Posten-byrå kutter seg til overskudd - har omorganisert virksomheten «betydelig»

- Vi har vært gjennom en omstillingsprosess de to siste årene, men vi har ikke tenkt å hvilke på laurbærene, sier byrålederen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Tidligere denne uken omtalte Kampanje at Netlife Design hadde støtt på utfordringer under Postens eierskap, og at de i 2020 gikk på atter et millionunderskudd. Nå er søsterselskapet, Bas Kommunikasjon, ute med sine tall, og de viser at byrået, som tidligere het Netlife Dialog, har klart å snu skuta etter to år med underskudd. 

Det smaker godt for byråleder, Arild Horsberg, som måtte notere et underskudd på 6,8 millioner kroner i 2019.

- Ja, selvfølgelig. Vi har vært gjennom en omstillingsprosess de to siste årene, men vi har ikke tenkt å hvilke på laubærene. Vi har et høyere ambisjonsnivå for både topp- og bunnlinje, sier han til Kampanje. 

Kommunikasonsbyrået ender på et driftsoverskudd på 4,9 millioner kroner. Samtidig faller inntektene med nesten 22 millioner sett opp mot fjoråret, og ender på rett i underkant av 145 millioner kroner.  

- Grunnen til at inntektene faller er fordi vi har overført virksomhet til søsterselskapet vårt, Data Factory, slik at vi har kunnet rendyrke selskapet innnenfor kommunikasjon og markedsføring. Det forklarer fallet i topplinja, men så har vi også økt inntjening i kraft av nye kundeavtaler og fått opp timeinntjeningen. Vi har samtidig redusert lønnskostnadene ganske betydelig, som da har resultert i et bedre resultat enn det vi hadde i 2019, forklarer Horsberg.

Bas Kommunikasjon overførte i fjor et virksomhetsområde til Data Factory og sistnevnte fikk alle kunder og all omsetning på området.

Les også: Posten-byrå med millionsmell - men slipper unna koronakrisen

Lønnskostnadene kuttes med 21 millioner kroner

Byråinntekten faller for selskapet, og ender på 73,3 millioner kroner i 2020, et fall på 13,2 prosent sett opp mot 2019. 

Overskuddet ender på rett i underkant av tre millioner kroner etter skatt. Dette sluses tilbake i selskapet som ifølge styret hadde en svak egenkapitalandel på kun seks prosent ved utgangen av 2019. 

At driftsoverskuddet øker til tross for at inntektene faller, vises tydelig på kostnadssiden. Selskapet har nemlig kuttet kostnadene sine med over 30 millioner kroner sett opp mot 2019. 

De hardeste kuttene gjøres på personalsiden. Lønnskostnadene har falt med 21 millioner kroner. 

- Er det dette som gjør at dere ender med pluss på bunnlinja?

- Ja, men også det at vi har landet nye, betydelige kundeavtaler med blant annet Eika Gruppen og SOS barnebyer, svarer Horsberg. 

Omtrent ti årsverk har forsvunnet fra 2019 til 2020, ifølge Horsberg. I 2020 sysselsatte de 60 årsverk, mens de i dag er 58. Horsberg avkrefter at det er snakk om nedbemanning.

I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen til Data Factory, skal seks ansatte ha flyttet over dit. 

- Så har vi også hatt naturlig avgang på de siste. Nå har vi et kostnadsnivå som matcher inntektssiden vår, kommenterer Horsberg.

Han peker også på at noe av frafallet i lønningene er et etterslep fra 2019, hvor lønningskostnadene var kunstig høye. 

- Da gjennomførte vi en nedbemanning, så lønnskost for det året inkluderer også omstillingskostnader i forbindelse med gjennomføring av nedbemanningen, utdyper byrålederen, som også forteller at de klarte seg uten permitteringer og oppsigelser da aktiviteten ble lavere under pandemien i 2020.

De trengte heller ikke hjelp fra morsselskapet, Netlife Gruppen.

- Vi hadde positiv kontantstrøm i fjor, så det ble aldri aktuelt. 

- Vi hadde en ineffektiv organisasjonsstruktur

I årsberetningen skriver styret at «selskapet har i 2020 omorganisert virksomheten betydelig». Da Kampanje pratet med Horsberg i fjor angående byråets 2019-tall, sto de også i omstilling. 

- Selskapet har lagt ned et stort arbeide i å utvikle nye produkter og tjenester. Dette legger grunnlaget for vekst, økt inntjening og lønnsomhet. Samtidig tydeliggjør selskapet sin salgsstrategi og organisering, for økt fokus på å rekruttere nye, store og lønnsomme kunder, skriver styret. 

