Kulturdepartementet og Medietilsynet har satset på dialog og forespørsler i et forsøk på å stoppe spillreklame på TV 3, Max og Viasat 4. reklame som ville vært ulovlig om kanalene sendte fra Norge. Etter to år, ser denne linjen ut til å være et blindspor, skriver Klassekampen.

Det britiske medietilsynet Ofcom sier at det «på bakgrunn av de vedlagte bevisene» som er sendt over fra Norge, ikke er mulig å avgjøre om det har foregått regelbrudd.

Les også: Slik skal Helleland strupe bettingreklamen på Discovery og MTG

Nå er tålmodigheten slutt hos KrF, som mener regjeringen har vært for lite offensive for å stoppe reklamen. Sammen med Ap har partiet foreslått flere innstramminger. De ber regjeringen bruke en prosedyre i et EU-direktiv som åpner for at et medlemsland kan stenge en TV-kanal dersom det kan bevises at hensikten med å etablere seg i utlandet har vært å omgå loven i det landet kanalen retter seg mot. Bevisbyrden er streng, og denne tilnærmingen er aldri prøvd tidligere.

Markedet for bettingreklame er stort og svært attraktivt for de to tv-husene Disocvery og MTG som til sammen kontrollerer rundt 25 prosent av det norske tv-markedet. I meldingen vises det til tall Nielsen Media Research har samlet inn for Medietilsynet, de viser at markedet for ulovlig pengespillreklame har økt fra 423 millioner kroner i 2014 til 742 millioner kroner i 2016.

Les også: Sterk vekst i betting-reklame - bruker over 700 millioner kroner