Mediesky reklame-investor om smellen i Creuna

For første gang siden finanskrisen tapte Creuna i Norge penger. Tar Fritz Rieber med Danmark blir det svært blodig.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

2016 ble et skrekkens år for Creuna i Norge. Selv om byrået fikk en byråinntekt ikke langt unna fjoråret, sank lønnsomheten i selskapet. Omsetningen i Creuna endte på snaue 172 millioner kroner, mot 180 millioner kroner i 2015. Det var en nedgang på 4,6 prosent.

Byråinntekten falt med 7,6 prosent fra 146,8 millioner kroner i 2015 til 135,7 millioner kroner i 2016.

Resultat før skatt endte likevel på minus 4,7 millioner kroner, noe som er en dramatisk forverring fra 2015, da resultat før skatt var på syv millioner kroner.

For første gang snakker en ellers ganske så taus Creuna-eier Fritz Rieber om investeringen Rieber-selskapet Atlantis Vest har gjort i det kreative digitalbyrået. Investeringsselskapet har hatt eierandeler i Creuna siden 2002, forteller Rieber til Kampanje.

- Vi gikk inn i Creuna med en mindre investering i 2002, like etter at dotcom-boblen sprakk, så det var relativt tidlig. Utgangspunktet var at vi trodde at en større andel av markedsarbeidet mot kunder ville skje digitalt og at kommunikasjonsformen ville endre seg. Vi hadde tidligere eid en rekke it-konsulent selskaper, men solgt oss ut av disse frem mot 2000, sier han.

- Etter min mening har vi passert den digitale brytningstiden, det skjedde ved begynnelsen av 2000-tallet. Fritz Rieber

- Viktig med den «riktige» eieren

I dag eier Atlantis Vest rundt 70 prosent av Creuna konsernet. Investeringsselskapet fikk en skikkelig kapitalinnsprøytning etter at Rieber-familien i 2012 solgte næringsmiddelbedriften Rieber & Søn, som blant annet sto bak de kjente merkevarene Toro og Vossafår, til Orkla i 2012 for 4,7 milliarder kroner i kontanter. 

- Vår eierandel er økt i Creuna som følge av at andre eiere har ønsket å selge sin aksjer, samt at selskapet har hatt behov for kapital til oppkjøp og økt arbeidskapital. Selskapets størrelse er nær femdoblet i denne perioden.

- Hvor fornøyd er du med investeringen i Creuna?

- Vi er fornøyde med den nordiske markedsposisjonen Creuna har bygget, sier Rieber.

Overfor Kampanje beskriver han Atlantis Vest som en langsiktig eier.

- Men det er også viktig at selskapene vi eier, eller har eid, til enhver tid har den «riktige» eieren. Det vil si en eier som kan bidra til best mulig utvikling av selskapet i et langsiktig perspektiv. Direkte investeringer utgjør det viktigste aktivitetsområdet i Atlantis Vest. Vi investerer fortrinnsvis i selskaper som har lagt bak seg de første fasene i sin utvikling, men har et betydelig potensial for videre vekst og verdiskaping, sier han.

- Hva er etter din mening utfordringen for selskaper som Creuna i dagens digitale brytningstid?

- Etter min mening har vi passert den digitale brytningstiden, det skjedde ved begynnelsen av 2000-tallet. Den største utfordringen er å bringe det kreative og det teknologiske sammen på en god måte for våre kunder, sier Rieber.

Taper penger i Norge:Underskudd for første gang på ni år

Creuna Norge 2016 2015 Endring i %
Omsetning 171,8 180 -4,6
Driftsresultat -4,6 7,2 -163,9
Resultat før skatt -4,7 7 -167,1

Alle tall i millioner norske kroner. 

- Trøbbel

Når nordisk konsernsjef Torstein Harildstad i Creuna skal trekke frem hva som er årsaken til de blodrøde tallene, trekker han frem én enkelthendelse som den aller viktigste.

- Vel, vi mistet Hurtigruta i fjor. Og det var et prosjekt som la beslag på mange ansatte. Det medførte litt trøbbel i å få alle mann i arbeid med nye oppgaver. Men nå har vi det. Vi har også fått en ny strategi og ny ledelse på plass. Vi har lansert et trainee-program og mandag i forrige uke tok vi imot 21 nyansatte, sier han fornøyd.

Les også: Ny Creuna-sjef med rekordomsetning

- Og hvordan ser 2017 ut i Norge?

