Tidligere NRK-topp fikk med seg nesten åtte millioner ut døren: - Avtalen var uvanlig

Totalt ble det i fjor delt ut over 30 millioner kroner til toppsjefene i NRK. Se hvor mye  medietoppene fikk i lønn her.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Kampanje har fått innsyn i NRKs lederlønnsrapport for 2022, og den viser at tidligere NRK-sjef og nåværende Norsk Tipping-sjef, Thor Gjermund Eriksen, endte opp med et lukrativt år da han sluttet som kringkastingssjef i NRK. Ifølge rapporten innkasserte Eriksen hele 7,9 millioner kroner i totale ytelser, hvorav 4,8 millioner av disse var en engangsutbetaling etter egen pensjonsavtale, heter det i rapporten. 

Ifølge lederlønnrapporten var snittlønnen for øvrige NRK-ansatte på 810.000 kroner i 2022. 

- Jeg har ingen kommentar til min egen lønn. Husk at pensjonen var opparbeidet gjennom nesten ti år, skriver Eriksen i en SMS til Kampanje. 

Styreleder i NRK, Birger Magnus, forteller at Eriksens millionutbetaling er en kombinasjon av lønn og pensjon «i tråd med lønnsavtalen hans.»

- Avtalen Eriksen hadde var uvanlig siden han hadde åremålsstilling og en ytelsesordning ikke kunne dekke dette. Det ble derfor laget en innskuddsordning hvor 25 prosent av lønn over 12G (folketrygdens grunnbeløp, red. anm.) ble satt inn på en egen konto, sier Magnus.

Med andre ord ble 25 prosent av Eriksens lønn over 1.423.440 millioner kroner satt inn på en egen pensjonskonto hvert år. 

- Denne hadde han full disposisjonsrett over da han sluttet, fortsetter NRKs styreleder. 

- Er det vanlig å utbetale pensjon slik?

- Nei, dette var helt spesielt knyttet til hans avtale. Det er ikke ett sluttvederlag, men en utbetaling av et beløp han hadde opptjent, svarer Magnus. 

Se hvor mye NRK-toppene tjente i 2022 lenger ned i saken.

Vi legger samtidig merke til at NRK er villig til å betale markedslønn for toppledere, men ikke for journalistene. Rolf Johansen, tillitsvalgt i NRK

- Han fikk ikke ekstra lønn

Av rapporten kommer det frem at Thor Gjermund Eriksen hadde en avtalt grunnlønn på rett over 2,5 millioner kroner, men endte opp med et par hundretusen ekstra, da grunnlønnen til slutt ble på over 2,8 millioner kroner. Han satt som kringkastingssjef i fire måneder før Vibeke Fürst Haugen tiltrådte som første kvinnelige kringkastingssjef på våren i fjor.  

- Hvorfor fikk han så mye for fire måneders arbeid?

- Han fikk ikke ekstra lønn, men lønn for den tiden han var til disposisjon for NRK, frem til 1. oktober 2022. Lønnsgrunnlaget var nok høyere enn de 2,5 millionene du referer til, sier Magnus. 

Han påpeker også at Eriksen fortsatt bisto NRK i en aktiv rolle med tanke på rikskringkasterens planlagte flytteprosjekt og nye hovedkontor ved Ensjøveien i Oslo.

- Han sørget for kontinuitet, og da han ville avslutte arbeidsforholdet gjorde vi en avtale som sikret at han sto til disposisjon så lenge det var nødvendig for NRK. Vi visste ikke på det tidspunket når en ny leder kunne være på plass.

Det var i oktober 2021 at det ble offentlig kjent at Thor Gjermund Eriksen ønsket å gi seg som NRK-sjef. 17. mars 2022 ble det så kjent at Fürst Haugen skulle bli hans etterfølger. I Eriksens siste hele år som kringkastingssjef i 2021 hadde han en total lønnspakke på rett under 3,7 millioner kroner.

Fikk spesialavtale:

NRKs styreleder Birger Magnus (til venstre i bildet) sier tidligere NRK-sjef, Thor Gjermund Eriksen, fikk «en spesialavtale» i forbindelse med sin pensjonsutbetaling i 2022. Foto: NTB

- To forskjellige avtaler

Dagens NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen sier hun «er godt kjent med vilkårene som gjaldt for Eriksen og bakgrunnen for at det ble gjort slik.»

- For egen del synes jeg at jeg har en god og ryddig avtale med NRK. Min avtale og mine arbeidsvilkår er offentlig kjent og utover det har jeg ingen ytterligere kommentar, fortsetter hun. 

På spørsmål om Fürst Haugen for inneværende år vil være nærmere lønnspakken Eriksen har hatt de siste årene, svarer styreleder Birger Magnus at Fürst Haugen «vil ha samme lønn som han».

- Og den justeres på samme måte som resten av huset prosentuelt sett, sier han.

Det har ikke lyktes Kampanje å få svar på akkurat hvor mye Fürst Haugen vil få utbetalt inneværende år, men det ligger trolig omkring fire millioner kroner. 

- Har Fürst Haugen også en lignende pensjonsavtale som Eriksen?

- Nei, det er to forskjellige pensjonsavtaler. Fürst Haugen har en avtale som er basert på dagens innskuddsbaserte ordning. Eriksens avtale ble inngått da det fremdeles var en ytelsespensjonsordning for ansatte i NRK, svarer Magnus. 

