Solid Media med nok et milliontap - nå varsler ny sjef bedre tider

- Vi har lært av historien og vokser kontrollert.

Publisert / Oppdater

Erlend Fossbakken
Erlend Fossbakken

Solid Media Group, som spesialiserer seg på markedsføring i sosiale medier og digitale kanaler, har tapt rundt 160 millioner kroner siden oppstarten i 2011, noe som har rammet kjente investorer som Jan-Rune Størseth, Arne Fredly, Lars Nilsen, Rune Rinnan, Arne Blystad og i særlig grad den gjenværende storeieren, Markus Gamenius, og hans familie.

I fjor fikk Solid Media, som et nystartet datterselskap av konsernet Solid Media Group, et resultat på 6,4 millioner kroner før skatt. Omsetningen var på 13,4 millioner. Som konsern hadde Solid Media Group et resultat før skatt på minus 29 millioner av en omsetning på 23,8 millioner i 2016. Det året ga storaksjonær Markus Gamenius ordre om storopprydning i selskapet under ledelse av den nye sjefen, Torstein Finberg.

- 2016 ble preget av omstilling og utskiftninger i Solid Media Group. Høsten 2016 startet vi Solid Media AS som et datterselskap, som vi bygde opp nærmest som en start up. Vi har satset videre på det vi er gode på, som kort oppsummert er markedsføring i digitale medier. Det har vært mange opp- og nedturer i Solid Media Group, men nå har vi justert ambisjonene. Vi har lært av historien og vokser kontrollert. Hvis vi mener at vi ikke kan gjøre en god jobb for en kunde, så takker vi nei til oppdraget. Vi tenker kvalitet i alt vi gjør. Vi får nå stadig flere kunder, og opplever generelt at de er meget fornøyde med jobben vi gjør og resultatene vi leverer, forteller Finberg til Kampanje.

- Vår tålmodighet er ikke uendelig

Han forklarer millionunderskuddet i 2017 slik:

- I fjor fikk vi en del oppstartskostnader, noe som påvirket resultatet. Men optimismen vendte tilbake for fullt i fjor. Nå lever vi av egne penger og har positiv kontantstrøm. Hittil i år ligger vi an til ca 50 prosent vekst i 2018 sammenlignet med 2017, sier Finberg.

Aller mest penger har Markus Gamenius og hans familie investert i millionsluket. Han har vært med siden starten på eiersiden, sammen med sin mor og to brødre, via det norsksvenske investeringsselskapet «Domaren i Göteborg» og Tarde. De kontrollerer nærmere 40 prosent av Solid Media etter å ha sprøytet inn millioner av kroner de siste årene. I 2016 ble selskapet kraftig nedbemannet. På det meste var bemanningen for selskapets virksomheter i Norden oppe i over 100 ansatte. Nå er det rundt 18 igjen.

- Vi har skutt inn over 50 millioner kroner og vi har sørget for å holde selskapet gående, men vår tålmodighet er ikke uendelig. Enten må man få orden på økonomien i selskapet eller så går det ikke lenger. De som leder Solid Media Group nå er dyktige, selskapet drives bedre og jeg er tryggere på at de skal lykkes enn jeg har vært tidligere. Torstein Finberg, som har vært med lenge i Solid Media, er blitt ny daglig leder. Jeg kjenner ham godt og jeg har veldig tro på ham, sa Markus Gamenius til Kampanje i 2017.

- Veksten kom for raskt

Han ga ledelsen og de ansatte i Solid Media året på seg til å vise at det er mulig å få selskapet på rett spor igjen.

- Markus Gamenius sa til Kampanje i fjor at vi fikk året på å bevise at selskapet var levedyktig. Vi jobber her fortsatt, så det tyder vel på at vi er på rett vei, sier Finberg til Kampanje i dag.

- Hva slags mål har Solid Media nå?

- Vi ønsker å bli størst innen digital markedsføring for små og mellomstore bedrifter (SMB). Det er rom for å bli vesentlig større enn det vi er i dag. Det er ingen signaler om at veksten i markedet skal avta. Målet for gruppen i år er en omsetning på over 30 millioner kroner og et nullresultat.

- Du har vært med siden starten, hva gikk galt?

