Medietilsynet har sluppet Allmennkringkastingsrapporten for 2016, og selv om konklusjonen er at «NRK, TV 2, P4 og Radio Norge i det store og det hele ivaretar allmennkringkastingsforpliktelsene sine», går ikke kanalene helt frie for kritikk.

TV 2 får kritikk for at de for første gang i sin avtaleperiode ikke oppfyller kravet om et jevnlig programtilbud for unge. TV 2 hadde to slike program i 2016 - «Sykt perfekt» og «Tenåringenes hemmelige liv» - men kun 18 av årets 52 uker. TV 2 hadde ikke noe tilbud fra midten av februar til midten av september.

- Medietilsynet har i flere år pekt på at TV 2s programtilbud til unge har ligget i nedre sjikt av hva som kan regnes for å være jevnlig, og vil nå ta opp bruddet i en egen tilsynssak, skriver tilsynet.

P4 har for tredje år på rad brutt kravet om egne program for smale gruppet, og Medietilsynet vil nå reise tilsynssak for dette bruddet i 2016. Oversikten fra Medietilsynet viser at P4 kun sendte ett nytt program rettet mot smale grupper i fjor, og resten var repriser. Dette programmet het «Den blå timen».

P4 argumenterer for at også «Kjærlighet uten grenser» er et program for smale grupper, ettersom programmet har en innretning hvor nære og betydningsfulle temaer og relasjoner kommer opp, men får ikke gehør hos Medietilsynet.

- Med program for smale grupper menes det i allmennkringkastingssammenheng program som er vendt til spesielle alders- eller interessegrupper i betydningen «spesielle interesser». Dette i motsetning til brede programmer som enten omhandler forhold som i prinsippet angår alle – eller fordi de har et innhold som man antar vil treffe et flertall, eller i hvert fall en stor del av befolkningen. I denne sammenheng vurderer Medietilsynet at programmet «Kjærlighet uten grenser» må bli ansett for å være et typisk bredt program, skriver tilsynet.

Medietilsynet har også funnet at NRK verken oppfyller kravet om en andel på 25 prosent nynorsk eller jevnlige program for unge på samisk, men det er generalforsamlingen ved kulturministeren som følger opp brudd på NRKs allmennkringkastingsforpliktelser, ikke Medietilsynet.

Når det gjelder Radio Norge, påpeker Medietilsynet at de «under tvil» oppfyller kravet om lokalisering utenfor Oslo.