- Nå går det som en kule – det ser bra ut. Nå har vi fått orden på økonomien og det er god stemning i selskapet rundt den nye strategien og vi er godt i gang med eksekveringen, sier Harildstad.

Det har vært hyppige lederbytter i Creuna Norge med sjefer som G. I april i år ble det kjent at Karl Fredrik Lund ble hentet inn som ny Norgessjef.

Les også: Lederbytte i Creuna - henter ny toppsjef fra Telia

Til Kampanje sier Karl Fredrik Lund at Creuna Norge så langt i år har hatt en positiv utvikling.

- Vi har hatt gode økonomiske resultat hver måned siden årsskiftet,  og har i den siste tiden også vunnet flere store oppdrag i sterk konkurranse med andre. Med bakgrunn i dette har vi nå investert i et tyvetalls nyrekrutteringer, og ti av disse er knyttet til et trainee-program, forteller han.

Nå er målet å tydeliggjøre hva byrået er god på og styrke seg på det som er satsningsområder.

- Slikt sett er Creuna Norge rustet for å ta på seg flere og nye oppdrag innenfor det vi er kjent for - integrerte leveranser med design, kommunikasjon og teknologi, mener han.

Nå har vi fått orden på økonomien og det er god stemning i selskapet. Torstein Harildstad

Nedbemannet i Danmark

Også i Creuna Danmark ble det minustegn foran resultatet i fjor. Der ble det et negativt resultat på -8,8 millioner danske kroner. Torstein Harildstad forteller at 2016 ble et skikkelig omstillingsår for flere deler av konsernet.

- Vi gjorde en fullstendig omstilling i Danmark i 2016, redimensjonerte driften i København og fikk inn én ny leder som leder både den avdelingen og den i Aarhus. Når man gjør slikt, er det omstillingskostnader, sier Harildstad til Kampanje.

I denne prosessen var det også en storstilt nedbemanning der mange måtte gå.  Til publikasjonen Markedsføring har den danske Creuna-sjefen Roar Nissen anslått at restruktureringen kostet rundt fire millioner danske kroner.

Årsresultatet for Creuna i Danmark endte på minus 8,8 millioner danske kroner. I november i fjor ble det nedbemannet i København, noe som vil medføre at 2017-tallene blir bedre, og dansk byråleder Roar Nissen lover svarte tall for den danske driften inneværende år, skriver den danske publikasjonen Markedsføring.

Ny nordisk sjef:

Nordisk konsernsjef i Creuna, Torstein Harildstad innrømmer at konsernet har satt seg store mål; - Vårt mål fremover er enkelt; vi skal være det beste integrerte byrået, sier han. Foto: Creuna

Dansk smell: Creuna-konsernet blør kraftig

Creuna-konsernet 2016 2015 Endring i %
Omsetning 327,5 316,4 3,5
Resultat før skatt -16,9 -10,6  -

Tall i millioner danske kroner. 

- Vi skal være best

Harildstad innrømmer at konsernets ambisjon fremover kanskje høres ut som en klisjé, men han avslører den likevel;

- Det høres kanskje «fluffy» ut, men vi har en sterk ambisjon om å dra ut synergien av alle de lokale avdelingene. Vi kan bli sterkere på innhold og design når vi samarbeider på tvers. Vårt mål fremover er enkelt; vi skal være det beste integrerte byrået, og skal vinne priser innen design, kunne innhold og reklame og kombinere dette med tung teknisk kompetanse som utnytter det siste innen teknologi.

I årsrapporten for Creuna i 2016 skrev styret følgende i sin årsberetning; «Ved årets inngang forventet selskapet et positivt resultat. På grunn av den fortsatt utilfredsstillende utvikling i det danske selskapets kontor i København samt tap av en enkeltstående, vesentlig kunde i det norske selskap, lykkes ikke dette.»

I samme årsberetning står det å lese at aksjonæren Atlantis Vest totalt har ytt et lån på 55 millioner danske kroner til Creuna-konsernet for at sikre tilstrekkelig likviditet. Resultat før skatt i konsernet i 2015 var på -16,9 millioner danske kroner, ned fra -10,6 millioner kroner i 2015.

Nettoomsetningen i konsernet var på totalt 327,5 millioner danske kroner i 2016. Av dette sto Creuna i Norge så vidt for den største delen med en omsetning på 136,6 millioner danske kroner. Totalt sysselsatte konsernet 350 medarbeidere i 2016.

Mediesky reklame-investor om smellen i Creuna