- Hvordan har 2024 vært så langt for deres tre selskaper i Norge? Vil alle gi overskudd i år?

- Vi har hatt en sunn virksomhet i første halvår med vekst. Vi har gode prosjekter som kommer etter sommeren, så vi håper på sunne regnskap for inneværende år.