Discovery drar inn 360 millioner kroner på nye sportskanaler

Men øker samtidig programbudsjettet med en halv milliard kroner.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Discovery Networks Norge slo av mer enn 100 millioner kroner på driftsresultatet i 2017, som Kampanje tidligere har omtalt. Nå har selskapet sluppet det detaljerte årsregnskapet, og der kommer flere aspekter ved Discoverys dyre sportsinvestering til syne.

Den største kostnaden i Discovery Networks Norge er naturlig nok programkostnadene, der også sportsinvesteringene ligger. Denne kostnadsposten hadde en eksplosiv vekst på 529,3 millioner kroner (+57,3 prosent), fra 923,5 millioner kroner i 2016 til 1,5 milliarder kroner i 2017. Veksten forklares ikke i årsrapporten, men den sammenfaller med overtakelsen av den norske toppfotballen fra TV 2.

Discovery la nemlig 2,4 milliarder kroner på bordet for å sikre seg seks sesonger med Eliteserien. Det utgjør 400 millioner kroner i året. I tillegg kommer produksjonskostnaden på rundt 100 millioner kroner. Det betyr at Eliteserien alene koster Discovery rundt 500 millioner kroner per år.

Vokser med Eurosport

Investeringen i den norske toppfoballen skal gi gevinst i form av mer reklamesalg og økte distribusjonsinntekter. Discovery lå som kjent i harde forhandlinger med tv-distributørene da regningen for Eliteserien skulle splittes. Aller høyest ble temperaturen i forhandlingene med Telenor, da daværende Discovery-sjef Harald Strømme måtte kjempe lenge og hardt for å få en inntektsvekst tilsvarende én kopp kaffe per kunde, per år, fra Telenor. Resultatet var at Telenors tv-kunder måtte klare seg uten TVNorge-kanalene i en kort periode.

Les mer: TVNorge og Telenor enige om ny tv-avtale

Årsrapporten viser at Discovery i stor grad har lykkes med å øke distribusjonsinntektene kraftig, selv om inntektsveksten ikke er nok til å møte kostnadsveksten. Posten «annen driftsinntekt» økte med 496,4 millioner kroner til 769,3 millioner kroner (+181 prosent) i 2017, og det er her vi finner Discoverys distribusjonsinntekter, samt store deler av inntektene fra Eliteserien.

Eurosport Norge og Eurosport 1 driftes nemlig fra London, men det er Discovery Networks Norge som tar seg av reklamesalget. Derfor sluses inntektene fra disse to kanalene inn i det norske selskapet under poste «annen driftsinntekt». Tallene fra 2017 viser at Discovery Networks Norge tjente 364,1 millioner kroner på Eurosport Norge og Eurosport 1. Det utgjør en vekst på 281,7 millioner kroner fra 2016.

Det betyr også at Discovery Networks Norge hentet ut en øvrig vekst på 214,6 millioner kroner i annen driftsinntekt i 2017 som ikke knyttes til Eurosport-kanalene.

Discovery Networks Norges ledelse med Tine Austvoll Jensen i spissen vil ikke kommentere de norske resultatene.

- 2017 var et spennende, men også veldig krevende år. Og det er gledelig å konstatere at vi øker seerandelene for tv-gruppen igjen. Vi gikk på noen smeller i starten av året, med noen skuffende premieretall. Men etter det har vi hatt flere høydepunkter, sa kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i januar i år.

Mister over 100 år med erfaring

Samtidig har Discovery fortsatt nedbemanningen sin. I 2017 hadde selskapet i snitt 158 ansatte, 19 færre enn i 2016. Lønnskostnadene sank fra 180,4 millioner kroner i 2016 til 172,9 millioner kroner i 2017. 

Tirsdag ga Discovery beskjed til sine rundt 150 ansatte at de legger ned den norske promo-avdelingen. Nedleggelsen kan ramme 13 årsverk, og beskjeden kommer bare tre måneder etter at ti årsverk forsvant i mai.

- Det er viktig at vi i bransjen ser på endring som noe som er konstant, for markedet endrer seg hele tiden. Vi skulle gjerne ha ønsket å slippe to runder. Nå har vi hatt fire store omstillinger på to år og det er en stor belastning for hele organisasjonen, men vi mener samtidig at det har vært helt nødvendig å gjøre omstillingene for at vi skal kunne levere sportssatsingen vår med OL og Eliteserien. Omstillingen gjør også at vi har to store strømmespillere som vokser og spiser markedsandeler, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland til Kampanje.

Les mer: Flere TVNorge-veteraner slutter - mister over 100 år med erfaring 

Totalt økte Discovery inntektene med 466,3 millioner kroner, samtidig som kostnadene økte med 569,5 millioner kroner.

Etter finanskostnader kan Discovery Networks Norge bokføre et resultat før skatt på 48,2 millioner kroner, ned fra 193,4 millioner kroner i 2016.

Discovery drar inn 360 millioner kroner på nye sportskanaler