I dag har Zynk-partner Anniken Haugen Jebsen ledet sitt første mandagsmøte. Og gründer og daglig leder frem til nå – Claus Sonberg - og de fem andre partnerne har ringt rundt til kunder for å informere om lederskiftet.

Til Kampanje forteller Sonberg at byrået nå har kommet opp i en slik størrelse at det var nødvendig at noen andre enn han fyller posisjonen som daglig leder. Fremover skal Sonberg gjøre det han liker aller best – nemlig å jobbe med kunder, mens Jebsen skal holde orden internt på de totalt 15 ansatte i byrået – i tillegg til å jobbe med kunder.

- Det er så enkelt som at vi har nådd en størrelse som krever mer tid på daglig ledelse. At vi skifter daglig leder er en viktig begivenhet i byråets utvikling. Vi trenger mer tid på rådgiveroppfølging og mer tid systemer og det er det andre som er bedre på enn jeg, forteller han til Kampanje.

For han ønsket å bruke kreftene sine annerledes og igangsatte en prosess i partnerskapet for å finne den beste løsningen for byrået.

- Jeg signaliserte at jeg ønsket å bruke tiden min på kunder og forretningsutvikling, og da utkrystalliserte det seg fort at Anniken var den rette til å ta den daglige ledelsen, sier Sonberg.

De seks partnerne i Zynk er Guri Størvold, Hans Olav Otterlei, Jan Glendrange, Sigurd Grytten, foruten Anniken Jebsen og Claus Sonberg.

- Hyggelig å dra opp kvinnekvoten
Anniken Haugen Jebsen har vært ansatt i byrået siden 2012 og har vært partner siden 2015. Før hun kom til Zynk jobbet hun i Dagens Næringsliv i ti år, og har også jobbet i NRK.

- Jeg er genuint glad i å følge opp folk og synes det er spennende å få lov til å gå inn i denne lederrollen. Jeg satte det også som en forutsetning at jeg skulle få bruke tid på å være leder. Claus har jobbet fulltid som rådgiver og i tillegg vært daglig leder. Jeg kommer til å sette av mere tid til å jobbe internt, sier Jebsen til Kampanje.

- Nå får du opp prosentandel kvinnelige ledere i kommunikasjonsbransjen, er det noe du er opptatt av?

- Det er hyggelig at jeg drar opp prosentandelen med kvinnelige leder i kommunikasjonsbransjen. Det har bransjen helt sikkert godt av. Det kan godt være kvinner og menn har litt ulik tilnærming til lederskap, men jeg tenker at begge deler bra. Vi er nå fire mannlige partnere og to kvinner etter at Guri Størvold kom inn, og det gir en ny dynamikk – til det bedre - i partnerskapet at vi nå er to kvinner, forteller Jebsen.

Sonberg legger til at kjønn slett ikke var avgjørende da Anniken Haugen Jebsen ble valgt til ny byråleder.

- Det er viktig å si at partnerskapet valgte den vi mente var best egnet til å gjøre den jobben, så da er det Annikens egenskaper som leder og som person som spiller inn. Skal du ha legitimitet og autoritet som leder, så må du være flink faglig og du må være flink med kunder og ha en kundebase. Jeg har veldig liten tro på ledere som er rene administrative ledere uten kommunikasjonsfaglig erfaring. Det tror jeg er veldig krevende i et kunnskaps- og kompetansemiljø, sier Sonberg.

Vekst:

- Nå har vi rundet den viktige milepælen med 40 millioner i byråinntekt, og da er vi oppe i en størrelse der jeg ser det tar mer tid internt dersom vi skal ta dette videre, sier partner og én av fire gründere av Zynk. Foto: Eivor Eriksen

- Enda mer jobbing
Zynk-tallene er hyggelig lesning for de seks partnerne. Omsetningen endte på like over 43 millioner kroner, mot 42,5 i 2015. Byråinntekten bikket for første gang 40 millioner kroner og endte på 40,49 millioner kroner – mot 38,96 millioner kroner i 2015.

Resultat før skatt ble på 18,1 millioner kroner – opp fra 15,8 millioner i 2015. Antall ansatte har vært stabilt – det er fremdeles totalt 15 ansatte i byrået.

- Vel, hva kan jeg si? Vi er en produktiv gjeng, smiler Sonberg.

- Så dere har kommet dere etter «oljesmellen»?

- Det vare jo bare dere som kalte det en oljesmell – det var en tullete tittel. Men ja, vi ser en svak vekst innen oljerelaterte bransjer, sier han.

Han trekker frem fire viktige årsaker til at tallene ble såpass bra i fjor;

- Det handler i hovedsak om at vi har enda større utfaktureringsgrad, enda mer jobbing og mer utfakturert partnertid, og at vi holder kostnadene våre på et edruelig nivå. Vi investerer i folk, men ikke så mye annet. Og litt moro, sier Sonberg.

-Har Zynk utviklet seg slik du trodde?

- Vi la jo en plan ved oppstarten, men det har gått enda bedre enn den ambisiøse planen vi la den gang.  Nå har vi rundet den viktige milepælen med 40 millioner i byråinntekt, og da er vi oppe i en størrelse der jeg ser det tar mer tid internt dersom vi skal ta dette videre. Jeg evnet ikke å gjøre det i tilstrekkelig grad, fordi jeg var opptatt med kunder, forteller Sonberg.

Her er tallene til Zynk for 2016. Alle tall i millioner kroner.

Zynk 2016 2015 Endring i %
Omsetning 43,11 42,55 1,3
Byråinntekt 40,49 38,96 3,9
Resultat før skatt 18,1 15,8 14,6