Nå har Stortingets familie- og kulturkomité avgitt sin innstilling med støtte til regjeringens forslag til avtale om kommersiell allmennkringkasting.

Komiteen støtter konklusjon om at de mediepolitiske målene bør være å opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK og sikre riksdekkende nyhetssendinger som blir produsert og sendt utenfor Oslo.

Det var i desember i fjor at kulturminister Linda Hofstad Hellelandla  frem stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting. Der kommer det frem at regjeringen vil gi en kommersiell allmennkringkaster kompensasjon for merkostnader på opp mot 15 millioner euro i fem år.

Mottakeren forplikter seg blant annet til hovedkontor utenfor Oslo, daglige nyhetssendinger, 50 prosent norsk innhold og norskspråklige programmer for barn og unge.

Les mer: Slik blir statens nye «TV 2-avtale» - vil gi statsstøtte

Forslaget utløste kritikk fra TV 2s mediekonkurrenter, blant dem leder for Schibsteds publisistiske virksomhet, Torry Pedersen. Han mener avtalen virker å være skreddersydd for TV 2.

- Én av de potensielle deltakerne har vært på sminkerommet i 25 år. Eventuelle andre kommer rett fra skauen. Sannsynligheten for at andre vil søke på oppdraget, og at lokaliseringen vil være andre steder enn Bergen, er etter vårt syn mikroskopisk, sa Torry Pedersen i den åpne høringen i Kulturkomiteen i januar.

- Har tatt alt for lang tid
Neste uke skal saken behandles i Stortinget. Deretter forventer Arbeiderpartiets politiske talsmann Arild Grande at kulturminister Linda Hofstad Helleland vil kunngjøre en ny avtale før sommeren.

Grande er ikke helt fornøyd med avtalen slik den ser ut nå.

- Saken har allerede tatt alt for lang tid. For å unngå ytterligere utsettelser vil Arbeiderpartiet slutte seg til regjeringens forslag i denne omgang. Avtalen som utlyses bør ha kort varighet (3-5 år). Så får neste kulturminister etter valget umiddelbart sette i gang arbeidet med en ny fremtidig avtale som ivaretar et bredere tilbud til norske tv-seere, skriver han i en kommentar til Kampanje.

Grande forteller at deres ambisjon har vært å sikre en kommersiell allmennkringkaster med et bredt tilbud til hele befolkningen, flere programmer for barn og unge, økt regional tilstedeværelse, debatt- og aktualitetsprogrammer, samt bidrag til norsk film- og tv-drama, men at beløpsgrensen regjeringen har lagt opp til reduserer disse ambisjonene.

- I stortingsmeldingen gir regjeringen ingen begrunnelse for hvorfor det vil være problematisk med et støttebeløp høyere enn 138 millioner kroner. Vi mener regjeringen har gjort en for dårlig jobb med forberedelsene.

Frp vil ha «TV 2-råd»
Også Fremskrittspartiet har merknader til meldingen. Deres medlemmer mener at en kommersiell allmennkringkaster bør være underlagt et offentlig oppnevnt organ, etter modell fra Kringkastingsrådet, der publikum kan komme med tilbakemeldinger på innholdet. 

Fremskrittspartiet ber derfor regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om hvordan dette kan struktureres på en hensiktsmessig måte, både for publikum og den kommersielle allmennkringkaster. De mener også at det kommersielle allmennkringkastingsoppdraget ikke bør forbeholdes én leverandør, men at det må legges ut for konkurranse mellom ulike tilbydere.