I forrige uke ble det høy temperatur da Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet klager på utydelig merking av kommersielt innhold på VG. 

I ettertid har spesielt representanter for mediene reagert på fellelsen av VG, blant annet Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen.

Utvalgsmedlem og representant for allmennheten i PFU, Eva Sannum, tok på møtet sterkt til orde for å felle VG. I ettertid har hun blant annet kommet med følgende uttalelse på Facebook: «Det underlige er at det er pressens representanter som holder mest tilbake i PFU på dette punktet. Det er for meg en skam», skrev hun denne uken. Overfor Kampanje utdyper hun; 

- Jeg synes det virker som at de som jobber i pressen er litt for godt kjent med de praktiske utfordringene som er i mediehusene i dag og tar det innover seg. Men jeg forholder meg til Vær Varsom-plakaten. Argumentet til den som tok dissens, er at dette må sees i forhold til alt annet som foregår i dag, og at VG tross alt ikke er verre enn andre. Til det vil jeg si at det er ikke vår oppgave. Vi skal vurdere etikken opp mot Vær Varsom-plakaten, ikke ta hensyn til de praktiske og økonomiske utfordringene i mediehusene.

Les også: VG felt i PFU: - Vi setter en helt ny bransjestandard

Les også: VG-sjef reagerer på PFU-fellelse

Sannum forklarer sitt engasjement med et ønske om å beskytte og fremme den uavhengige pressens unike rolle i medielandskapet.

- Den holdningen jeg har, kommer ut fra et ønske om å beskytte presens omdømme og renommé. Jeg mener pressen er tjent med tydelige skiller, sier hun.

Eva Sannum jobber til daglig som kreativ leder i Geelmuyden Kiese.

- Mediene må passe på integriteten
Eva Sannum understreker at hun ikke har noe imot innholdsmarkedsføring.

- Det er ikke noe galt med innholdsmarkedsføring, men pressen må forstå at når de kommersielle aktørene blir like gode på innhold som pressen, må mediene passe på at de har integritet. At de kan forsikre leserne om at «vi er uavhengige». Det er mitt hovedargument, jeg er på lag med mediene og ønsker å fremme deres unike rolle, sier Sannum til Kampanje.

- Men hvorfor har dere ikke skjerpet inn tidligere?

- Det er alltid litt farlig å sammenlikne. Svarene fra mediene er ofte «vi kan ikke forstå at vi er ute å kjøre når X avis kunne gjøre slik…». Men ingen saker er like, hver sak må vurderes for seg, sier hun.

Sannum forstår ikke at mediene er villige til å legge integriteten i potten.

- Det paradoksale når jeg hører på debatten i PFU, er at det på den ene siden er helt greit å låne ut medienes egne «klær» og fonter, så lenge det merkes at det er reklame. Men merkingen gjøres så subtil som den bare kan. Hvorfor gjør dere det? Hva er hensikten? Alle skjønner hvorfor, det er fordi dere tror at det skaper mer klikk, så dere kan få bedre betalt for reklamen. Det dere glemmer, er at dere sender leserne inn i noe de ikke var forberedt på at var reklame, og dermed blir skuffet og irriterte. Slik trenger det ikke å være. Reklame er en ærlig sak, folk flest har ikke noe problemer med det, så lenge de ikke føler seg forledet, sier Sannum engasjert.

- Enig med Kjetil Try
Sannums erfaring er at det ikke nødvendigvis er et ønske fra annonsørene om å ha innholdsmarkedsføring som «ligner mest mulig på journalistikken.»

Denne uken meldte også Sannums tidligere sjef i Try reklamebyrå, Kjetil Try, seg på i debatten med en kommentar her på Kampanje. 

Les også: - Merk med reklame, og merk stort

- Min erfaring er at det ikke alltid er annonsørene som ønsker å låne avisens eller tv-kanalens «klær». Jeg føler at det i noen sammenhenger er mediene som er skeptiske til tydelig merking. Det er ikke nødvendigvis annonsørene som pusher, men pressen som tøyer sine grenser på en lite hensiktsmessig måte. Pressen burde se at de er tjent med å bli strengere her, så det Kjetil Try skrev er helt i tråd med det jeg mener, avslutter hun.