Det norskeide digitalselskapet Solid Media Group, med kjente investorer som Jan-Rune Størseth, Arne Fredly, Lars Nilsen, Rune Rinnan og Arne  Blystad på eiersiden, er gått konkurs i Danmark. Det skjer bare ett år etter at gründeren Jan-Rune Størseth stolt kunne fortelle om et større oppkjøp i nabolandet. Selskapet fortsetter som før i Norge, hvor tapene er på flere titalls millioner kroner siden oppstarten for fem år siden.

Siktet mot 100 millioner
- Nå er vi blitt størst i Skandinavia innen digital marketing, sa Jan-Rune Størseth, gründer og daværende arbeidende styreformann i Solid Media Group, i en pressemelding for ett år siden.

Solid Media Group kjøpte danske SkandiaWeb for over 50 millioner kroner, ifølge Størseth og Solid Media Group. Et beløp som nå korrigeres av styrelederen.

- Med dette oppkjøpet har vi fått over 7.000 nye kunder. Vi tar nå sikte på en omsetning i 2015 på over 100 millioner kroner. Vi føler oss veldig trygge på å nå det målet med den gode utviklingen vi hadde i fjor, fortalte Størseth den gangen.

Men nå er det slutt i Danmark. «Solid Media Group Denmark A/S er erklæret konkurs», heter det på selskapets nettsider i Danmark.

Størseth har vært styreleder for den konkursrammede, danske virksomheten, men er ordknapp når Kampanje snakker med ham:

- Det er styreleder Terje Mjøs som kommenterer dette, sier han.

Trengte penger, ble slått konkurs
Terje Mjøs, som tidligere var toppsjef i Evry, ble styreleder i Solid Media Group i mai i fjor. Han forklarer konkursen slik:

- Selskapet har ikke utviklet seg veldig positivt og det var behov for mer kapital. Til slutt ble det gjort en vurdering om ikke å tilføre selskapet mer kapital, og da tok styret i Danmark beslutningen om å ta selskapet til skifteretten, sier Mjøs til Kampanje.

- Det skjer bare ett år etter at dere kjøpte SkandiaWeb for over 50 millioner. Hadde dere urealistiske forventninger til SkandiaWeb?

- Jeg var ikke styreleder da oppkjøpet ble gjennomført, men det er åpenbart at det ikke utviklet seg slik man forutsatte. Når det gjelder prisen, så ble aksjene i SkandiaWeb betalt med aksjer i Solid Media Group og litt kontanter, sier Mjøs, som ikke ønsker å kommentere opplysningene om at kjøpet kostet over 50 millioner kroner.

- Resultatet påvirkes av konkursen
Den daværende eieren av SkandiaWeb, JMI Invest, gikk inn på eiersiden Solid Media Group og er fortsatt eier.

I Norge omsatte selskapet for 25,8 millioner kroner i 2014 og endte opp med et underskudd på 15,6 millioner kroner. Siden starten i 2011 har selskapet tapt til sammen nærmere 70 millioner. I tillegg kommer altså fjorårets underskudd, som ennå ikke er klart, inkludert tapene i Danmark.

- Hvordan ble fjoråret rent økonomisk i Norge og for hele selskapet?

- Resultatet i fjor blir negativt påvirket av konkursen i Danmark. I Sverige har det utviklet seg positivt og tallene for virksomheten i Norge ble bedre på slutten av året, men totalen blir påvirket av konkursen i Danmark. Organisk vekst i Solid  Media Group i Norge er i underkant av 30 prosent i 2015. I Sverige er veksten på i overkant av 30 prosent. Regnskapet for 2015 vil vise en totalvekst på 60-70 prosent fordi den danske virksomheten er med i tallene i 10 måneder, men det er selvfølgelig lavere totalvekst for videreført virksomhet, sier Mjøs.

Har som mål å tjene penger i 2016
- Når regner dere med å tjene penger?

- 2016 bør være året vi gjør det. Det er det vi legger opp til.

I mai i fjor snakket Mjøs og Størseth om å gå på børs.

- Med den konsolideringen vi ser i bransjen om dagen er forberedelser av selskapet for en notering på Oslo Børs en viktig oppgave for ny styreleder i tiden fremover, sa Størseth i en melding i mai 2015.

Han gikk da av som arbeidende styreleder i norske Solid Media Group, men fortsatte som styremedlem og som styreleder i den danske virksomheten. I meldingen het det at «etter oppkjøpet av danske Skandia-Web for 50 millioner tidligere i år, ble Solid Media Group klart størst på digital markedsføring i Norden med en forventet omsetning på 120 millioner kroner i 2015».

Børsplanene er lagt på is
- I mai 2015 var det snakk om å gå på børs. Er planene skrinlagt?

- Det er ikke veldig stort fokus på det nå. 2015 har vært et konsoliderings- og opprydningsår. Vi prøver å profesjonalisere bedriften og har gjort en rekke grep for å få til det. Virksomheten er i vesentlig bedre stand nå enn da jeg kom inn før sommeren i fjor. Jeg sa den gangen at vi går på børs når vi er klare og det er vi ikke ennå, sier styrelederen.

Det digitale markedsføringsbyrået hadde før den danske konkursen 110 ansatte og  ha hatt kontorer i Norge, Danmark, Sverige, og England.

Sjefer har sluttet
Tidligere Eniro-sjef Morten Algøy overtok som administrerende direktør høsten 2014, få måneder etter han begynte i selskapet. Han forlot Solid Media Group allerede ett år senere. Den første toppsjefen i Solid Media Group, Morten Rynning, hentet inn Algøy og gikk over i en viseadministrerende rolle for å jobbe med oppkjøp og produktutvikling. Rynning sluttet også i fjor høst og ble erstattet av Håkon Liland. Han var sjef i SOL (Scandinavian Online fram til 2009.

Les mer: Blir sjef i Solid Media Group