Vokser kraftig på børs og finans: - Vi dypper tåen i PR-markedet

Crux kniver fortsatt med gamle rivaler i kommunikasjonsbransjen i kampen om folk og oppdrag.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det tidligere PR-byrået Crux har de seneste årene gått fra å være et nisjebyrå innenfor finansiell kommunikasjon til å bli et rent rådgivningsselskap og tjenesteleverandør innenfor investorrelasjoner (IR). De aller fleste kundene er selskaper børsnotert i Oslo og arbeidet med medier og journalister på oppdrag for kundene er tonet ned. I dag har Crux spisset seg inn mot det som handler om investor relations (IR) og kommunikasjon med kapitalmarkedet.

- Tar du utgangspunkt i målgruppen vi jobber mot så er det mennesker i kapitalmarkedet. Noen av disse er absolutt journalister, men hovedvekten er investorer, analytikere og andre kapitalmarkedsaktører, sier daglig leder og partner Harald Bjørland til Kampanje.

Det viser seg nå å være et økonomisk smart trekk for ser en på tallene til Crux Advisers for 2021 kommer det frem at selskapet har økt inntektene sine med nesten 20 millioner kroner i løpet av fjoråret.  Omsetningen for 2021 endte på 52,8 millioner kroner, opp fra 34 millioner kroner i 2020.

- Spesialiseringen innenfor det som er blitt vår nisje forklarer veksten. Vi bistår i dag med all kommunikasjon som er knyttet til det å være børsnotert, samt det løpende, langsiktige arbeidet med å utvikle investorbasen.  Omsetningsveksten er et resultat av økt etterspørsel fra eksisterende og nye kunder etter et år med høy aktivitet i forhold til børsnoteringer, sier Bjørland.

To av børsnoteringen der Crux Advisers har bidratt, er batteriselskapet Freyr introduksjon på New York Stock Exchange og børsnoteringen av Vår Energi i vinter.

Les også: PR-byrå var i trøbbel: - Sinnssykt hardt arbeid de siste årene

- Viktig del av verktøykassen

Mange børsnoterte selskaper har i dag egne investor relations-ansvarlige som skriver børsmeldinger og tar seg av kommunikasjonen med investorer, banker og analytikere i meglerhusene og Bjørland sier Crux jobber både med selskaper uten disse menneskene in house men også sammen med IR-avdelingene.

- Vi jobber med selskaper som ikke har egne ressurser på området og som bruker oss i stedet for å ha dette in house, men også på prosjektbasis eller løpende sammen med selskapenes egne investor relations-ressurser.  

- Har dere definert dere helt vekk fra å drive med PR?

- Kommunikasjon er en viktig del av verktøykassen til IR, men veldig mye av det vi jobber med gjelder det interne arbeidet i selskapene knyttet til IR og kapitalmarkedskommunikasjon. Men en del mediehåndtering og bredere kommunikasjon er det fortsatt. Vi dypper tåen i PR-bransjen, sier han.

- At dere kuttet ned på PR-tilbudet, har det vært en medvirkende årsak til veksten?

- Crux har lykkes med spesialisering. Men vi kunne sikkert vokst enda mer hvis vi hadde satset bredere. For oss har det vært viktig å være best på det vi driver med og derfor har vi spisset oss. Men vi er opptatt av å jobbe godt integrert med in house ressurser eller andre rådgivere i den bredere kommunikasjonen til selskapene.

- Kan det bli aktuelt å satse mer på PR og jobbing mot mediene igjen?

- Vi kommer fortsatt til å rekruttere kommunikasjonsfolk og tidligere finansjournalister, som forstår kapitalmarkedet og at medieomtale er én av byggesteinene for et selskaps omdømme og troverdighet, sier Bjørland.

Henter rådgiver fra First House

Bjørland sier selskapet fortsatt konkurrer med oppdragene med kjente PR-byråer som First House og Corporate Communications og i jakten på ansatte så kjemper de ofte om de sammen menneskene. Den sist ankomne til Crux Advisers, som i dag teller 16 mennesker, er Thomas C. Høie som var avdelingsleder for finansiell kommunikasjon og IR i First House. Han har fått i oppdrag å bygge opp et kontor i København.

- De aller fleste kundene våre er selskaper notert på Oslo Børs, men mange av dem er internasjonale og har hovedkontor og ledelse i andre land inkludert Danmark, sier han.

Overskuddet i Crux Advisers endte på 16, 8 millioner kroner noe som ga en driftsmargin et børsnotert selskap verdig med sterke 32 prosent.

- Det er det beste resultatet vårt noensinne, sier han.

Dermed drypper det også godt med penger på de seks partnerne. Disse seks er foruten Bjørland selv, Petter Narvestad, Samson Sørtveit, Jan Petter Stiff, Nils Ove Strand Kjerstad og Casi Benedikte Lømo. I regnskapet er det satt av ni millioner kroner til utbytte som da skal fordeles på de seks partnerne.

- Deler av overskuddet er tatt ut i utbytte også har vi latt fire millioner bli igjen i selskapet for å investere i videre vekst. Målet vårt er å vokse og bli flere og vi er på utkikk etter folk som kan lese, regne, tenke og skrive, sier han.

- Hvor store er dere om på denne tiden neste år?

- Planen er å fortsette å vokse, men da er vi avhengig av å finne de rette menneskene. Det har også vært litt roligere så langt i 2022 med tanke på børsnoteringen, men Crux har tradisjonelt jobbet mest med de langsiktige kundene og vokser. Det er også flere børsnoteringer på gang i andre halvår og generelt et høyt aktivitetsnivå. Vi ser masse muligheter, sier han.

Her kan du se alle tallene til Crux Advisers for regnskapsårets 2021. Alle tall i MNOK. Mer enn dobler overskuddet

Crux 2021 2020 Endring i %
Omsenting 52,8 34,0 + 55
Driftsresultat 16,8 7,9 + 112
Resultat før skatt 16,8 7,9 + 112

 

Vokser kraftig på børs og finans: - Vi dypper tåen i PR-markedet