Trettebergstuen er ikke bekymret for NRKs digitale vekst: - Må forsvare sin plass

Ferske lesertall viser at NRK tar innpå VG i det digitale markedet.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger
Knut Kristian Hauger

Denne uken kunne Mediebedriftenes Landsforening og Kantar presentere sin nye lesertallsundersøkelse for avisene og de viste at NRK gjør det sterkt i det digitale markedet i konkurranse med de kommersielle nettavisene.  De ferske lesertallene viste at VG har stabilisert seg på en daglig dekning på over to millioner brukere på nett. Det er et hestehode foran konkurrentene, men NRK nærmer seg med 1,6 millioner daglige brukere og øker mest om en sammenligner tallene fra fjorårets tredje kvartal til fjerde kvartal i 2021.

Statskanalen øker sin daglige dekning med nesten 150.000 brukere i denne perioden. VG henter til sammenligning 9.000 nye brukere mot slutten av året.

- Bekymrer utviklingen i det digitale markedet kulturminister Anette Trettebergstuen?

- Nei, fordi jeg ser at norske medier ligger langt fremme digitalt, at de stadig utvikler seg og at de etablerer nye tilbud til publikum. De er dessuten best i verden når det gjelder å få folk til å betale for nyheter på nett, sier Trettebergstuen til Kampanje.

Les også: NRK nærmer seg VG på nett: - Vi er nødt til å fortsette å vokse

NRK vokser mest:

- Vi må selvfølgelig følge med på utviklingen

Det nye medieåret har igjen reist problemstillingen om de NRK blir for dominante på mediemarkedet og tilbyr nyheter og innhold som de private, kommersielle nettavisene allerede dekker på nettet.  I fjor høst sendte regjeringen NRK-plakaten ut på høring og det har blåst nytt liv i debatten om statskanalens aktivitet på nett. Schibsted argumenterer i likhet med Aller Media og Amedia for at NRKs digitale tekstproduksjon er et hinder for de kommersielle aktørene i markedet.

Les mer: Aller og Schibsted i strupen på NRK - slik vil de begrense statskanalen på nett

- Er det en problemstilling at NRK vokser og tar innpå VG i det digitale markedet?

- Nei, ikke slik situasjonen er i dag, men vi må selvfølgelig følge med på utviklingen. For at vi skal kunne forsvare bruken av skattepenger på NRK, må NRK forsvare sin plass i det digitale mediemarkedet i takt med at mediebruken flytter seg fra tradisjonelle plattformer som lineær radio og tv. Og jeg merket meg med glede at VG-eier Schibsted nylig presenterte en ambisjon om å doble de heldigitale abonnementsinntektene i nyhetsmediene i løpet av de kommende fire årene, sier Trettebergstuen.

Da Schibsted la frem sine regnskapstall for fjoråret kunne konsernsjef Kristin Skogen Lund fortelle at mediekonsernet hadde en ambisjon om å doble de digitale abonnementsinntektene til 2,6 milliarder kroner i 2025.

- Jeg mener at klarer vi å doble den omsetningen i 2025 så er det vel verdt de investeringene vi gjør på innholdssiden, og det er det vi legger opp til, sa Kristin Skogen Lund til Kampanje.

Les også: Schibsted har 140.000 podkast-abonnenter – nå lover sjefen dobling av digitale brukerinntekter

Legger frem ny mediepolitikk

I løpet av våren er det ventet at Trettebergstuen og regjeringen vil legge frem sin nye mediepolitikk som skal være styrende for den kommende perioden.

- Er denne utviklingen noe regjeringen vil se på i arbeidet med en ny NRK-plakat?

- Vi går igjennom høringssvarene nå. Eventuelle forslag til justering av NRK-plakaten vil bli fremlagt for Stortinget sammen med forslag til fireårige styringssignal for NRK i budsjettproposisjonen for 2023, sier Trettebergstuen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK kunne overfor Kampanje fortelle at han ikke var overrasket over utviklingen til NRK på den nye lesertallsundersøkelsen.

- Nei, vi følger jo disse tallene, så vi vet jo hvordan det går. Det er en bra utvikling, selv om VG er veldig sterke og suverent de største. Nå vokser alle, stort sett, sier Eriksen. 

- Er du redd for at veksten kan gi de private enda mer ammunisjon i kampen om å begrense NRK på nett?

- Hvis NRK skal klare å opprettholde posisjon og allmenkringkaster-oppdraget fremover, så er vi nødt til å fortsette å vokse. Vi reduseres på lineære kanaler, og da må vi vokse omtrent som markedet på nett. Bruken vokser, og da vokser også NRK. VG er fortsatt ganske mye større, og den utviklingen har funnet sted en stund, sier Eriksen. 

Les også: NRK-sjefen blåser av konkurrentenes stormløp: - Klokkeklart innenfor oppdraget vårt

Skal doble digitale abonnementsinntekter

Her kan du se utviklingen i de digitale abonnementsinntektene til Schibsted-konsernet og målsetningen frem mot 2025. 

 • 504
  2017
 • 1.086
  2020
 • 1.313
  2021
 • 2.600
  2025

Trettebergstuen er ikke bekymret for NRKs digitale vekst: - Må forsvare sin plass