På et nordisk tv-toppmøte i Stockholm forpliktet de nordiske allmennkringkasterne seg til å lage til sammen 12 store dramaserier av høy kvalitet hvert år, som alle skal ligge tilgjengelig for hele det nordiske publikum på nett i ett år fra premieredato. I tillegg skal allmennkringkasterne lage en felles, nordisk koordinasjonsenhet som skal ta raskere beslutninger om dramaserier som har potensial til å samproduseres.

Det skriver NRK i dag.

- Dette er et mottrekk fra de nordiske allmennkringkasterne for å stå sterkere, særlig i kampen mot Netflix, sier kringkastingssjef i NRK Thor Gjermund Eriksen til NRK.

- Tidligere har nordiske serier hatt dårlige rettigheter. Når vi eksempelvis har fått en serie fra Danmarks Radio, har vi måttet ta den av NRKs tv-spiller ganske fort igjen. Det betyr at vi ikke har kunnet bygge en katalog over nordiske dramaserier, slik som publikum ser hos Netflix, sier han.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2018.