetanseområder i helintegrerte team. På den måten skal Creuna bli den foretrukne partneren for selskaper som skal gjennomføre «en større digital transformasjon av virksomheten, skape fremtidens løsninger og gjøre kundene til vinnere i et omskiftelig marked».

- Settet av kompetanse som skal til for å støtte virksomheter gjennom slike store sprang matcher fagkompetansen og den integrerte tilnærmingen Creuna har vært kjent for gjennom mange år. Med reorganiseringen og implementering av ny metodikk og strategi, har vi forsterket potensen i det kreative samspillet mellom våre fagdisipliner, og etablert en organisasjonsmodell som er 100 prosent kundedrevet, sier Angelil.

Hun mener Creunas samlede fagkompetanse står sterkere «enn noensinne» med blant annet nytt «metodeverk og en reorganisering fra fire fagavdelinger til tre tverrfaglige team. Omorganiseringen har medført at selskapet har dratt ned på bemanningen og det med hele 15 stykker. I tillegg har Creuna bemannet noe opp slik at nettokuttene i årsverk er på i underkant av ti.

- Ja, det stemmer. I 2019 reduserte vi med 15 konsulenter og erstattet noen av dem nyansettelser for å styrke vår kompetanse i tråd med den nye strategien og utfordringene kundene våre står overfor, sier hun.

Les også: Creuna skal bygge Bane Nor-merkevaren - har satt av 54 millioner på seks år

Vi har lagt en langsiktig plan for å snu den negative resultattrenden fra de siste årene, hvor det første delmålet er å lukke underskuddet gjennom 2020. Birgitte Angelil

Tror på overskudd i 2020

Hun sier Creuna i tredje kvartal i år igjen vokser i antall mennesker. Selskapet anser framtidsutsiktene som gode, med en sterk utvikling innen digitalisering av offentlig sektor.

- I august startet vi opp vårt talentprogram for tredje året på rad, og med det har vi fått har åtte svært dyktige nye talenter ombord. I tråd med strategien har vi siden juli også hentet inn fire svært kompetente og erfarne profiler innen brukeropplevelse og teknologi, sier hun.

- Men gitt Covid-19 vil det være mulig å gå i pluss i 2020 eller blir det ett nytt tap også i år?

- 2020 er det første fulle driftsåret etter reorganiseringen og strategiomleggingen, og tallene for første halvår 2020 viser at den negative trenden de siste årene nå er snudd og at endringene som er iverksatt virker etter hensikten, ser Creuna-sjefen-

Hun mener tallene per august i år viser en netto omsetningsvekst på 2,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 

- Vi har lagt en langsiktig plan for å snu den negative resultattrenden fra de siste årene, hvor det første delmålet er å lukke underskuddet gjennom 2020. I henhold til oppdatert prognose 1. september ligger vi mer enn godt an til å nå denne målsetningen på tross av utfordringene Covid-19 har skapt også for vår virksomhet, sier hun.  

Ved å gjøre de grepene Creuna gjennomførte på slutten av fjoråret i 2019, mener hun selskapet fremstod «revitalisert og solide da krisen oppstod.»

- Jeg er svært imponert over hvordan våre fantastiske kunder har klart å holde hulene i gang gjennom krisen, og stolt av den ekstraordinære innsatsen våre ansatte har gjort for å hjelpe både kundene og Creuna gjennom en uventet krevende vår og sommer, sier hun. 

Det er ikke første gang Angelil jobber i Creuna.  Hun jobbet i byrået i hele 15 år før hun sluttet som direktør for salg og forretningsutvikling i 2015. Hun gikk den gang inn på eiersiden og i styret i Creuna-konsernet, men er nå tilbake i en fullt ut, operativ rolle.

- Jeg forlot selskapet med 10,6 millioner i brutto driftsresultat og fire millioner kroner i resultatet før skatt. Vi skal tilbake til å levere solide tall, sier Angelil.

Rekordstore tap for ny Creuna-sjef: - Vi skal tilbake til å levere solide tall