- Jeg vet ikke hva som gikk galt for Solid Media Group de første årene, men det kan nok hende at veksten kom for raskt og at grunnmuren var litt for svak til at selskapet greide å håndtere den. Det ble også gjort noen oppkjøp som ikke var heldige. Når et selskap vokser for fort, så får man lett organisatoriske utfordringer dersom man ikke er godt nok forberedt, sier Finberg.

Han har også vært ryddegutt tidligere. 

- Jeg har tidligere ledet selskapets virksomhet i Sverige gjennom en endringsprosess. Sammen med dyktige kolleger og i samspill med styret har vi nå også fullført snuoperasjonen i Norge.

Gründeren forlot selskapet etter uenighet

Solid Media ble startet av de tre gründerne Jan-Rune Størseth, Niklas Hansen og Richard Asheim i 2011. Størseth fortalte til Kampanje i fjor at han hadde trukket seg ut av selskapet etter intern uenighet.

- Vi - det vil si daværende styreleder Terje Mjøs, styret og jeg - var ikke helt enige om selskapets planer framover. En gründer må følge hjertet, så jeg valgte da å selge mine aksjer og forlate selskapet, sa Størseth til Kampanje.

Det var lystigere stemning da Terje Mjøs, som tidligere var toppsjef i Evry, ble styreleder i Solid Media Group i 2015 etter Jan-Rune Størseth.  Året før, i 2014, ble selskapet etter en emisjon verdsatt  til 135 millioner kroner. Block Wathne-arving Lars Nilsen gikk alene inn med fem millioner kroner i en emisjon på 15 millioner.

- Nå har vi fått på plass det vi trenger og 2014 ser ut til å bli et godt år hvis vi klarer å opprettholde den veksten vi har nå. Vi føler at vi har god styringsfart mot en omsetning på 50 millioner kroner dette året, sa daværende styreleder Jan-Rune Størseth til Finansavisen i  februar 2014.

Stemningen var like optimistisk senere på året.

- Ledelsen og styret har så stor tro at vi har valgt å gå inn med fem millioner kroner i emisjonen, sa Størseth i en pressemelding sendt ut i oktober 2014.

Da hadde selskapet hentet inn 13 millioner kroner i en emisjon til oppkjøpet av danske Skandiaweb.

- Med dette oppkjøpet har vi fått over 7.000 nye kunder. Vi tar nå sikte på en omsetning i 2015 på over 100 millioner kroner. Vi føler oss veldig trygge på å nå det målet med den gode utviklingen vi hadde i fjor, fortalte Størseth den gangen.

Men etter ett år var det slutt. Det danske eventyret endte med konkurs.

Les også: Ny millionsmell for Solid Media Group 

Les også: Solid Media Group konkurs i Danmark

Børsplaner puttet i skuffen

I mai 2015 snakket Jan-Rune Størseth om å gå på børs.

- Med den konsolideringen vi ser i bransjen om dagen er forberedelser av selskapet for en notering på Oslo Børs en viktig oppgave for ny styreleder i tiden fremover, sa Størseth i en melding i mai 2015.

Terje Mjøs parkerte planene effektivt kort tid senere. Eierne ga ham i oppdrag med å rydde opp i selskapet og få orden på økonomien. For jobben fikk han 2,4 millioner kroner i 2016, ifølge regnskapstallene. Mjøs trakk seg som arbeidende styreleder på generalforsamlingen i juni 2016 etter at han takket ja til ny jobb.

Sjefer har kommet og gått
Torstein Finberg ble ny daglig leder i Solid Media i 2016. Før han kom og gikk sjefene i tur og orden fra oppstarten i 2011. Tidligere Eniro-sjef Morten Algøy overtok som administrerende direktør høsten 2014, få måneder etter han begynte i selskapet. Han forlot Solid Media Group allerede ett år senere. Den første toppsjefen i Solid Media Group, Morten Rynning, hentet inn Algøy og gikk over i en viseadministrerende rolle for å jobbe med oppkjøp og produktutvikling. Rynning sluttet også i 2015 og ble erstattet av Håkon Liland. Han var sjef i SOL (Scandinavian Online fram til 2009. Han er også forlengst ute av selskapet.

Les mer: Blir sjef i Solid Media Group

Solid Media med nok et milliontap - nå varsler ny sjef bedre tider