SV tapte momskampen og medietoppene reagerer: - En uforutsigbar mediepolitikk

Kampen om nullmomsen er tapt for denne gangen. TV 2 er skuffet, men Amedia lover å slåss videre for likebehandling av medier i spørsmålet om fritak.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Reaksjonene på SVs mislykkede forsøk på redde den digitale nullmomsen i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å komme utover tirsdagskvelden. En av de store taperne i budsjettforliket ble TV 2, og sjefredaktør Olav Sandnes er ikke nådig i kritikken av forslaget om å vrake et gode som har kostet staten rundt en halv milliard kroner i tapte momsinntekter.

- Dette var skuffende, og det vil få konsekvenser for hvordan norske redaktørstyrte nyhetsmedier vil møte konkurransen fra globale aktører og det gjelder også TV 2. Vi er skuffet over at regjeringen legger opp til en så uforutsigbar mediepolitikk, sier Sandnes til Kampanje

Han har sammen med blant andre Amedia og medieorganisasjonen MBL kjørt et lobbyløp for å redde mediebransjen fra regjeringens forslag, men i dag ble det klart at SV ikke lykkes med sitt mål om å skrote regjeringens momssjokk.

- Hadde dere et dere et håp om at SV ville lykkes?

- Vi tror grunnleggende på ideen om ikke å sette en avgift på det frie ord. Vi mener det er en god idé. Også håper vi signalene som nå kommer viser at det vil være plattformnøytralitet når det gjelder fritak for merverdiavgift på nyheter, sier Sandnes.

Også administrerende direktør i MBL og leder av Norsk Journalistlag reagerer på utfallet

Les også: Nederlag for mediehusene - SV klarte ikke avverge momsbombe

Vi fikk ikke gjennomslag for pengene til dette. Kathy Lie, SVs mediepolitiske talsperson
Skuffet:

TV 2-sjef Olav Sandnes fant lite å glede seg over i budsjettforliket mellom regjeringen og SV. Foto: Eivor Eriksen.

- Plattformnøytralitet er viktig

I budsjettavtalen mellom regjeringen og SV tennes det nemlig et lite håp for mediehus som Amedia og Polaris Media. I avtalen foreslås det at regjeringen vurderer tiltak «for å sikre at lokal- og regionalaviser ikke får begrensninger i muligheten til produksjon av video og lyd».

- Når lokale og regionale aviser trekkes, opplever du at TV 2 ofres her?

- Det er viktig at det er plattformnøytralitet når mediepolitikken utformes. Det har vært et bærende prinsipp så langt også håper vi det vil være det også fremover. Det er noe mediebransjen også bør samles om, sier Sandnes.

- At TV 2 nå mister dette fritaket, bør det spille inn for en ny avtale om kommersiell allennkringkasting?

- Vi avventer utlysningen og gjentar det vi har sagt at vi har et grunnleggende ønske om å være det. Nå vil vi avvente om hva som står i teksten, sier han.

Les også: Ny TV 2-avtale lyses ut ved nyttår: - Den blir ikke kliss lik den som var

Amedia vil kjempe for TV 2

Til Kampanje kunne SVs mediepolitiske talsperson, Kathy Lie, fortelle at man «ikke fikk gjennomslag for pengene» til å redde momsfritaket, men at man fikk et anmodningsvedtak.

- Tiltakene må regjeringen foreslå og så må vi se om vi synes det er bra nok. Hvordan de har tenkt å innrette dette er jeg også spent på. Men de var ikke villige til å beholde momsfritaket generelt så det vil nok gå ut over de store riksdekkende mediene, svarer Kathy Lie.

Dermed var det litt mer å glede seg over for konsernsjefen i Amedia, Anders Opdahl, i budsjettforliket. Han lover imidlertid også å kjempe for TV 2s sak.

- Som Norges største avishus med over 100 lokale, regionale og nasjonale titler registrerer vi at partiene har lyttet til hvor viktig lyd og levende bilder er i vår kamp for å nå yngre mediebrukere og i kampen mot globale teknologigiganter. Det er et skritt i riktig retning, men for samfunnsutviklingen er det helt avgjørende at vi samlet lykkes fordi disse globale selskapene verken bryr seg om norske verdier eller demokratiet vårt. Denne kampen kan aldri norske lokale og regionale medier vinne alene. Derfor vil Amedia fortsette å jobbe politisk sammen med resten av bransjen for å få tilbake det plattformnøytrale fritaket for elektroniske nyhetstjenester, justert i tråd med presiseringen MBL har foreslått, sier Opdahl til Kampanje.

Fritaket ble innført i 2016 og omfatter nyhetstjenester som tar i bruk lyd og levende bilder, som TV 2 Nyhetskanalen og BBC News og CNN. Ifølge regjeringen har tiltaket vist seg å være kostbart og lite målrettet. Det har også gitt «uheldige tilpasninger» ifølge regjeringen, som mener tiltaket brukes for å redusere TV-distributørenes merverdiavgifter ved omsetning og sports- og underholdningspakker.

MBL har her spilt en ny modell for fritak som avgrenses mot medier som retter seg mot et norsk publikum, men uten å få gehør fra Finansdepartementet.

Les også: Skuffet mediebransje etter Vedum-avslag – mener regjeringen tar feil om nytt moms-forslag

SV tapte momskampen og medietoppene reagerer: - En uforutsigbar mediepolitikk