Saken blir oppdatert!

I dag legger Schibsted frem tallene for fjorårets fjerde og siste kvartal. De viser at konsernets mediehus lykkes med mye, men at særlig abonnementsavisene sliter med å finne feste i reklamemarkedet.

- Aktiviteten i mediehusene våre ga forbedrede driftsresultatsmarginer i hele 2016 og i fjerde kvartal. Nedgangen i papirinntekter er fortsatt en stor utfordring, men den innovative tilnærmingen til våre digitale nyhetsprodukter har resultert i større abonnementsinntekter, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i resultatsmeldingen.

Se også konserntallene til Schibsted: Halv milliard i overskudd

Schibsteds norske mediehus omfatter VG og abonnementsavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Alle de norske mediehusene hadde en samlet omsetning på 1,421 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det er en nedgang på 2 prosent fra samme kvartal i 2015. Samtidig har mediehusene gjennomført en rekke kostnadskutt, og driftsresultatet er dermed 15 prosent høyere enn i 2015. Disse tallene inkluderer Schibsted Growth.

Her ser du tallene til Schibsted Norge Mediehus for fjerde kvartal i 2016. Alle tall i MNOK.

Schibsted Norge Mediehus 2016 2015 Endring i prosent
Omsetning  1,421 1,449  - 1,9
Driftsresultat  139 121  + 14,9


VG nærmer seg 100.000
Flaggskipet VG hadde en omsetning på 449 millioner kroner i fjerde kvartal, 14 millioner mindre enn i samme kvartal i 2015. 251 millioner kommer fra papir, mens 198 millioner er digitalinntekter.  

Det utgjør en vekst på 19 prosent for digitalt, og veksten tilskriver Schibsted både programmatisk og direktesalg. VG+ nærmer seg nå 100.000 abonnenter.

Samtidig fortsetter papiravisen å falle kraftig, men omsetningsnedgangen ble delvis kompensert av en økning i utsalgspris, skriver Schibsted i meldingen.

VG har kuttet kostnadene med 5 prosent i dette kvartalet, og både driftsresultatet og driftsmarginen økte, sistnevnte fra 17 til 19 prosent.

For hele året leverte VG et driftsresultat på 272 millioner kroner, som er identisk med året før.

Her ser du alle tallene til VG for fjerde kvartal i 2016. Alle tall i MNOK.

VG 2016 2015 Endring i prosent
Omsetning  449 463  - 3
Driftsresultat  85 81  + 4,9


Kraftig resultatforbedring

Abonnementsavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen hadde en omsetning på 746 millioner i fjerde kvartal. Det utgjør en nedgang på tre prosent.

Disse avisene har sterk motvind i reklamemarkedet, både på papir og på nett. Inntektene fra papirannonsering falt med 17 prosent, mens de digitale reklameinntektene falt med hele 22 prosent.

Avisene viser imidlertid til en positiv utvikling i de digitale abonnementstallene, som har passert 110.000 fordelt på de fire avisene. Totalopplaget øker med 8 prosent i kvartalet.

Samtidig har også abonnementsavisene gjennomført kostnadskutt på 5 prosent, og driftsmarginen øker dermed fra 7 til 10 prosent.

For hele året levert abonnementsavisene et driftsresultat på 161 millioner kroner, som er en nedgang på 13,4 prosent.

Her ser du alle tallene til abonnementsavisene for fjerde kvartal i 2016. Alle tall i MNOK.

Abonnementsavisene  2016 2015 Endring i prosent
Omsetning  746 767  - 2,7
Driftsresultat  71 53  + 34