Ny TV 2-avtale lyses ut ved nyttår: - Den blir ikke kliss lik den som var

ARENDAL (Kampanje): Men allerede i statsbudsjettet i oktober vil mye av innholdet i en ny avtale bli kjent. - Vi er spente på hva som kommer og håper å kunne søke på en ny avtale, sier TV 2-sjefen.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

På et større arrangement i Arendal kunne medietoppene samles til et mediepolitisk toppmøte der saker som allmennkringkasting, utfordringene fra de globale aktørene, mediestøtten og den nye TV 2-avtalen ble diskutert. Allerede denne høsten er det ventet at en ny avtale om kommersiell allmennkringkasting skal lyses ut. På debatten kunne TV 2-sjef Olav Sandnes gå langt i å fortelle at TV 2 er interessert i å søke.

- Jeg tror de fleste som jobber i TV 2 opplever at allmennkringkasting ligger i vårt DNA og det er ingen tvil om at vi ønsker å søke dette på nytt. Det er bred oppslutning på Stortinget om kommersiell allmennkringkasting, så er det opp til politikerne hva en slik avtale skal inneholde. Vi er spente på hva som kommer og håper å kunne søke på en ny avtale, sier administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes.

Statssekretær Gry Haugsbakken i Kulturdepartementet sier en ny avtale vil bygge på avtalen TV 2 har hatt siden de siste årene, at en ny utlysning skal ta inn over seg nye plattformer og seermønstre.

- Den blir ikke kliss lik som den var, men vi skal ta vare på det som kanskje er det viktigste og det er nyhetsformidlingen, sier Haugsbakken til Kampanje.

Hun sier den overordnede innretningen vil komme i mediemeldingen som kommer sammen med statsbudsjettet i midten av oktober.

- Så vil kunngjøringen legges ut rett før eller rett etter nyttår litt avhengig av hva som kommer av innspill fra Stortinget, sier Haugsbakken.

- Dagens avtale er på fem år, er det aktuelt å endre på avtalens lengde i den nye utlysningen?

- Det er på noe av det vi vil se på, sier Haugsbakken.

- Er det aktuelt å øke taket på støttebeløpet på 135 millioner kroner i ny avtale?

- Det er noe som kommer i statsbudsjettet, sier statssekretæren.

- Er det et problem at staten bruker penger på en kanal som ikke alle nordmenn får tilgang til på grunn av Altibox-konflikten?

- Det er klart at vi hadde ønsket at de kom til enighet veldig fort. Så er det sånn at når parter forhandler så må vi ha respekt for det, men vi er glad for at vi hører det er en dialog igjen, sier Haugsbakken.

Les også: TV 2 søker på ny TV-avtale - kan få nesten 700 millioner kroner

Det er riktig at det er færre debattprogrammer på hovedkanalen enn på 1990- og 2000-tallet, men til gjengjeld har vi fått mer løpende debatter på TV 2 Nyhetskanalen. Olav Sandnes, TV 2-sjef

Sikrer TV 2 opp mot 135 millioner i året

Avtalen mellom den norske staten og TV 2 sikrer kanalen opp mot 135 millioner kroner i kompensasjon for allmennkringkasterinnhold trådte i kraft 1. januar 2019 og er inn i sitt fjerde av fem år og det er ventet at en ny avtale vil bli lyst en gang neste år. Men det er allerede kommet kritikk og innsigelser av TV 2-avtalen, blant annet fra Medietilsynet.

- Jeg er glad for at Medietilsynet har konkludert med at vi leverer på de kravene som ligger i avtalen. Det er et samlet Storting som står bak ønsket om en kommersiell allmennkringkaster, i tillegg til NRK. Da er det viktig å få bekreftet at avtalen fungerer etter formålet og styrker mediemangfoldet og sikrer mer norsk innhold. Det er som kjent to hovedelementene i avtalen om kommersiell allmennkringkasting, sier administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes, til Kampanje.  

- Du kommer til å søke på en ny avtale?

