For å vinne en kontrakt med Telemark Fylkeskommune til seks millioner kroner i 2013 ble Advokatfirmaet Lippestad invitert inn som samarbeidspartner. First House solgte seg inn til fylkeskommunen i Telemark for å få jobben som skulle sikre regionen 300-500 arbeidsplasser. 

Det er NRK som har fått innsyn i dokumentene som viser at Lippestad ble omtalt som en viktig partner og ressurs i innsalget.  Også konsulentselskapet Boston Consulting Group blir trukket frem som en partner.

Sentral i arbeidet med det som ble hetende prosekt «Invest i Telemark» var partner og grunnlegger av First House Bjørn Richard Johansen.

Advokatfirmaet Lippestad skriver i en e-post til NRK:

- Lippestad og Johansen er ikke mangeårige venner, men har møttes profesjonelt ved noen få anledninger. Vi antar at vi ble invitert inn som underleverandør i First House og BCGs tilbud til prosjekt Invest i Telemark på bakgrunn av vår kompetanse og vårt felles engasjement for regionen.(...) Vi ble imidlertid aldri brukt», skriver Vibeke Hein Bæra i Advokatfirmaet Lippestad.

Tidligere har NRK omtalt regningene First House har fått refundert av fylkeskommunen Telemark som viser utgifter til middager på blant annet The Thief, Teatercafen, Grand og Lofoten fiskerestaurant i tillegg til at partner Bjørn Richard Johansen i First House fikk refundert utgiftene for softis med strø, Snickers, Polly-bar og ostepølse.