Etter fem år som informasjonsdirektør i Statoil, bytter Jannik Lindbæk jobb i Statoil. Han går over til Statoil-selskapet Global Business Services (GBS).

- Etter mer enn fem spennende og lærerike år som Statoils talsperson og leder medierelasjoner går jeg fra i morgen over i en ny stilling i Statoil, sier Lindbæk i en melding ifølge Stavanger Aftenblad.

Lindbæk sier at jobbskiftet ikke har å gjøre med byttet av toppleder i Statoil, fra Helge Lund til Eldar Sætre. Fem år er passelig lengde i en slik jobb, mener Lindbæk.

Knut Rostad vil nå være ny talsperson for Statoilkonsernet, heter det i meldingen.

- Rostad skal lede enheten for medierelasjoner inntil en ny informasjonsdirektør for avdelingen er utpekt. Han vil også være talsperson for selskapets internasjonale virksomhet", skriver Lindbæk.