Victoria C. Schultz blir ny en del av Amedias konsernledelse som konserndirektør for salg og marked. Pål Nedregotten blir fast medlem av konsernledelsen som konserndirektør for innovasjon, forretningsutvikling og strategisk analyse. Schultz tar over for Karl Gunnar Opdal.

Les mer her: Nok en Amedia-direktør på vei ut

Victoria C. Schultz er i dag regiondirektør for Amedia Buskerud og administrerende direktør i Drammens Tidende. Hun vil tiltre sin nye rolle i slutten av mars, og vil da få overordnet ansvar for salgs- og konkurrentstrategi, salg til nasjonale kunder, kanaleierskap til alle salgskanaler og ansvaret for yield management i Amedia.

Victoria C. Schultz har tidligere jobbet i Orkla Media, Det Berlingske Officin og Søndagsavisen  i Danmark, Dagbladet og Bernergruppen samt Nationen og Tun Media. Hun kom til Amedia i 2011 og har vært finansdirektør i Amedia Salg Marked, investeringsdirektør i Amedia Vekst, fram til hun tiltrådte sin nåværende stilling i 2014.

Pål Nedregotten vil som konserndirektør ha ansvaret for forretningsutvikling og innovasjon, strategisk innsikt og analyse. Han har som innovasjonsdirektør det siste året rapportert direkte til konsernsjef Are Stokstad, som nå ønsker å ha Nedregotten som et fast medlem av konsernledelsen.

Nedregrotten har vært ansatt i Amedia siden 2005 og har hatt roller som utviklingsredaktør og produktdirektør.