- Det å være allmennkringkaster er en viktig del av TV 2s identitet. En ny utlysning vil derfor være viktig for TV 2 og hvis den er fornuftig utformet så kommer selvfølgelig TV 2 til å søke på den, sier Sandnes.

- Alt blir dyrere også det å lage TV, synes du kompensasjonssummen på maksimalt 135 millioner kroner står seg eller bør den økes ved utlysning av en ny avtale? 

- Vi forholder oss til den femårige avtalen som løper nå også er vi avventende til hva slags ny utlysning som kommer. Men minst like viktig som kompensasjonen av merkostnadene er at allmennkringkasteroppdraget både er relevant, viktig og treffer på de overordnende målsetningene, sier Sandnes

Les også: TV 2 svarer Medietilsynet: - Vi leverer ukentlige debattprogrammer på Nyhetskanalen

Jubilant:

I år fyller TV 2 nytt og rundt tall noe TV 2-sjefen skal markere senere i høst. - I år skal TV 2 feire 30 år som allmennkringkaster og vi har et langsiktig perspektiv på samfunnsoppdraget vårt og vi ser derfor frem til ny utlysning, sier Olav Sandnes.

TV-konflikt kan endre på avtaletekst

Som kommersiell allmennkringkaster skal TV 2 blant annet levere egenproduserte daglige riksdekkende nyhetsprogrammer med base i den sentrale nyhetsredaksjonen (Bergen), norskspråklige program for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama, men helt fornøyd er ikke Medietilsynet som savner både mer debattprogrammer på TV 2 og et fastsatt nynorskkrav.

- Hva tenker du om konkrete krav til debatt og nynorskandel?

- TV 2 har vært og er veldig opptatt av begge målformer. Flere av våre journalister har i de senere år blitt løftet frem som noen av de viktigste fanebærerne både for bokmål og nynorsk. Det er riktig at det er færre debattprogrammer på hovedkanalen enn på 1990- og 2000-tallet, men til gjengjeld har vi fått mer løpende debatter på TV 2 Nyhetskanalen og det er en viktig del av hvordan vi løser det totale samfunnsoppdraget, sier TV 2-sjefen.

Noe av det som også har vært diskutert den siste tiden, er om TV 2s mange konflikter med distributørene der kanalen for tiden er inne i sin femte måned med brudd med Altibox, er forenlig med å motta offentlige penger.

- Mener TV 2-sjefen at TV 2 bør kompenseres fullt ut når ikke alle kan motta tilbudet?

- Medietilsynet har konstatert at vi oppfyller tilgjengelighetskravet i avtalen. Den tidligere formidlingsplikten ble avviket av gode grunner. I realiteten hindret den TV 2 i å hente kommersielle inntekter, noe som selvfølgelig er avgjørende for en kommersiell allmennkringkastermodell, sier han. 

Både FrP og SV har bedt kulturminister Anette Trettebergstuen gå igjennom avtalen med TV 2 og Medietilsynet har også åpnet for å se på kravet om dekningsgrad en gang til.   

- Jeg tenker at det er viktig å nå ut bredt og det vil det også være for oss fremover. Sammen med NRK er TV 2 den viktigste distributøren av norsk innhold og vi investerer både i nyheter, drama og annet allmennkringkasterinnhold nettopp fordi vi også har inntekter fra distributørene, sier han.

- Er du enig med Medietilsynet at kravet er «upresist og lite treffsikkert»?

- Rapporten som foreligger fra Medietilsynet er veldig bekreftende på at vi når målet med allmennkringkasting og sikrer mediemangfold, norsk innhold og norsk journalistikk. Så får vi fremover se på hvordan vi løser dette. Men vi er opptatt av å være en bredt tilgjengelig kanal og det er jo også en del av det å være allmennkringkaster og det har TV 2 store ambisjoner om å være også fremover, sier Olav Sandnes. 

Ny TV 2-avtale lyses ut ved nyttår: - Den blir ikke kliss lik den som var