Historisk varsel mot Norsk Tipping - må kutte reklamebudsjettet

Lotteritilsynet feier alle innvendinger fra spillgiganten til side. Om ikke Norsk Tipping senker sine reklamekostnader med minst 60 millioner kroner, kan det bli aktuelt med sanksjoner.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I kjølvannet av Kampanjes artikkel i februar i år, hvor Lotteritilsynet kom med et krav om at Norsk Tipping skulle redusere sine markedsføringskostnader med 20 prosent – eller minimum 60 millioner kroner – har det pågått en dragkamp mellom tilsynet og NT. Det vises i postlistene og i en rekke dokumenter Kampanje har fått innsyn i. 

Norsk Tipping har rettet en rekke innsigelser mot tilsynets krav som de mener er fattet på feil grunnlag. Norsk Tipping-sjef Thor Gjermund Eriksen har i korrespondanse med tilsynet blant annet pekt på at kuttet ikke har tatt forbehold om prisøkning og inflasjon. De mener altså at de får mindre ut av hver reklamekrone i dag enn for et par år siden. 

Nå står derimot Lotteritilsynet på sitt og gir Norsk Tipping et varsel om vedtak med pålegg om å redusere sine markedsføringskostnader. Dette skal samtidig være det første varselet om vedtak som noensinne er fattet mot Norsk Tipping.

- Det betyr at vi holder fast på at selskapet må redusere markedsføringskostnader med 20 prosent fra 2022-2023 for å tilpasse markedsføringen etter markedsføringstrykket som blir rettet mot Norge fra ulovlige pengespilltilbydere, opplyser tilsynet til Kampanje. 

De poengeterer at det ikke har blitt fattet et vedtak enda, og at selskapet nå «har fått frist til 25.mai med å komme med innvendinger til vedtaket vi varsler kan komme»

- Når fristen er ute vil Lotteritilsynet vurdere om det er grunnlag for å gjøre vedtak. Dette kan påklages av selskapet til Lotteritilsynet, og kan da gå videre til Lotterinemda hvis ikke tilsynet får ny informasjon som gjør at vi endrer vedtaket.

Les også: Ber Norsk Tipping kutte opp mot 60 reklamemillioner

- Skal vi beholde enerettsmodellen må vi opptre ansvarlig

Lotteritilsynets direktør Atle Hamar er tydelig i sine forventninger – slik han også har vært i tidligere samtaler med Kampanje.

- Skal vi holde i markedet vi har i dag med nasjonale enerettsaktører må vi opptre sosial ansvarlig med tanke på pengespill, altså det skal være ansvarlig rettet mot den norske befolkningen og markedsføringen skal være i samsvar med det, sier han til Kampanje.

Han peker på at toppåret for spillreklameomsetning via Discovery og Viaplay Group (tidligere Nent Group) var på over 800 millioner kroner fra utenlandske spillselskaper. 
 
- Nå er den reklamen borte og reklamen for utenlandske online-spill og bettingselskap er i stor grad også borte fra Some-plattformer i og med at Facebook og Instagram respekterer norsk lovgivning.

Tilsynsdirektøren fortsetter:
 
- Historisk sett har vi ikke brukt et slikt varsel om vedtak mot Norsk Tipping fordi man har hatt en situasjon med et ekstremt reklametrykk fra utlandet. Dette er markant endret og da sier pengespilllovgivningen at de lovlige selskapene må følge krav om å ivareta eksisterende spillelyst, men ikke stimulere til ny. Derfor har vi gitt dette varselet om vedtak.
 
- Hva kan potensielle sanksjoner bli om man kommer dit?
 
- Det kan jeg ikke kommentere nå. Det viktige for oss nå er at vi får en plan fra Norsk Tipping som viser hvordan de skal ta ned reklamebudsjettet med 20 prosent. Vi som tilsyn går ikke inn og vurderer hvor og hvordan de skal kutte, det får bli opp til dem hvordan de vil ta ned budsjettene.
 
