Millionene triller ut av Cxense i påvente av amerikansk oppkjøp: - Pengene trengte vi uansett

Hentet 90 millioner kroner i februar. Nå har selskapet svidd av nesten 20 millioner kroner.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger, Tobias Fredø

Det skjer mye rundt det mange har kalt den norske «Google»-konkurrenten Cxense for tiden, et selskap som tilbyr mediehus både trafikkmålinger, datainnsikt og personaliseringstjenester. I midten av august varslet det amerikanske programvareselskapet Piano at de byr rundt 350 millioner kroner for det norske medie- og teknologiselskapet.

De tilbyr dermed 16 kroner per aksje for selskapet som en gang var priset for godt over én milliard kroner.

Les mer: Byr på norsk teknologiselskap – priser Cxense til over 350 mill.

Forrige uke la toppsjef Christian Printzell Halvorsen frem sine tall for årets andre kvartal som viste en fortsatt svak utvikling med fall i inntekter og større tap. Driftsunderskuddet falt fra nesten en halv million amerikanske dollar til 1,3 millioner dollar. Samlede inntekter for andre kvartal i 2019 var på 4,5 millioner dollar mot 5,1 millioner dollar samme periode i fjor. Inntektene fra kjerneproduktene innen håndtering av data og personalisering viste derimot en flat utvikling.

- Generelt kan vi si at det er relativt stabile inntekter. På resultatsiden hadde vi et noe lavere resultat enn både fjoråret og første kvartal i år, og det skyldes primært at vi har rekruttert flere mennesker. Vi la en plan tidligere i år i forbindelse med at vi hentet inn penger og den planen gikk ut på at vi skulle hente folk og øke kostnadene, sier Printzell Halvorsen til Kampanje.

Tidligere i år gjennomførte nemlig Cxense det som for mange så ut som en kriseemisjon til en kurs på syv kroner per aksje. Dermed kollapset aksjekursen som på det meste ble handlet for 27 kroner i januar i 2019, rett i forkant av at emisjonen ble varslet samme måned. 

Bakgrunnen for emisjonen var at selskapet ikke lenger hadde nok finansiering frem til Cxense skulle bli lønnsomt. Ledelsen hentet da inn ti millioner dollar eller rundt 90 millioner kroner ved å sende drøye 13 millioner nye Cxense-aksjer i markedet. Ser en på kvartalstallene har Halvorsen og resten av Cxense-ledelsen allerede brukt opp to millioner dollar av den nye kapitalen. 

- Så planen var at pengene skulle holde i fem kvartaler eller?

- Grunnen til at vi ville hente penger var at vi ville investere mer penger og da først og fremst mennesker på salg, kundeoppfølging og produktutvikling og målet med det var å øke veksttakten. Når du øker veksten så vil forbruket av cash etter hvert minske fra kvartal til kvartal. Man kan ikke dele tallet på fem, i og med at underskuddet skal gå mot null og til slutt i pluss, sier Halvorsen.

- Pengene trengte vi uansett

Cxense har en lang rekke kunder på listen og særlig fra mediebransjen. Noen av de mest kjente er blant annet Wall Street Journal, USA Today og NBC Universal. I forbindelse med kapitalinnhentingen var planen å hente inn enda flere kunder, ettersom Cxense hadde et mål om å tredoble inntektene over de neste fem årene og på samme tid oppnå lønnsomhet. I dag sier Halvorsen følgende om når selskapet var tenkt å bli lønnsomt:

- Det vi sa da vi hentet penger i første kvartal var at nå har vi lagt en femårsplan som innebærer at vi drar på med investeringer i starten. I løpet av den femårsperioden ville vi øke inntektene betydelig og vi ville nå lønnsomhet et sted i midten av den perioden, sier Halvorsen.

Les også: Cxense lander avtale med et av Japans største mediehus

Han utelukker ikke at planene fortsatt gjelder dersom tilbudet fra Piano bankes igjennom.

- Da vil vi så fall bli et annet selskap, men det er basert på de planene vi har lagt og det de har sett at vi har gjort i markedet som har gjort at Piano har fattet interesse for oss, sier Halvorsen.

- Hadde dere trengt pengene fra emisjonen dersom Piano nå kommer til å overta selskapet?

- Pengene trengte vi uansett. Det var definitivt riktig av oss å gjøre det vi gjorde i første del av året. Det gjorde at vi kunne sette kraft bak en del initiativer og vise styrke. Da så Piano at her kommer det et selskap som gjør mye interessant og det var da de fattet interesse for oss, sier Halvorsen.

