Så er det klart: TV 2 søker på avtalen om å være kommersiell allmennkringkaster de neste fem årene. Det gjør kanalen etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland kom med sin utlysning tidligere i år. 

Les også: Lyser ut ny «TV 2-avtale» - frister med 135 mill. årlig

- TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell allmennkringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet. Dette ønsker vi å videreføre, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 i en pressemelding. 

Til Kampanje sier Olav Sandnes at en ny avtale tidligst vil tre i kraft første januar neste år, men at det nå er opp til Kulturdepartementet å ta dette videre. TV 2-sjefen sier han nå er opptatt av at det blir en ryddig prosess fremover.  

- Blir det en avtale med TV 2 så er det i vår interesse at det foreligger et grundig arbeid, tydelighet og transparens slik at vi ikke senere kommer til et punkt der vi har forskjellige tolkninger av avtalen, sier han.

Lørdag ettermiddag bekrefter også Kulturdepartementet at TV 2 var eneste søker. Tidligere har det vært spekulert i om både MTG og Schibsted ville søke på avtalen som frister med 675 millioner kroner over en femårsperiode for å tilby nyheter, programmer for barn og unge og norsk drama på en lineær-tv-kanal.  

Les også: MTG byr ikke TV 2 på konkurranse: - Vi har ikke søkt

- Så ble det ingen andre søkere, er du overrasket?

- Vi har hatt fokus på vår søknad og håpet vårt nå ligger i at Kulturdepartementet føler vi svarer på det de faktisk bestiller. At det ikke er andre søkere registrerer jeg, men har ingen ytterligere kommentarer rundt det.

Olav Sandnes sier videre til Kampanje at TV 2 har forsøkt å svare og imøtekomme de svarene som nå er presentert i utlysningen.  Dette er noen av kravene TV 2 nå forplikter seg til å etterleve de neste årene dersom de skal lande en avtale. med Kulturdepartementet. 

  • Krav om å levere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og TV-drama.

  • Norskspråklige programmer må utgjøre minst 50 prosent av sendetiden.

  • Hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen må ligge i Norge, og minst 100 kilometer fra Oslo.

  • Innholdet må tilbys på én lineær TV-kanal. I tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på internett. 

Søker med hovedkanalen
TV 2 sier videre i sin melding at de søker på avtalen med hovedkanalen, som har hatt allmennkringkasterforpliktelser også tidligere. Kanalen har i hele sin tid, med unntak av inneværende år, hatt et statlig oppdrag og en avtale med den til enhver tid sittende regjering.

De andre kanalene og TV 2s øvrige virksomhet er ikke en del av oppdraget . TV 2s hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjonen har alltid vært i Bergen, og i høst flytter TV 2 inn i nye lokaler i Media City Bergen. 

Olav T. Sandnes var medlem i det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget, og har tatt til orde for en aktiv mediepolitikk. Han roser Kulturdepartementet og Stortingets omfattende arbeid med mediepolitikk i den forrige stortingsperioden.

- I Norge er det bred politisk enighet om de store linjene i mediepolitikken. Det er også en felles anerkjennelse av at medienes tradisjonelle forretningsmodeller, og dermed grunnlaget for den frie og uavhengige journalistikken, er under sterkt press. Da Kulturdepartementet lyste ut avtalen om kommersiell allmennkringkasting like før sommeren var det et tydelig signal om at myndighetene satser på norske leverandører av journalistikk og innhold som er relevant for nordmenns liv, sier han.

Levende bilder på tv er fortsatt en svært viktig kilde for befolkningen til nyheter, sport og underholdning, heter det i meldingen. Tall fra TNS Kantars tv-meterpanel viser at nordmenn ser i snitt nesten tre timer på tv daglig, og nesten to av timene på allmennkringkasterkanalene til NRK og TV 2.

- Det har stor verdi for publikum at det finnes ulike alternativer å velge mellom, og aktører med ulikt geografisk og redaksjonelt ståsted. Fortsatt konkurranse mellom allmennkringkasterne er avgjørende for å opprettholde bredde og kvalitet i tilbudet, sier Sandnes.

- Vi er stolte av Bergen
Han sier søknaden på avtalen om kommersiell allmennkringkasting viser at «TV 2 tar samfunnsoppdraget på alvor.»

- Vi har en tydelig ambisjon om å være en viktig bidragsyter til mediemangfoldet i Norge også i årene som kommer. Vi er stolte av vår tilhørighet i Bergen og er ydmyke dersom vi får muligheten til å igjen påta oss et kommersielt allmennkringkasteroppdrag. Kulturdepartementet skal nå beslutte hvem som får tildelt dette oppdraget. Vi håper myndighetene finner at vår søknad svarer på forventningene og kravene og vi vil legge til rette for en god dialog med departementet, sier han.