NRKs styreleder fikk for øvrig utbetalt et honorar på 325.450 for sitt verv i 2022. Totalt fikk styret i NRK utbetalt rett under 1,5 millioner kroner i godtgjøring for 2022 ifølge NRKs lederlønnsrapport. 

Les også: Kraftig kutt for Schibsted-sjefen – tjente «bare» 12,2 millioner i 2022

Får mindre enn rivalene:

Den nye NRK-sjefen Vibeke Fürst Haugen har til salt i maten, men ligger et godt stykke unna lønnsnivået til sine konkurrenter TV 2-sjef Olav Sandnes og Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: Eivor Eriksen.

- Tregangeren sammenlignet med en NRK-journalist

Klubbleder i NRK, Rolf Johansen, sier han ikke har lest rapporten det refereres til, men forteller at NRK med utbetalingen til Eriksen «kvitter seg med pensjonsforpliktelser for all fremtid.»

- Jeg går ut ifra at det følger de avtaler som har vært da han fikk jobben. Det høres vel ikke helt urimelig ut, for det betyr at NRK ikke har noen forpliktelser overfor ham så lenge han lever, sier Johansen til Kampanje.

At NRKs ledere fikk utbetalt omtrent 34,4 millioner kroner til sammen i 2022, får ikke Johansen til å sperre opp øynene. Han påpeker at det er lavt sammenlignet med øvrige medier, og sier at «sammenlignet med tilsvarende jobber i Schibsted, er det ikke hårreisende».

- Men det er ikke tvil om at kringkastingssjefen har en god lønn, og også de øvrige direktørene i toppledergruppen. Vi snakker da om en lønn som er på tre-gangeren sammenlignet med en vanlig journalist, sier han og fortsetter:

- Vi legger samtidig merke til at NRK er villig til å betale markedslønn for toppledere, men ikke for journalistene. For journalistene i NRK er lønnet betydelig lavere enn journalistene i de øvrige store mediehusene.

I 2022 var snittlønnen til en NRK-journalist på 690.000 kroner. 

- Hva tenker du om at Eriksen fikk en grunnlønn på rett over 2,8 millioner kroner for å jobbe fire måneder som kringastingssjef og så bistå NRK ut september? 

- Det har jeg ingen kommentar til da jeg ikke vet hvor mye arbeid han la ned de siste månedene eller detaljer i hva arbeidet bestod av utover at han var konsulent i forbindelse med nytt hovedkontor, svarer Johansen.

Les også: NRK-journalister fikk den største lønnsveksten

Her kan du se en liste over hva de mange NRK-toppene tjente i 2022. NRK-topper dro inn over 34 millioner kroner

Navn Stilling Grunnlønn Totalt 2022 Totalt 2021
Thor Gjermund Eriksen Kringkastingssjef og konsulent 2.837 7.864 3.678
Vibeke Fürst Haugen Direktør Marienlyst og kringkastingssjef 2.740 3.157 2.093
Charlo Halvorsen Direktør Marienlyst 1.520 1.842  
Marius Lillelien Direktør distrikt 1.829 2.126 2.068
Helje Solberg Direktør nyheter 1.865 2.023 1.967
Johan Ailo Kalstad Direktør NRK Sápmi 1.414 1.647 0.514
Øyvind Lund Direktør strategi og medier og teknologi 1.839 2.158 2.100
Jørgen Heid Direktør strategi og medier 1.321 1.450  
Heidrun Reisæter Direktør teknologi 1.797 2.043 1.967
Andreas Norvik Direktør økonomi 2.028 2.172 2.113
Olav Nyhus Direktør juridisk og stab 1.922 2.249 2.194
Olav Hypher Direktør organisasjon 1.894 2.038 1.987
Henning Myhre Daglig leder NRK Aktivum 1.105 1.385 1.385
Jon Espen Lohne Daglig leder Normansløkka og Ensjøveien 7 1.868 2.251 2.197

 

Tjente mindre enn Eriksen

Til sammen fikk NRK-toppene, medregnet Thor Gjermund Eriksen, utbetalt omtrent 34,4 millioner kroner i 2022. Etter Eriksen var det ikke overraskende nok Vibeke Fürst Haugen som fikk utbetalt mest med totale ytelser på rett under 3,2 millioner kroner.

At hennes totale ytelser endte på snaue 3,2 millioner kroner er dog lavere enn årslønnen Eriksen har ligget på de siste årene. I 2021 fikk han utbetalt 3,7 millioner kroner i totale ytelser. Samtidig viser rapporten at Fürst Haugen fikk utbetalt mindre i grunnlønn enn Eriksen i 2022, til tross for at hun var direktør for Marienlyst i fire måneder før hun satt som kringkastingssjef i åtte måneder.

Til sammenligning var Eriksen som tidligere nevnt NRK-sjef i fire måneder, før han så ble kompensert for å stå til rådighet frem til 1. oktober. Fürst Haugen kan likevel glede seg over at hun gjorde et lønnshopp på 1,1 millioner kroner fra 2021 til 2022.

- Til spørsmålet ditt om hva jeg tenker om at jeg fikk utbetalt mindre i grunnlønn enn forgjengeren, har jeg samme grunnlønn som Eriksen hadde, og ellers viser jeg til styreleder Birger Magnus, kommenterer Fürst Haugen.

Tidligere NRK-topp fikk med seg nesten åtte millioner ut døren: - Avtalen var uvanlig