Tøff byråkamp om studentmillioner - nå får Universitetet i Oslo kritikk

- Et eksempel på unødvendig høye transaksjonskostnader, sier advokat i Abelia.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Universitetet i Oslo (UiO) er i høst på jakt etter nye byråsamarbeid. Konkurransen ble satt i gang i august og har en anslått verdi på 25 til 30 millioner kroner for en fireårsperiode.

Interessen fra byråbransjen er overveldende og nå får universitetet kritikk for hvordan de har lagt opp byråkonkurransen.

Fristen for å sende inn tilbud var 14. september og UiO har åpnet for at alle interesserte aktører kan levere på én eller flere av de fire kategoriene de skal inngå avtaler i: strategisk kommunikasjonsrådgivning, markedsføring og reklame, betalt kommunikasjon og mediekjøp, og produksjon av tekst, lyd, bilde og video. 

I tillegg til pris (30 prosent) og relevant kompetanse og erfaring (30 prosent), vektes caseoppgaven med 40 prosent. Hver kategori har en egen caseoppgave og man skal svare med maks fire sider.

Alle interesserte tilbydere må svare på caseoppgaven og alle kvalifiserte byråer inviteres dereetter inn til en casepresentasjon. Omfanget av konkurransen får advokat Tore Frellumstad i Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, til å reagere.

- Denne anskaffelsen er etter mitt syn et eksempel på at man får unødvendig høye transaksjonskostnader. Til tross for at verdien av anskaffelsen til sammen kan komme opp i 25-30 millioner, forsvarer det nødvendigvis ikke en slik tilnærming, sier han til Kampanje.

Frellumstad mener ressursbruken både på leverandør- og oppdragsgiversiden blir betydelig.

- Et annet problem er såkalt «cherry picking». Leverandørene gir fra seg ideene på et stadium i konkurransen hvor det er langt fra sikker at de får et oppdrag. Da er det alltid en risiko for at oppdragsgiver går videre med de beste ideene fra noen tilbydere som ikke blir valgt og til andre leverandører i de videre forhandlingene, sier Frellumstad.

Jeg vet ikke om det er en koronaeffekt som gjør at vi har fått så mange søkere. Berit Kollberg Rossiné

- Mange flere enn vi hadde sett for oss

Avdelingsdirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiO, Berit Kolberg Rossiné, innrømmer at de er overrasket over hvor mange som har meldt sin interesse.

- Jeg vet ikke om det er en koronaeffekt som gjør at vi har fått så mange søkere. Vi er glad for det, men vi må gjennomføre i henhold til kriteriene. Vi har en profesjonell innkjøpsavdeling som har satt opp hvordan dette skal gjøres i tråd med regelverket, sier hun til Kampanje.

De kan ikke redusere antall deltakende byråer på nåværende tidspunkt, forteller hun.

- Når konkurranseformen er bestemt, er vi der at vi ikke kan utelukke noen per nå. Vi må gi byråene mulighet til å presentere seg.

- Hvor mange tilbydere har dere fått?

- Det er ikke offentlig, men det er mange flere enn vi hadde sett for oss og som vi har erfaring med fra tidligere.

Berit Kollberg Rossiné understreker at de tar sikte på å inngå rammeavtaler med flere byråer i denne konkurransen.

- Hva tenker du om den totale mengden arbeidstimer som legges ned av alle byråene i denne konkurransen? Er det verdt det?

- Vi vil ha gode byråer og vi synes det er bra at noen vil jobbe sammen med oss. Konkurransegrunnlaget består av mange dokumenterer som de leverer i flere konkurranser. Det er skissen til løsninger som er unikt for oss og vi har spesifisert i konkurransegrunnlaget at vi ikke skal ha ferdige løsninger. Vi håper det ikke tar altfor mye tid, men det ligger i sakens natur at man bruker litt tid på å levere et godt anbud.

Flere byråer skal også tidligere ha etterspurt presentasjonsmøter i slike konkurranser, sier hun.

- Hvis det er innspill fra Abelia her, så vil vi lytte til det og gjøre forbedringer til neste gang, men vi kan ikke endre på strategien nå. Det vil ikke være riktig i henhold til konkurransen.

- Har dette forsinket prosessen?

- Vi må også legge inn mer tid nå, men vi tenker det er viktig å få gode byråer og vi må behandle alle likt.

 

- Et dilemma

Universitetet i Oslo har i dag kontrakt med flere byråer, blant dem Wergeland Apenes. De er også med i konkurransen om den nye avtaleperioden, bekrefter byråleder Martin Apenes.

- Dere vurderer at det er verdt innsatsen?

- Vi har valgt å bli med og da har vi lagt oss på et nivå som vi mener er akseptabelt i forhold til mulighetene for å få kontrakt. Det er klart at totalbildet ser man først når universitetet har valgt oppdragstaker. Det er jo ikke anledning til å legge vekt på arbeid som man egentlig burde betalt for. Det er pemisset vi har brukt i vår vurdering for hva slags innsats vi legger ned i dette, sier Apenes.

- Det er et dilemma når vi vet at noen av konkurrentene legger fryktelig mye arbeid ned i det, men for vår del prøver vi å finne en balanse sånn at det er verdt innsatsen og likevel er godt nok til å hevde oss, fortsetter han.

Kampanje har vært i kontakt med andre byråledere som er kritiske til prosessen, men som ikke ønsker å uttale seg fordi de ikke vil skade sjansene sine i konkurransen.

- Sløsing med samfunnets ressurser

Kampanje har tidligere skrevet om at Forskningsrådet måtte avbryte en konkurranse om strategisk kommunikasjon og digital markedsføring fordi de hadde feiltolket reglene for offentlige innkjøp og bedt 20 byråer levere et tilbud.

Les mer: Forskningsrådet ba 20 byråer levere tilbud på millionkontrakt: - Uprofesjonelt

Advokat Tore Frellumstad i Abelia mener at det er et problem at oppdragsgivere avholder byråkonkurranser hvor de samlede transaksjonskostnadene blir svært høye. Han viser til en rapport fra danske Center for forskning i offentligt-privat samspil fra 2017 som viser at transaksjonskostnadene for leverandører av kunnskapstjenester i gjennomsnitt utgjør ni prosent av kontraktssummen. I en anskaffelse på én millioner kroner med ti tilbydere, vil altså de samlede kostnadene bli tilnærmet like stor som verdien av anskaffelsen.

- Det medfører at flere leverandører avstår fra å levere tilbud, slik at konkurransen svekkes. Videre blir prisene høye fordi kostnadene må tas inn. Transaksjonskostnader er sløsing med samfunnets ressurser, sier han.

Frellumstad mener det er flere måter å redusere kostnadene på, blant annet ved at oppdragsgiver ikke ber om selve løsningen i tilbudet

- Hvordan er nivået på offentlige anbudskonkurranser?

- Vi snakker om cirka 3000 offentlige oppdragsgivere og det varierer voldsomt. Det er klart en liten kommune med få tusen innbyggere som skal håndtere alt fra vann og anlegg til bistand med hjemmeside, har et problem knyttet til kompetanse på innkjøp. Nivået er sprikende og det gjøres mye feil.

Tøff byråkamp om studentmillioner - nå får Universitetet i Oslo kritikk