TV 2 kutter nyhetstilbudet i beste sendetid i ny TV-avtale

TV 2 har forhandlet ned nyhetstilbudet i beste sendetid. TV 2-sjef Olav Sandnes sier kanalen likevel kommer til øke nyhetstrykket. - Det blir ikke mindre nyheter, sier han.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Torsdag ettermiddag ble det klart at TV 2 har sikret seg fem nye år som kommersiell allmennkringkaster, og staten vil kompensere TV 2 for merkostnadene knyttet til oppdraget med inntil 150 millioner kroner i året. Det kan gi TV-kanalen en maksimal støtte på inntil 750 millioner kroner over de neste fem årene frem til 2029.

TV 2-sjef Olav Sandnes sier til Kampanje at de «er stolte over å kunne videreføre det samfunnsoppdraget vi har hatt i mange år».

- Det er mange i TV 2 som går på jobb nettopp på grunn av det oppdraget, som er viktig for veldig mange i Norge, sier Sandnes.
 
Men til tross for at TV 2-sjef Olav Sandnes er både glad og stolt over å sikre en ny periode, trekker TV 2-sjefen frem at de at «de i nesten alle år har hatt større merkostnader enn det vi har blitt kompensert for». Ifølge fra kanalen selv har TV 2 brukt over en halv milliard på innhold relatert til denne avtalen årlig.
 
- TV 2 har i hvert eneste år så langt levert langt over de kravene som ligger inne i dagens avtale, og vi har i nesten alle år hatt større merkostnader enn det vi har blitt kompensert for, sier Sandnes.
 
- Er det da verdt det?

 
- Ja, jeg ser dette oppdraget som et ankerfeste for TV 2 og vi har hatt det som en viktig retning i mange år. Jeg derfor glad for at vi skal fortsette med dette viktige oppdraget, selv om det også har vært diskusjoner i forkant. Det går på om vi kan påta oss disse forpliktelsene gitt den situasjonen vi står i akkurat nå. Men til slutt var jeg glad for at styret ga sin godkjennelse til en forlengelse, sier han.
 
I avtalen forplikter TV 2 seg til å en hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon lokalisert i Norge, men minst 100 kilometer utenfor Oslo sentrum. Det er dessuten et nytt krav om at TV 2 skal ha redaksjonelle medarbeidere i nyhetssendingene på minst seks ulike steder. I tillegg forplikter TV 2 seg til å ha  daglige nyhetssendinger, norskspråklige programmer for barn og unge og bruke minimum 300 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama i avtaleperioden.
 
Av hensyn til TV 2s redaksjonelle uavhengighet har vi ikke lagt føringer for når på døgnet nyhetsprogrammene skal vises Erlend Hanstveit, Kulturdepartementet

Kutter nyhetstilbudet i beste sendetid

Samtidig er det klart at TV 2 i den nye avtalen har fått forhandlet frem et kutt i nyhetstilbudet i beste sendetid, eller i perioden 17 til 24. I dagens avtale forplikter TV 2 seg til å vise 40 minutter med nyheter i dette tidsrommet på sin lineære TV-kanal TV 2 Direkte, men i Kulturdepartementets vedtak som ligger til grunn for den nye avtalen er dette forhandlet ned til 20 minutter.

- Blir det mindre nyheter på TV 2 med den nye avtalen? 

- Nei, det blir ikke mindre nyheter, men dette kravet er i den nye avtalen fordelt utover døgnet. Summen gjennom døgnet er i tillegg større, sier TV 2-sjefen.

I TV 2s søknad heter det seg at kanalen vil justere denne modellen «slik at den gir større fleksibilitet i forhold til dagens sendeskjema.» TV 2 skriver at det ikke foreligger planer om å endre dagens sendeskjema med de to faste nyhetssendingene 18.30 og 21.00, men at dette i «enkelte tilfeller kan være vanskelig å oppfylle fullt ut.»  TV 2 tilbyr å sende på allmennkringkasterkanalen nyheter med base i den sentrale nyhetsredaksjonen minimum 20 minutter, inkludert sportsnyheter, alle dager mellom klokken fem og midnatt.

Samtidig forplikter imidlertid TV 2 seg til å sende minimum 250 minutter per uke med nyhetssendinger «i minimum 40 av årets uker» mellom klokken 07 og klokken 24, og dette vil ifølge TV 2 bety en stor økning på over 40 prosent sammenlignet med dagens avtale.