- Hva innebærer det?

- Det er snakk om en intern omoorganisering, mye på grunn av virksomhetsoverdragelsen til Data Factory. Vi så at vi hadde en ineffektiv organisasjonsstruktur. Nå har vi organisert oss mer logisk med tanke på tjenesteområdene våre. Vi hadde to tyngre år i 2018 og 2019, hvor vi har vært i en omstillingsprosess og funnet veien fremover, forklarer Horsberg.

Han peker på at de nå har rendyrket satsingsområdene sine, og at de gjør nyansettelser igjen. 

- Vi ser et sterkt vekstpotensiale fremover, og vi jobber stadig mer med Martech, som er det raskest voksende forretningsområdet i Bas kommunikasjon i dag.

Horsberg som sier byrået regner seg som det største byrået som kun jobber med personalisert kommunikasjon i Norge, mener at deres nisje er den «nye oljen».

- Vi er ikke et tradisjonelt massekommunikasjonsbyrå, men jobber med én til én-kanaler, som e-post, sms eller personaliserte websider. Det å utnytte kundedata og informasjon om den enkelte kunden, er den nye oljen som gjør at vi kan sende deg mer relevante og personaliserte budskap.

Inntektene krymper - men resultatet havner i plussSe 2020-tallene til Bas Kommunikasjon her:

År 2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 145,0 166,6 13,0 %
Byråinntekt 73,3 84,4 13,2 %
Driftsresultat 4,4 - 7,8  
Resultat før skatt 3,8 - 8,7  

Alle tall i MNOK.

Om Netlife-splitten: - En veldig positiv effekt

Tidligere denne uken omtalte Kampanje 2020-tallene til søsterselskapet, Netlife Design, som viste at Posten-byrået gikk på atter et millionunderskudd. Da fortalte Byråleder Beth Stensen at de hadde slitt under Postens eierskap, etter oppkjøpet sommeren 2016, men at de nå hadde fått en positiv effekt av at Posten reverserte sin plan om at Netlife Design og Bas Kommunikasjon skulle være under én merkevare.

Les også: Pengemaskin mistet farten med Posten som eier - nytt millionunderskudd i Netlife

- Rent strategisk gjorde man noen grep som ikke nødvendigvis var positivt for selskapet. Vi ville komme tilbake igjen til kjernen og dyrke merkevaren på egenhånd, sa Stensen til Kampanje tirsdag denne uken.  

Den effekten har også Arild Horsberg merket. I starten av 2020 gikk Bas Kommunikasjon ut med sin nye identitet. Han sier seg enig i det Stensen og styreleder i de to selskapene, Einar Kirkebø, uttalte tidligere denne uken.

Les også: Ny navneendring for Netlife-selskap: - Har et behov for å rendyrke hver vår profil

- Det har vært en veldig positiv effekt. Den merkevaren vi hadde som var felles, ble et minste felles multiplum. Design kjente seg ikke igjen i det, og heller ikke vi i Bas. Det var en god tanke, men det funket ikke i praksis. Nå er vi rendyrket som hvert vårt selskap, og nå er alle parter "superhappy". Våre ansatte identifiserer seg med vår merkevare og det gjøre også våre kunder, og det samme tror jeg gjelder for Design òg. Vi sitter i samme hus på Youngstorget sammen med Data Factory. Når det er naturlig for oss å samarbeide gjør vi selvsagt det, kommenterer Horsberg. 

- Hvordan ser utsiktene ut for 2021?

- Vi ser en klar forbedring, og alt tyder på at vi vil ha en økt topp- og bunnlinje når 2021 summeres opp. Når vi skal snakke sammen neste sommer er jeg ganske sikker på at vi kan rapportere om vekst. Vi ser at det er stor etterspørsel for både personalisert kommunikasjon og Martech i markedet, svarer Horsberg.

Han ser nå lyst på fremtiden.

- Vi ser også tegn på at norske markedsførere er i ferd med å tenke på en post-korona verden, og vi ser tydelige tegn på at de begynner å forberede seg på å øke markedsinvesteringene sine, og det vil komme oss til gode. De er opptatt av å gjøre den mer relevant og personalisert, avslutter Horsberg.

Les også: Reklamemarkedet nærmer seg 2019-nivå - har økt med nesten 700 millioner i første halvår

Posten-byrå kutter seg til overskudd - har omorganisert virksomheten «betydelig»