Tirsdag ble den første topplisten over norske podkaster lansert under navnet Podtoppen. Listen ble møtt med enorm interesse fra presse og interessenter, de fleste svært positive. I de påfølgende dager har det naturlig nok også kommet spørsmål blant annet om metodikk og fremgangsmåte, senest fra tidligere leder av blogg.no og blogglisten, Kjetil Manheim i Kampanje.

Les Manheims innlegg her: - Podtoppen misleder markedet

Manheim skriver at det er «drøyt å lansere noe man definerer som den offisielle topplisten (…) når store publiseringsplattformer (…) ikke lar seg integrere.»

Dette er ikke riktig. Vi både kan og ønsker å inkludere så mange som mulig, men dette forutsetter at plattformene selv ønsker å samarbeide. Vi har vært i kontakt med alle de største og de som nå mangler har vi enten god dialog med, eller så ønsker de ikke å delta. Det ble opplyst på lanseringen at verken Soundcloud eller Libsyn blir målt per dags dato ettersom de ikke deler tall.

Det er heller ikke riktig som Manheim skriver at det kun er to «uavhengige» plattformer å flytte til om man vil inn på lista. Vi får i skrivende stund tall fra seks plattformer. Det er en blanding av «billigere» lavterskel plattformer (Podspace) og mer fullservice (Acast og Omny). Både P4-gruppen og Bauer Media kan dessuten ta inn eksterne podkaster hvis ønskelig. Dette er etter vårt syn en god og tilstrekkelig start.

Vi har hatt bred kontakt og fått gode innspill og diskusjoner underveis fra den norske podkast-bransjen, annonsører og mediebyråer. Etter en anbudsrunde fikk det anerkjente analyseselskapet Kantar i oppdrag å samle, kvalitetssikre og publisere tallene ukentlig.

Utgangspunktet er at vi ønsker listen så komplett som mulig, med så lav terskel for deltagelse som mulig og med så riktige og sammenlignbare tall som mulig. Men den eneste måten å få sammenlignbare og kvalitetssikrede tall på podkastlytting er å få dem fra kilden, altså serveren der episodene sendes ut.

Vi er godt fornøyde med å fra start måle 427 norske podkaster fordelt på 77 publisister. Det er naturligvis mulig å henge seg opp i ordet «offisiell», men så lenge denne listen er den eneste tilgjengelige, omfatter majoriteten av podkaster og aktivt ønsker alles deltagelse til en så lav pris som mulig står vi inne for betegnelsen.

Vi ønsker også å nevne at vi i tilfeller der plattformer ikke har vært samarbeidsvillige har tatt kontakt med podkaster på plattformen for å få drahjelp eller kommunisere at de kan vurdere å flytte til en plattform som vil dele data. Dette har skjedd med eksempelvis podkasten til Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord, som ble omtalt i Dagens Næringsliv i går. De skriver at de ikke får delta. Det er direkte feil. Både plattformen deres (Libsyn) og Skarbø og Rudjord har fått anledning til å delta. Alternativet deres er å bytte plattform og de er fortsatt hjertelig velkomne.

Les også: Skarvø og Rudjord håver inn på podkast, men er ikke blant de hundre største på Podtoppen: - Misvisende

Libsyn senest bekreftet i går at de ikke vil dele serverlogger med 3. part, og så lenge podkasten blir på den plattformen kan vi ikke måle den.

Manheim avslutter med at «Er det ikke mulig å lage en offisiell liste over alle podkaster i Norge, så er det ikke mulig.» Heldigvis gir ikke vi andre opp fullt så fort, og om premisset var at Libsyn skulle vært med hadde det ikke blitt noen toppliste. Vi tror podtoppen med sin brede representasjon i bransjen vil gi et bedre bilde av podkast i Norge fremover enn om listen forble upublisert.