Creuna går på sitt største underskudd på 17 år – ny toppsjef skylder på Kobra-oppkjøp

Underskuddene fortsetter å vokse i teknologi- og designbyrået Creuna.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Ifølge Creunas ferske 2018-tall går digitalbyrået atter en gang med underskudd, og denne gang er det det største underskuddet de har notert seg for siden Creuna-eier Fritz Rieber gikk inn i selskapet i 2002. Det er heller ingen bedring å finne sett opp mot 2016 og 2017, hvor byrået gikk med millionunderskudd begge årene. 

I 2018 ender driftsresultat nemlig på minus 7,5 millioner kroner, mens resultat før skatt er på minus åtte millioner kroner. Akkumulert har Creuna dermed et samlet underskudd på 15,6 millioner kroner de siste tre årene. I årsrapporten peker Creuna på at det ble en treg start på 2018, hvor byrået også hadde to lederbytter og kjøpte rådgivingsselskapet Kobra. 

- Det er i stor grad knyttet til oppkjøpet av rådgivningsselskapet Kobra, restruktureringskostnader, investeringer i systemer som nytt økonomisystem og nytt HR-system. En ting er investering i systemene, i tillegg kommer også investeringer i opplæring. Det gjør vi for å bygge strukturkapital, sier den nye Creuna-sjef Birgitte Feginn Angelil,

Hun tok på seg byrålederjobben på tampen av 2018, etter flere lederbytter i selskapet. Det begynte med at Ole Morten Damlien sluttet i Creuna for tre år siden. Deretter tok Karl Fredrik Lund over sjefsstillingen før den nordiske konsernsjefen i Creuna, Torstein Harildstad, gikk på vakt som byråleder også i Norge. Birgitte Angelil er dermed den fjerde nye sjefen på kort tid.

- Det klart at omstruktureringskostnader i forbindelse lederskiftet også har hatt innvirkning på fjorårets drift. Fjoråret dreide seg i stor grad om strukturelle endringer, det er ikke driften i selskapet som preger tallene. Uten de strukturelle endringene ville vi ikke gått med det underskuddet, sier hun til Kampanje. 

I årsrapporten kommer det også frem at Creuna skal ha betalt 5,2 millioner kroner for aksjene i konsulentselskapet Kobra noe som er bokført i balansen, men det er altså implementeringen av selskapet som er med å dra ned resultatet. På oppkjøpstidspunktet var Kobra et lite miljø på syv stykker som i 2016 omsatte for 12,2 millioner kroner og leverte et overskudd på rundt halvannen million kroner.

Les også: 

I vår nye posisjon skal vi være kjent for big leap engineering. Det er en strategisk spissing av oss som selskap og våre leveranser. Birgitte Feginn Angelil

- Et stort prispress

Feginn Angelil har også vært Creuna tidligere. Hun jobbet i byrået i hele 15 år før hun sluttet som direktør for salg og forretningsutvikling i 2015. Nå peker hun på at avtaler hun inngikk for tre år siden, er mindre lønnsomme når de reforhandles i dag. 

- I 2018 var det store endringer i markedet med konkurranse fra flere hold, hvor man nå konkurrerer med alt fra aktører som Deloitte til mindre nystartede miljøer. Det er et veldig variert marked å konkurrere i, og det fører til et stort prispress. Da jeg var her for tre år siden inngikk vi noen rammeavtaler og kontrakter som reforhandles til lavere pris i dag når vi restarter avtaler. Det preger oss.

Omsetningen til Creuna ender på rett i overkant av 177 millioner kroner i 2018, en liten nedgang fra 2017 da byrået hadde en omsetning på 180 millioner kroner, men det er fortsatt noe høyere enn i 2016. Byråinntekten faller derimot mot begge de to foregående årene, og ender på 132,8 millioner kroner - en nedgang på 3,4 prosent fra 2017.

- Foruten økt prispress, har dere hatt noe frafall av kunder eller lavere aktivitet hos eksisterende kunder i 2018?

- Vi har ikke hatt et stort frafall av kunder i 2018. Vi har alltid noen offentlige rammeavtaler hvor man vil få naturlige avganger, som vi for eksempel har hatt med Skatteetaten, etter 16 års samarbeid. Vi har ikke tapt noen store kontrakter som vi har budsjettert for, svarer Feginn Angelil. 

Her kan du se tallene til Creuna for 2018. Alle tall i MNOK.Kjøpte konsulentselskap og gikk med underskudd

År 2018 2017 Endring i %
Omsetning 177,3  179,9   - 1,4
Byråinntekt 132,8 137,5  - 3,4 
Driftsresultat  - 7,5  - 2,6
Resultat før skatt - 8,0 - 3,1 

Tror på et bedre 2019

Til tross for fall i inntekter og resultat, forteller Feginn Angelil at de rekrutterer offensivt. Bare i august har teknologi- og designbyrået hentet inn 14 nye medarbeidere, og det kommer på plass flere i både september og oktober. Angelil opplyser at de også har hanket inn flere store kunder både offentlige og private, men hun ønsker ikke kommentere hvilke disse er. 

I årsrapporten skriver byrået at de regnet med bedre fart i 2019 enn de hadde i starten av 2018. «Aktiviteten i selskapet var ikke optimal første ni måneder, men tok seg noe opp i 4. kvartal. Det er forventet at 1 og 2. kvartal 2019 vil ha samme fart som 4.kvartal 2018. Fokus på lønnsomhet og vekst vil fortsette i 2019», skriver selskapet. 

- Det har gått bra i 2019, men vi har dratt ned forventningene for vekst noe for det første halvåret. Det handler om at vi har jobbet mye med hva Creuna skal være og hvilke leveranse områder vi skal være best på, i tillegg til at vi har rekruttert mye ny kompetanse, sier Feginn Angelil.

Dette arbeidet begynte de med på tampen av 2018, for å legge en ny strategi for hvilken posisjon Creuna skal ha i markedet. 
 
- I vår nye posisjon skal vi være kjent for Big Leap EngineeringDet innebærer at vi skal hjelpe kundene med å ta store sprang gjennom å utnytte vår store faglige bredde og integrerte arbeidsform i viktige løsninger for kundene. Det er en strategisk spissing av oss som selskap og våre leveranser, og det er noe vi har jobbet mye med på det nordiske nivået. Det har vært en viktig satsing. 

- Blir 2019 bedre enn fjoråret?

- Ja, det blir det.

Creuna går på sitt største underskudd på 17 år – ny toppsjef skylder på Kobra-oppkjøp