Varsler vedtak:

Lotteritilsynet og administerende direktør Atle Hamar kjøper ikke argumentasjonen fra Norsk Tipping som motsetter seg å kutte minimum 60 reklamemillioner fra 2022 til 2023. Nå legger de varsel for vedtak på bordet.

Avviser Norsk Tippings beregninger

Det var i februar i år at tilsynet ba Norsk Tipping kutte minst 60 reklamemillioner fra 2022 til 2023. Tilsynet tok utgangspunkt i at Norsk Tipping hadde 314 millioner kroner i markedsføringskostnader i 2022. 

- Dette nedtrekket tilsvarer omtrent Norsk Tippings markedsføringskostnader på TV i 2022, og står derfor i et rimelig forhold sett hen til at det er først og fremst er bortfallet av ulovlig pengespillreklame på TV som danner grunnlaget for en reduksjon, skriver tilsynet i varselet.

I tillegg til å peke på inflasjon og prisøkning, er det en rekke markedsføringstiltak Norsk Tipping vil holde utenfor kutt-kravet. De mener «kostnader til sponsoravtaler, markedsundersøkelser, byråhonorar, mediesamarbeid, drifts- og kjedeavtaler og konferanser for eksterne», ikke bør inngå i beregningen. 

Norsk Tipping skal ha oversendt tilsynet en ny sum de mener blir riktig å ta utgangspunkt i, men dette tallet er sladdet i varselet Kampanje har fått innsyn i. 

- Norsk Tipping hevder nytt beregningsgrunnlag omfatter kostnader som er direkte relatert til reklame og reklameproduksjon. Lotteritilsynet kan ikke se at det er grunnlag for å redusere beregningsgrunnlaget og opprettholder derfor at 314 millioner kroner er utgangspunktet for nedtrekket, er derimot svaret fra tilsynet. 

Les også: Norsk Tipping avviser at de vil droppe all TV-reklame: - Vi må være attraktive

Gleden kan bli kortvarig:

Norsk Tipping har feiret seg selv og sitt 75-års jubileum med ny stor reklamekampanje signert reklamepartneren Try. Nå kan det derimot bli færre reklameminutter på skjermen fremover for den norske spillmonopolisten.

Norsk Tipping ønsker ikke kommentere

Kampanje har over lengre tid forsøkt å få Norsk Tipping i tale omkring saksgangen og om kravet fra Lottertilsynet. Også denne gangen velger NT å sitte stille i båten:

- Vi kan bekrefte at vi har mottatt varsel i henhold til vanlig prosedyre. Vi gir ikke ytterligere kommentarer midt under saksbehandlingen, skriver kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl i en SMS til Kampanje. 

Hva Norsk Tipping egentlig mener, har derimot kommet frem i korrespondanse mellom spillmonopolisten og tilsynet over lengre tid. I sin nye tiltaksplan fra 13. april, hvor de skulle vise hvordan de skulle gjennomføre et 20 prosents kutt, peker de på hvor dypt et slikt reklamekutt griper inn i deres planer:

- Lotteritilsynet forventer en større nedgang i markedsføringskostnader enn det Norsk Tipping allerede har planlagt for 2023. Dette griper dypt inn i selskapets planer for å utvikle det norske pengespillmarkedet i samsvar med pengespillovens overordnede sektorpolitiske formål, heter det i tiltaksplanen.

De peker på at konsekvensene kan føre til at de må etablere en ny markeds- og kommunikasjonsstrategi, og at eksisterende avtaler eventuelt må reforhandles eller avsluttes.

- Det er høy risiko for at en kraftig, kortsiktig reduksjon gjør den regulerte markedsandelen svakere på lang sikt. Når Norsk Tipping svekkes, vil ulovlige aktører i større grad se på Norge som et mulig vekstmarked. Spillmulighetene til befolkningen kan i sum øke hvis kanalisering mot Norsk Tipping svekkes, heter det blant annet.

Les også: Norsk Tipping feirer 75 år med ny reklamekampanje

Historisk varsel mot Norsk Tipping - må kutte reklamebudsjettet