- Dagens  avtale har krav til flere lokasjoner i tillegg til Bergen og vi har også i vår søknad søkt med et ytterligere nyhetstrykk. I sum er det derfor noen justeringer, men kjernen i oppdraget er mye av det som gjelder for inneværende periode, sier Sandnes.

- Dette er TV 2s beslutning

Dette har åpenbart Kulturdepartementet gått med på og statssekretær ved Kultur- og likestillingsdepartementet, Erlend Hanstveit, sier man i regjeringen «er veldig fornøyd med å ha fått på plass en ny avtale.»

- Kunngjøringen av avtalen inviterte søkerne til å selv presisere hvor mye nyheter som skal vises og når, sier Hanstveit til Kampanje.

Han viser til at TV 2 med nye avtalen har forpliktet seg til å sende «mer nyheter enn de gjør i dag totalt sett.»

- TV 2s tilbud på nyhetsprogrammer i den nye avtalen innebærer omtrent 40 prosent mer enn i dagens avtale, sier han.

- Hva tenker du om at TV 2 skal sende mindre TV-nyheter i beste sendetid?

- TV 2 har tilbudt å sende mindre nyheter mellom kl. 17 og 24 enn det som kreves i dagens avtale. Dette er TV 2s beslutning, basert på selskapets egne redaksjonelle vurderinger. Av hensyn til TV 2s redaksjonelle uavhengighet har vi ikke lagt føringer for når på døgnet nyhetsprogrammene skal vises, sier Hanstveit.

Bruker 850 mill. på norsk underholdning

I vedtaket som ligger til grunn for den nye avtalen, kan TV 2 også røpe hvor mye penger kanalen bruker på norsk innhold. Av et totalt programbudsjett, sport, nyheter, innkjøpte serier og underholdning på drøye tre milliarder kroner, bruker TV 2 hele 850 millioner kroner på norske produksjoner. 

I forbindelse med spareprosessen i TV 2 har TV 2 allerede varslet at de må kutte i TV 2-underholdningen. 

- Gitt den krevende situasjonen TV 2 står i nå med nedbemanning og kutt, kommer dere til å bruke mindre enn de 850 millioner kroner på norske produksjoner fremover?

- Jeg kan ikke gå inn på hvordan dette vil se ut fremover, men i likhet med mange av de andre kravene så ligger vi i dag langt over kravet til norske produksjoner og målet er å minst oppfylle disse kravene også med den nye avtalen, sier Sandnes.

I avtalen med staten heter det at TV 2 «har en ambisjon om å ligge godt over kravet om 50 prosent norskspråklige produksjoner.»

Les også: Må kutte i TV 2-underholdning: - Får kanskje ikke ny sesong

- Satt oss i en krevende situasjon

TV 2 er for tiden inne i en krevende periode der kanalen skal kutte 400 millioner kroner og slanke staben med 120 årsverk. Noe av bakgrunnen for disse kuttene er endringene i momsreglene som fører til at TV 2 nå må betale moms til staten for salget av TV-nyheter til kundene, anslått til rundt 150 millioner kroner i året. 

- Hvordan er stemningen mellom TV 2 og regjeringen for tiden?

- Vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Vi er glade for at vi har en ny allmennkringkasteravtale på plass. Samtidig er vi også tydelige på at den situasjonen der TV 2 som det eneste nyhetsmediet her i landet er momsbelagt, setter oss i en veldig krevende situasjon som gir direkte konsekvenser når den kommer på toppen av en krevende markedssituasjon. Jeg forventer derfor og har tro på at regjeringen kommer til å gjøre om på dette og gjøre det som er riktig. Vi tror kanskje ikke på en løsning i det korte bildet, men er sikre på at fornuften vil seire, sier Olav Sandnes. 

Les også:  Mener regjeringen må ta ansvar for TV 2-kuttene: - Alle bør være bekymret

Gir TV 2 oppdraget:

- Vi trenger gode redaksjonelle miljøer utenfor Oslo-området, sier kulturminister Lubna Jaffery. Foto: Eivor Erikse.

TV 2 kutter nyhetstilbudet i beste sendetid i ny TV-avtale