Det er reklamebyrået Pulse og PR-byrået Burson Marsteller som sammen har håndtert reklame- og PR-behovet til Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) frem til nå. Begge disse to var invitert med inn i byråkonkurransen, men nådde altså ikke opp.

- Det var seks byråer med i byråkonkurransen, men vi ønsker ikke å si noe mer om hvem disse var, kommenterer kommunikasjonssjef Ane Køber Guldvik i Melk.no til Kampanje.

GK: - Kjempestolte
Etter pitsjen var det altså Geelmuyden Kiese (GK) som ble valgt som ny byråforbindelse for reklame og kommunikasjon.

- Vi er kjempestolte over at Melk.no velger oss som sin samarbeidspartner på kommunikasjon. Vi ser at kundene forventer stadig høyere kompetanse på sin virksomhet fra vår side, og vi arbeider systematisk med å styrke vår bransjekompetanse, sier seniorrådgiver og kundeansvarlig for Melk.no, Vibeke Hauge i GK.

- Deltok både reklame- og PR-byråer i pitsjen?

- Det var en blanding av reklamebyråer og PR-byråer. Etterhvert glir jo disse områdene mer over i hverandre, og vi er veldig fornøyde med å velge et byrå som har god kompetanse på begge områder, sier Ane Køber Guldvik.

- Hvor store er budsjettene deres for byråbruk?

- I 2016 brukte vi i underkant av 16 millioner på markeds- og informasjonstiltak, men dette inkluderer mange andre tiltak i tillegg til reklame og presseaktiviteter. Vi har begrensede midler til reklame- og kommunikasjonsinnkjøp. Hoveddelen av virksomheten jobber selv med innholdsproduksjon og formidling, så det er lite viktig å se på innkjøpslister isolert sett, kommenterer Køber Guldvik.

Hun spesifiserer at det er melkebøndene som finansierer driften av Melk.no, gjennom Omsetningsfondet for melk.

Langsiktig avtale
Til Kampanje kommenterer hun at de gleder seg til å lansere «nye, spennende kommunikasjonskonsepter som bidrar til å nå våre forretningsmål».

- Når kommer første resultat av det nye samarbeidet?

- Vi er i gang med jobbingen og regner med å se resultater av samarbeidet tidlig på våren, sier hun.

På spørsmål om hvor lang tid avtalen er inngått for, svarer Ane Køber Guldvik;

- Når vi går inn i et nytt byråsamarbeid, er det med et langsiktig perspektiv.

BM: - Slikt som skjer
Byråleder Morten Pettersen i Burson-Marsteller kommenterer at det er slikt som skjer.

- Alle store byråer med mange kunder både vinner og taper noen konkurranser hvert år.  Vi er fornøyde med 2016 og vårt vinn/tap-regnskap viser at vi økte med 34 nye kunder, sier Pettersen til Kampanje.

I likhet med Pettersen, avdramatiserer daglig leder Fredrik B. Strømme i Pulse Communications byråbyttet.

- Vi har hatt flere års hyggelig samarbeid med Melk.no. De har nå valgt å gå en annen retning og bytte samarbeidspartner, noe som ikke er helt uvanlig for en aktør av en slik størrelse. Hos Melk.no jobber det flotte mennesker som som det har vært spennende å jobbe med, og vi har hatt et gjensidig godt utbytte av samarbeidet. Vi tar med oss erfaringen og det vi har lært av å jobbe med såpass komplekse kommunikasjonsoppgaver videre, sier  han til Kampanje.

Pulse: - 2016 ble bra
Han forteller at Pulse Communication har hatt en vekst i antall kunder i 2016 og året sett under ett ble bra. 

- 2016 ble et bra år for oss. Vi har fokusert på å jobbe hardt for at våre kunder skal lykkes. Vi er så heldig å få jobbe med spennende kunder som blant annet Orkla, Nestlé, Fjordland, og Gilde, sier han. 

Opplysningskontoret for Meieriprodukter har 12 ansatte og omsatte for 31 millioner kroner i 2015. Det er Tine som er største eier av Melk.no med 50 prosent av aksjene i selskapet, mens Q Meieriene og Synnøve Finden sitter på en aksjepost på 25 prosent hver.