Skuffet mediebransje etter Vedum-avslag – mener regjeringen tar feil om nytt moms-forslag

- Vi mener dette er feil og i beste fall upresist, sier MBL-topp.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

De norske medietoppene fikk avslag på sitt ønske om å møte finansminister Trygve Slagsvold Vedum for å presentere sin nye løsning i momssaken. Tidligere i høst fikk regjeringens nye forslag en hel mediebransje til å steile da det ble foreslått å skrote ordningen om momsfritak for elektroniske nyhetstjenester for å spare rundt 600 millioner kroner. 

- Er dere skuffet over at Vedum ikke tar seg tid til å møte dere nå før budsjettet ferdigstilles?

- Vi konstaterer at departementet ikke vil møte oss nå mens saken ligger i Stortinget, men det mest skuffende i denne saken er at departementet først forlenget fritaket til 2028, og så, uten høring eller noe prosess foreslo å fjerne det. Derfor mener vi de burde møtt oss nå, fordi konsekvensene av forslaget er mer alvorlig og løsningen enklere enn det departementet gir uttrykk for, sier Lars Raaum, samfunns- og myndighetskontakt i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) til Kampanje.

Les også: Kulturministeren forsvarer omstridt mediekutt: - Dyrt og lite treffsikkert

Det var sist uke at MBL ba om et møte med finansministeren, men i dag kom avvisningen. I tillegg mener departementet at det vil være vanskelig å få inn en ny modell i statsbudsjettet for neste år. Det kunne statssekretær Lars Vangen fortelle Kampanje tirsdag morgen.

 - Vi mener dette er feil og i beste fall upresist. Forslaget vårt er en innsnevring av en allerede eksisterende og godkjent ordning, og utgangspunktet for slike endringer er at det ikke krever en ny notifikasjon. Kriteriet er også enkelt og krever ikke vesentlig utredning. Finansdepartementet har tidligere lagd helt nye ordninger og fått de godkjent på få uker, slik som lønnsstøtteordningen, at de skal trenge så lang tid på dette som Vangen gir inntrykk av må i beste fall være basert på feil premisser, sier Raaum.

Les også: Medietopper får en kald skulder av Vedum: - Fritak gjør momssystemet komplisert

Spennende timer:

Lars Raaum er samfunns- og myndighetskontakt i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og må belage seg på noen spennende timer frem til regjeringen legger frem resultatet av budsjettforhandlingene med SV.

- Håper regjeringen har lyttet til SV

Motviljen i Finansdepartementet kan bety at det eneste håpet nå er at SV lykkes med å skrote hele forslaget til regjeringen i budsjettforhandlingene som nå drar seg til. Flere spekulerer nå om det ikke ligger an til en enighet mellom regjeringen og SV i ettermiddag.

- Står alt nå og faller på om SV klarer å fjerne hele forslaget eller ser dere noen andre alternativer? 

- Vi håper at regjeringen har lyttet til SV, for det vil være alvorlig hvis budsjettforliket ikke reverserer dette. Problemet vil ikke forsvinne, og konsekvensene vil bare bli større og ramme bredere over tid, sier Raaum.

Les også: SV skroter regjeringens budsjettsjokk - vil beholde momsfritak til en halv milliard kroner

- Frykter hele ordningen vil ryke

Venstres mediepolitiske talsperson Grunde Almeland var den første til å presentere den nye momsmodellen som avgrenser fritaket til kun å gjelde nyhetstjenester som er «særlig rettet mot norske forhold eller et norsk publikum». At Finansdepartementet argumenterer som de gjør overrasker imidlertid ikke Venstre-politikeren  Han mener at så lenge løsningen om avgrensningen av norske og internasjonale tjenester er gjennomførbar i forhold til det ESA er opptatt av, kunne regjeringen ha varslet dette allerede nå.

- Hvis man ønsker en slik løsning kunne det blitt gitt lovnader om dette nå. Også kunne man avvente ordningen til man fikk en endelig godkjenning. De siste årene som vi har lagt bak oss fra koronaen viser jo at det er mulig. Vi har hatt en hel haug med ordninger med forbehold om godkjenning. Dette er ikke noe unormalt, men nå er jeg redd for at hele ordningen med fritak vil ryke, sier han.

At regjeringen ikke har kommet opp med en slik løsning selv mener Almeland viser at «regjeringen er bakpå.»

- De kunne tenkt annerledes i prosessen med statsbudsjettet. Det forslaget vi har foreslått er en mulig mellomløsning som gir de ønskede effektene, men som er mulig å håndtere kostnadsmessig i forhold til at regjeringen trengte inndekning, sier han.  

- Står alt og faller på at SV får dette inn i budsjettet nå?

- Det må nesten regjeringen svare på, men dersom man velger å reversere hele ordningen slik SV har foreslått så er det noe vi også ville applaudert, sier Almeland.

Skuffet mediebransje etter Vedum-avslag – mener regjeringen tar feil om nytt moms-forslag