Like enkelt har det ikke vært med norsk interesse, for ifølge Halvorsen har det alltid vært «litt vanskelig» å forklare for norske investorer hva Cxense egentlig er.

- Men det som var morsomt var at når det kom et selskap som opererte innenfor samme sfære som oss, så skjønte de veldig godt hva vi gjør og hvilken verdi leverer. Det var en positiv anerkjennelse, sier han.

- Så selv i ettertid tenker man at det var riktig å hente inn disse pengene?

- Definitivt.

Vi mener det er en god løsning for selskapet og aksjonærene. Christian Printzell Halvorsen

90 prosent av verdiene blåst bort

Cxense ble etablert i Oslo for nesten ti år siden av Fast-gründer John Markus Lervik, som fortsatt er en stor aksjonær i selskapet. Sommeren 2014 gikk selskapet på børs og har etter hvert fått inn store investorer som investeringsselskapet Ferd til Johan H. Andresen, Kjell Inge Røkkes Aker Capital og mediehuset Polaris, men børsreisen har vært brutal. Bare de siste tre årene har mer enn 90 prosent av verdiene forduftet.

Tar en med kontantbeholdningen til Cxense kan amerikanske Piano i dag sikre seg Cxense for 250 millioner kroner.

Les også: Tidligere Finn-sjef tar over Cxense med umiddelbar virkning

- De har ikke overtatt selskapet enda, og på det tidspunktet de overtar vil kontantbeholdningen være noe lavere og så vil det også gå med kostnader ved en slik transaksjon, sier Halvorsen.

Det amerikanske selskapet Piano har satt som et av kriteriene at de må ha kontroll med over 90 prosent av Cxense dersom det skal bli en avtale og i dag har 53 prosent av aksjene akseptert tilbudet. Tilbudet står til den 10. september.

- Vi mener det er en god løsning for selskapet og aksjonærene, og det er et bud som ligger 150 prosent over det aksjen ble handlet for dagen før vi annonserte. Det er et betydelig steg opp, riktignok ikke opp til de gamle nivåene, men man må jo sammenligne med hvor selskapet står i dag.

Ifølge E24 kan både Ferd og Aker ligge an til milliontap om salget går gjennom, med henholdsvis tap på rundt 80 og 40 millioner kroner for sine investeringer i Cxense. De to selskapene kjøpte seg inn i en emisjon i 2016 til 120 kroner per aksje, men har i senere tid vært med på å hente kapital to ganger, senest under emisjonen i februar i år.

Brutal børsreise

Børsverdien til Cxense ved utvalgte emisjoner i årene 2015 til 2019. Alle tall i MNOK. Budet til Piano verdsetter i dag Cxense til 351 millioner kroner, inkludert kontantene på nesten 100 millioner kroner, som ble hentet inn i februar i år. 

- Hatt kontakt med Piano over lang tid

Går en tilbake tre år i tid til 2016 ble selskapets aksjer handlet for nærmere 150 kroner og Cxense har sunket i verdi med over én milliard kroner bare på noen år. Men selv om budet på 16 kroner er langt unna gamle høyder, ligger det også betydelig under aksjekursen før emisjonen.

- Det var en emisjon som ble gjort i et litt tungt marked hvor vi enda ikke hadde klart å bevise at vi hadde klart å snu dette. Slik at emisjonen ble satt på en relativt lav kurs. Alle aksjonærer fikk samme mulighet til å delta og de som deltok har i dag mulighet til å sikre seg en veldig god avkastning på det.

- Var emisjonen avgjørende for at Piano kom på banen?

- Det var nok en del av et større bilde. Det viktigste er at de har sett hva vi har gjort over flere år. Vi har hatt kontakt med selskapet over lang tid og før min tid var det til og med et forsøk på et partnerskap. De har sett hva vi har gjort i markedet over lang tid og at det tekniske fundamentet vi har rundt data vil være veldig verdifullt sammen med de produktene Piano har.

- Uten emisjonen ville dere ha fått et høyere bud på Cxense?

- Tvilsomt. Emisjonen var nødvendig.

Kampanje har uten hell forsøkt å komme i kontakt med Piano og administrerende direktør Trevor Kaufman, for å høre om kursraset etter emisjonen var avgjørende for at de kom på banen. Av det Kampanje kjenner til skal Piano ha fulgt med på børskursen til Cxense da selskapet gjennomførte emisjonen i februar.

Millionene triller ut av Cxense i påvente av amerikansk oppkjøp: - Pengene trengte vi uansett