Forskningsrådet ba 20 byråer levere tilbud på millionkontrakt: - Uprofesjonelt

Måtte avbryte konkurransen om avtalen til en verdi på 36 millioner kroner fordi de hadde feiltolket reglene.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Forskningsrådet er på jakt etter ett eller flere byråer som skal bistå dem med strategisk kommunikasjon og digital markedsføring i en avtale som har en estimert verdi på 36 millioner kroner over maksimalt fire år.

En rekke av landets største PR- og reklamebyråer meldte sin interesse for oppdraget, men nå retter flere av dem kritikk mot Forskningsrådet for det de kaller en uprofesjonell håndtering av anbudsprosessen.

Det skar seg nemlig fullstendig da Forskningsrådet 26. august ga 20 byråer beskjed om at de var prekvalifiserte til konkurransen. I anbudsdokumentet var det på forhånd satt en øvre grense på fem leverandører som skulle velges ut til å gi tilbud, men til flere byrålederes overraskelse ble dette tallet firedoblet.

Fristen for å levere pristilbud og dokumentasjon i andre del av konkurransen var satt til 14. september, men 8. september kommer kontrabeskjeden fra Forskningsrådet. Andre del av konkurransen var avlyst. Forskningsrådet forklarer at de har feiltolket reglene om offentlig anskaffelse da de inviterte alle byråene i konkurransen til å levere tilbud.

- Vi satt anbudskonkurransen på pause fordi vi trengte noe mer tid enn beregnet på kvalifiseringsfasen. Vi oppfattet det først slik at vi kunne ta valg om de fem best kvalifiserte tilbudene senere i prosessen, men så ble det klart at vi måtte gjøre denne vurderingen i kvalifiseringsfasen, sier avdelingsdirektør for samfunnsdialog og media i Forskningsrådet, Christian Haug-Moberg.

- Ingen tvil om at de ikke har vært profesjonelle

Byråleder i Spoon, Marte Ramborg, anslår at de rakk å bruke 17,5 arbeidstimer på andre del av anbudet før kontrabeskjeden kom. Tiden brukte de på å samle og spisse CV-er, dokumentere erfaring, skrive relevante prosjekter og skaffe referanser. De jobbet også med å levere på oppgavene «Beskrivelse av hvordan leverandøren kan bistå Forskningsrådet med strategisk kommunikasjon», og «Beskrivelse av hvordan leverandøren kan bistå Forskningsrådet med digital markedsføring».

- Det gjorde vi til absolutt ingen nytte og med null mulighet for å vinne oppdraget, sier hun til Kampanje.

Fredag 11. september fikk Spoon og 14 andre byråer beskjed om at de var ute av konkurransen. Nå mener Spoon-sjefen at disse byråene burde kompenseres for feilen Forskningsrådet gjorde.

- Jeg skjønner at feil kan skje, og dette viser jo bare at regelverket for offentlige anskaffelser er utfordrende – når aktører som Forskningsrådet ikke skjønner dem. For oss som leverandører tolereres jo ikke feil. Ett minutt etter fristen, og du er ute. Et dokument som ved en feil ikke er lastet opp, og du er ute. Det er kanskje slik det må være, men da bør vi også kompenseres når vi utsettes for feil, sier hun.

Også byråleder Guri Størvold i Zynk er kritisk til prosessen.

- Vi gikk ikke på et så stort tap, men vi forventer at offentlig sektor skal være profesjonelle når de kjøper inn tjenester. Det er ingen tvil om at her har de ikke vært profesjonelle. Det er uheldig, sier hun til Kampanje.

Zynk var underleverandør i tilbudet til Spoon, og Størvold understreker at de ikke har tapt mange arbeidstimer på feilen.

- Men her gjorde Forskningsrådet en feil som har kostet mange byråer en stor kostnad, sier hun.

- Mener du Forskningsrådet bør kompensere byråene som fikk kontrabeskjeden?

- Jeg synes ikke det er unaturlig at Forskningsrådet gjør en vurdering av det. Det hadde vært utrolig interessant å vite hvor mange månedsverk som har gått med totalt sett, som kunne ha vært brukt til noe som er viktigere.

Kostbar feil:

- Her gjorde Forskningsrådet en feil som har kostet mange byråer en stor kostnad, sier Zynk-sjef Guri Størvold.

Forskningsrådet beklager

Feilen er spesielt alvorlig i en situasjon  deler av norsk næringsliv strammer inn pengebruken og flere orienterer seg mot offentlig sektor for å sikre seg nye oppdrag, mener Størvold.

- I Zynk har vi mer enn nok å gjøre, men for bransjen som helhet trenger vi at offentlig sektor kommer ut med oppdrag og forholder seg til regelverk og gjør ting på en ryddig måte når de kjøper tjenester, sier hun.

Kampanje har vært i kontakt med flere byråledere som er kritiske til prosessen Forskningsrådet har ført, men som av ulike årsaker ikke ønsker å uttale seg i denne saken.

Andre valgte å trekke seg da de så at hele 20 byråer ble invitert til å levere tilbud, som Isobar.

- Daa vi så hvor mange byråer som var prekvalifiserte, konkluderte vi med at det ikke var riktig ressursbruk, sier Isobar-sjef Michael Legendre.

Avdelingsdirektør for samfunnsdialog og media i Forskningsrådet, Christian Haug-Moberg, utelukker ikke at de vil kompensere byråene som likevel ikke ble valgt ut for timene de brukte på andre del av konkurransen.

- Vi vil gjøre vurderinger av krav om kompensasjon dersom det blir fremmet til oss, og per nå har vi ikke mottatt noen krav om økonomisk kompensasjon, sier han.

- Zynk-sjef Guri Størvold sier til Kampanje at hun mener Forskningsrådet har opptrådt uprofesjonelt i denne prosessen. Hva tenker dere om det? 

- Dette er en situasjon som ikke ønskelig fra vår side og vi beklager at det har medført ekstra arbeid for byråene.  

Han kjenner ikke til at noen byråer skal ha valgt å trekke seg fra konkurransen.

- Hva er status for konkurransen nå?

- Vi har gjennomført en rangering av alle mottatte kvalifikasjonsanmodninger, og valgt de fem tilbudene som best leverer på kvalifikasjonskriteriene. Videre har vi sendt ut nye tilbudsinnbydelser. Del to av prosessen starter således på nytt.

De fem byråene som ble valgt ut har fått frist til 23. september til å levere sine tilbud.

Forskningsrådet ba 20 byråer levere tilbud på millionkontrakt: - Uprofesjonelt