Totalt har mediebyråene i Mediebyråforeningen kjøpt reklamevisninger for 4,65 milliarder kroner i første halvår.

Det utgjør en vekst på 686 millioner kroner, eller 17,3 prosent fra samme periode i fjor.

For to år siden var omsetningen på 4,83 milliarder kroner på samme tidspunkt.

Dermed er markedet på full fart tilbake mot et normalnivå. I juni isolert sett var oppgangen på 13,4 prosent. 

- Det er tydelig at det nå er mange positive tanker og takter i markedet. Vi ser børser som går opp. Vi ser vekst i mange markeder - og vi ser ikke minst at det norske samfunnet begynner å få kontroll på pandemien. Gjenåpningen er nå godt i gang i markedet for kommunikasjon og reklame, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Mest av alt vokser digitale medier, med 30,6 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Denne kategorien utgjør nå 43,4 prosent av al reklame omsatt via norske mediebyråer.

- Digitale medier fortsetter den sterke veksten - og det er noen kategorier som er veldig på offensiven. Sosiale medier har hatt en vekst på hele 50,7 prosent det første halvåret i år. Omsetningen viser hele 524 millioner kroner. Også video fortsetter den kraftige veksten, med en økning på 38,3 prosent til snaue 297 millioner kroner, sier Merete Mandt Larsen.

Den nye underkategorien for influencer-markedsføring vokser med hele 140,2 prosent, men omsetningen er kun på 13 millioner kroner etter halvgått år.

- Så det helt store volumet mangler, vel å merke foreløpig, forklarer Mandt Larsen.

Markedets nest største kategori, TV-reklame, vokser med 14,5 prosent i første halvår. Denne kategorien utgjør 13,6 prosent av byråenes medieinvesteringer.

Kino og utendørs har vært pandemiens to store tapere i reklamemarkedet. Mens utendørsomsetningen er på bedringens vei (+ 1,9 prosent), er omsetningen av kinoreklame fremdeles bare halvparten av det den var i fjor (- 53,8 prosent).

- Men kino vil nok vokse i månedene fremover. Nå har man endelig åpnet kinoene - og man får slippe inn stadig flere personer i norske kinosaler. Til høsten kommer også James Bond. Det vil nok gi kino et fint løft etter en lang og vanskelig pandemi-periode, sier Merete Mandt Larsen.

Her er Mediebarometeret for første halvår 2021 sammenlignet med samme periode i 2020:

Mediekanal 2021 2020 Endring i % 
Digitale medier 2.019.515 1.546.524 + 30,6
- Display 859.767 679.336 + 26,6
- Influencer marketing 13.207 5.499 + 140,2
- Sosiale medier 524.097 347.734 + 50,7
- Søk 325.679 299.305 + 8,8
- Video 296.765 214.650 + 38,3
TV 1.676.306 1.463.940 + 14,5
Lyd 208.250 160.305 + 29,9
- Radio 194.472 154.323 + 26,0
- Podcast 13.778 5.982 + 130,3
Kino 13.632 29.484 - 53,8
Utendørs/plakat 177.026 174.664 + 1,4
Dagspresse  191.704 187.002 + 2,5
Ukepresse/magasiner 24.537 24.479 + 0,2
Fagpresse 11.499 12.946 - 11,2
DM 319.023 334.315 - 4,6
Andre medier 15.371 36.486 - 57,9
Sum omsetning 4.656.863 3.970.145 + 17,3
Programmatisk 578.596 374.338 + 54,6

Kilde: Mediebyråforeningen. Tall i tusen