Aller-konsernet gjør store endringer - Dag Sørsdahl blir ny nordisk mediesjef

Samtidig skilles medie- og byråvirksomhetene i Aller-konsernet.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Fra og med 1. mars oppretter Aller et eget nordisk selskap som skal huse alle mediene i regionen, inkludert norske Dagbladet og Se og Hør. Det får naturlig nok navnet Aller Media Nordic og skal ledes av Aller Medias norske sjef, Dag Sørsdahl.

- Dette har vært en diskusjon og prosess som har pågått over tid, sier Sørsdahl til Kampanje.

Bakgrunnen skal være er et ønske om større fellesskap og et økt digitalt trykk i et mediebilde der den globale konkurransen blir viktigere og tøffere.

- Det å gå fra en landbasert organisasjon til et nordisk forretningsområde har vi sett at flere andre medieselskaper har gjort tidligere, som blant annet Story House Egmont og Schibsted, hvor mediene er en egen vertikal. Det er en naturlig utvikling fordi konkurransearenaene er blitt større og det er et behov for størrelse og en bedre utnyttelse av ressursene man har på tvers, sier Sørsdahl.

- Aller Media Nordic skal være et nordisk kraftsenter der vi lærer av hverandre, utnytter hverandres styrker og utvikler oss i fellesskap, sier Aller-topp Erik Aller i en pressemelding.

Vil bli større på kjendis og underholdning

Det er spesielt Aller Medias digitale posisjoner Sørsdahl vil forsterke.

- Er du fornøyd med Aller Medias digitale posisjon i dag?

- I noen sammenhenger er vi virkelig gode, mens andre deler er svakere.

- Hvor er det størst forbedringspotensial?

 Jeg vil ikke bruke ordet forbedringspotensial, men der det er mye posisjon å hente og utvikle, er spesielt innenfor hele kjendis- og underholdningsuniverset. Her har vi norske Se og Hør, danske Se og Hør, finske Se og Hør, og tilsvarende posisjoner i Sverige, sier Sørsdahl.

- Aller har også en veldig sterk kvinneposisjon med for eksempel Femina, samt flere andre sterke merkevarer i Danmark og Sverige. Og vi skal fortsette å videreutvikle den sterke posisjonen Dagbladet har på det morske markedet. Vi skal videreutvikle populærjournalistikken innenfor oppdatering, opplysning og underholdning. 

- Det er mange merkevarer i dette universet. Tror du vi går mot flere store merkevarer og færre små?

- Ja, det tror jeg er naturlig, men dette er igjen veldig dynamisk og svinger mellom mindre tro på nisjer og mer tro på at det er plass til mindre merkevarer. Så svaret på det har jeg ikke. 

Fortsetter som sjef i Norge

Aller Media er som nevnt ikke det eneste mediehuset som samler kreftene på tvers av landegrenser. I november i fjor ble det kjent at Story House Egmont blir en del av en europeisk organisasjon under ledelse av svenske Per Kjellander. Ukebladforlaget skal ikke lenger ha en norsk sjef.

Les mer: Story House Egmont-sjefen i Norge slutter: - Ikke det beste tidspunktet

Aller gjør ikke helt som sin konkurrent. Dag Sørsdahl vil nemlig tiltre stillingen som konsernsjef i Aller Media Nordic samtidig som han beholder stillingen som administrerende direktør i Aller Media Norge. Han får en nordisk ledergruppe som i tillegg består av sjefene i Sverige, Danmark og Finland.

Det skjer ingen endringer i den norske ledergruppen og for de norske merkevarene er det «business as usual» ifølge Sørsdahl.

- Det er en målsetning å få til flere felles prosesser for å utnytte felles konkurransekraft bedre, både innenfor teknologiutvikling, kommersielt og redaksjonelt. Utfordringene er de samme, uavhengig av hvilket land man er i.

- Det høres ut som om resultatet av din nye stilling kan være at det vil komme større endringer, etter hvert som du får mer oversikt over den nordiske virksomheten?

- Vi lever i en dynamisk verden og medieindustrien har vært gjennom store endringer i mange år. Det endringsbildet fortsetter jo, så Aller må finne sin vei i dette. Da velger man å gjøre dette mer samlet enn man tidligere har gjort.

Deler opp reklame- og medievirksomheten

Kampanje kunne forrige uke omtale tallene for Aller Medias siste regnskapsår, og de viser at overskuddene til Dagbladet- og Se og Hør-eieren fortsetter å krympe etter koronatoppen i 2021 og 2022. Driftsresultatet i konsernet endte på snaue 30 millioner kroner og det var en halvering av tilsvarende overskudd for ett år siden.

Les mer: Aller Media halverer overskuddet – men ny satsing vokser med nær femgangeren

Selv om målet med den nye nordiske modellen er bedre effektivitet og lønnsomhet, medfører endringen verken kutt i stillinger eller eksplisitte kostnadsreduksjoner ifølge Sørsdahl.

- Ingen mister jobben sin som konsekvens av denne endringen, sier han.

- Hvordan skal dere bli mer lønnsomme hvis det ikke er sparetiltak tilknyttet organisasjonsendringene?

- Det vil vi oppnå over tid, basert på bedre prosesser, økt samarbeid og synergier,

Når Dag Sørsdahl tar på seg ytterligere én stilling i Aller-konsernet, gir han fra seg en annen. Sørdahl trer nemlig av som styreleder i Ahead Group. Byrågruppen skilles nå fra Aller Media og blir direkte underlagt Aller som en egen forretningsvertikal.

- Hvordan vil det styrke Ahead Group?

- Jeg tror det først og fremst vil videreføre strategien Ahead Group er i gang med. Ahead Group får ny styreleder, mens jeg vil bruke all min tid på mediedelen i Aller.

Les mer: Aller-byråer taper penger: - Vanskelig å si seg fornøyd

Aller-konsernet gjør store endringer - Dag Sørsdahl blir ny nordisk mediesjef