Medietopper får en kald skulder av Vedum: - Fritak gjør momssystemet komplisert

Lite tyder på at mediebransjen får sitt etterlengtede hastemøte med finansministeren før statsbudsjettet skal legges frem for Stortinget.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Forhandlingene om neste års statsbudsjett mellom Ap, Sp og SV er inne i sluttspurten. Torsdag er siste frist for å legge fram et forslag for Stortinget og det er lite som tyder på at regjeringen er på glid i det digitale momsspørsmålet. Mot slutten av forrige uke ba mediebransjen om et hastemøte med Finansdepartementet og finansminister Trygve Slagsvold Vedum for å presentere en ny modell og løsning i momssaken, men til Kampanje sier statssekretær Lars Vangen at tiden er for knapp.

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er nå til behandling i Stortinget, sier Vangen.

Da regjeringen la frem statsbudsjettet i oktober var det med et stort avgiftssjokk for mediehus som tilbyr digitale TV-nyheter i en abonnementsløsning, og medietoppene har lenge håpet at SV ville klare få til en endring på dette punktet. Men i kampen om å få inn mer penger til områdene klima, fordeling og bistand, kan det bli trangt for momfritaket som ifølge Finansdepartementet har «en prislapp» på mellom 500-600 millioner kroner.

Da Kampanje snakket med SVs mediepolitiske talsperson før helgen var det en lite meddelsom Kathy Lie som tok telefonen med beskjeden «ingen kommentar». 

Les også: SV skroter regjeringens budsjettsjokk - vil beholde momsfritak til en halv milliard kroner

- Kan innbære forskjellsbehandling

Mediebransjen sendte derfor et brev til finansministeren med et ønske om et hastemøte.

- Selv om saken ligger til Stortinget, ber vi om et snarlig møte for å diskutere mulige løsninger som kan begrense de utilsiktede konsekvensene av fritaket, knyttet til TV-distributørers salg av TV-kanalpakker med utenlandske nyhetskanaler, heter det i brevet som Kampanje har fått tilgang til.

Brevet var signert MBL-sjefen Randi S.  Øgrey og Amedia- og TV 2-sjefene Anders Opdahl og Olav T. Sandnes som er de som blir hardest berørte av regjeringens fritakskutt og løsningen medietoppene skisserer opp er å avgrense fritaket til å gjelde nyhetstjenester som er «særlig rettet mot norske forhold eller et norsk publikum».

Det vil ifølge MBL begrense inntektstapet til staten fra 600 millioner til drøye 200 millioner og en juridisk betenkning fra advokat Per Andreas Bjørgan i Lund & co argumenterer for at en slik løsning «neppe krever ny notifisering til ESA.» Den historien kjøper ikke Finansdepartementet.

- ESA har slått fast at det eksisterende momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester er statsstøtte. Utgangspunktet er at endringer i eksisterende støtteordninger skal notifiseres før de iverksettes. Det er ikke realistisk at utredning av MBLs løsning, utarbeidelse av notifikasjon og godkjennelse fra ESA vil være klart i tide for at endringen kan tre i kraft med budsjettvirkning for 2023, sier Vangen.

Han sier man i Finansdepartementet «generelt mener at bestemmelser om momsfritak gjør merverdiavgiftssystemet komplisert.»

- Fritak kan innebære forskjellsbehandling og konkurransevridning, og de avgiftspliktige må ta stilling til fritakets grenser. Enkelte utilsiktede konsekvenser påpeker vi også i forslaget om å avvikle fritaket for elektroniske nyhetstjenester.

Les mer: Mediebransjen starter lobbykampen for å redde momsmillioner

Medietopper får en kald skulder av Vedum: - Fritak gjør momssystemet komplisert