Nylig skrev Kampanje om bransjene PR-byråene ikke ønsker å påta seg oppdrag for. Svært få PR-byråer opplyser at de har totalreservasjoner mot enkelte næringer, men Geelmuyden Kiese (GK), Burson-Marsteller og Gambit H+K opplyser til Kampanje at de har som policy å ikke jobbe med tobakksrelaterte kunder.

- Er det flere bransjer og aktører vi ikke bør jobbe med? spurte Hans Geelmuyden på Geelmuyden Kieses (GK) mandagsmøte, som Kampanje fulgte fra sidelinjen.

Les også: Pels, porno og tobakk - her er PR-byråenes nei-liste (krever innlogging)

I tillegg til alle GKs rådgivere var også en spesiell gjest til stede. Ole Martin Moen, postdoktor i filosofi på Universitetet i Oslo, var invitert for å snakke om hvordan man kan ta beslutninger om hvilke næringer byrået skal jobbe med basert på etikk og moral.

GK vurderer alle oppdragsforespørsler i flere ledd; først etter norsk lov, og deretter om oppdraget er i henhold til GKs misjon og kommunikasjonssyn.  Det er i stor grad sammenfall mellom KOMMs (Sertifiserte Kommunikasjonsbyråer) og GKs retningslinjer, ettersom Hans Geelmuyden ledet arbeidsgruppen som utformet retningslinjene i 2013.

Geelmuyden understreker at etikk og moral er grunnleggende for slike vurderinger.

 – Jeg tror ikke alt kan reflekteres i et regelverk. Etikk og moral må sitte i ryggmargen, sier Geelmuyden.

– Og så er det ikke slik at jo flere bransjer et byrå nekter å jobbe med, jo høyere er det etiske refleksjonsnivået i byrået.

Kampanje har de siste ukene skrevet om hvilke næringer som er på PR-bransjens nei-liste. På GKs nei-liste står foreløpig bare tobakks- og pornoindustrien, men den kan snart bli lenger.

Les mer her: - Mer kontroversielt å jobbe med snus i Norge

- Drev med løgn og fanteri
GK er det første norske selskapet som reserverte seg mot å jobbe med tobakksindustrien. Beslutningen ble tatt i 1997, etter at GK-kontoret i Stockholm påpekte at det burde revurderes om selskapet skulle jobbe med tobakksindustrien.

– Vår erfaring på 90-tallet var at tobakksindustrien drev med løgn og fanteri.  Den fornekter helseskade. Sannheten var at produktene industrien lagde drepte 7000 nordmenn årlig. GK tar i høyeste grad sine beslutninger basert på etikk og moral, ikke basert på følelser. Det er uetisk og umoralsk å lyve, og vi besluttet derfor ikke å jobbe med tobakksindustrien, sier Geelmuyden i dag.

For et par uker siden tok GK en vurdering av snus.

– Vi fant ut at de samme folkene sto bak også dette produktet. Derfor besluttet vi å takke nei til å hjelpe å markedsføre snusprodukter.

Skiller seg fra Trigger
Hvilke kriterier som legges til grunn for å reservere seg mot en næring, varierer fra byrå til byrå. Trigger har opplyst til Kampanje at det er hele syv næringer - alkohol, tobakk, våpen, gambling, pelsdyrnæringen, politiske partier og religiøse organisasjoner - de ikke jobber med. Årsaken til at Trigger ikke jobber med tobakk er ifølge sjef Preben Carlsen at industrien bidrar til dårligere folkehelse.

Carlsen har tidligere sagt til Kampanje at nei-lista er så omfattende fordi han mener PR-byråer bør bidra til å skape positive verdier i samfunnet. Carlsen mener at det å påta seg oppdrag for tobakksindustrien bryter ned omdømmet til både byrået, bransjen og profesjonen.

Geelmuyden, på sin side, mener at byråets omdømme er viktigst og at alle utøver skjønn så godt de kan basert på kompetansen byrået sitter på.

– Vi er mer opptatt av omdømmet til GK enn av bransjens. Enhver får feie for egen dør, sier Geelmuyden

- Det er ikke slik at etisk refleksjonsnivå speiles i hvor mange bransjer man ikke jobber med. Det kan hende at man utelukker bransjer fordi man ikke evner å reflektere, og bedriver føleri i stedet, eller at byrået mangler tilstrekkelig bransjekunnskap.

Ansatte resverte mot spill og utroskap
Selv om det kun er to bransjer på GKs nei-liste, kan alle ansatte reservere seg individuelt.

– Den individuelle reservasjonsretten er veldig viktig, og er nå også nedfelt i KOMMs regelverk.

Kampanje fikk på GKs møte anledning til å spørre om hva ansatte reserverer seg mot. Flere opplyste at de ikke ønsket å jobbe med spillindustrien.

I tillegg til spillindustrien, var det en rådgiver som opplyste at han hadde sagt nei til å jobbe med en nettside som oppfordret til utroskap, en annen sa at hun tidligere hadde sagt nei til å jobbe med et selskap hun oppfattet som kvinnefiendtlig.

Geelmuyden avsluttet dagens møte med en oppfordring om å sende en mail dersom det var noe man mente burde legges til på nei-lista.

Innspillene fra de ansatte skal vurderes og diskuteres i partnermøtet fredag.