Justisminister Anders Anundsen (FrP) og justisdepartementet får 25 000 kroner i bot for å bryte personopplysningsloven i videoen Trygghet i hverdagen. Det skriver Dagbladet

Datatilsynet iverksatte en gransking av videoen etter at Dagbladet i august meldte at ansiktet til flere fanger innsatt på politiets utlendingsinternat Trandum vises i filmen.

Ansiktet til rundt ti personer var synlig i videoen i flere dager før feilen ble rettet opp. 

Datatilsynet betegner hendelsen som "grov uaktsom" og utsteder en bot på 25 000 kroner for brudd på personopplysningslovens §39 om utlevering av videoopptak gjort ved kameraovervåking.

«Opplysningene har karakter av å være strengt taushetsbelagte og omfatter personer i en svært sårbar situasjon.», skriver Datatilsynet ifølge Dagbladet.