Morgan Andersen har klaget inn både VG og Fredriksstad Blad for ikke å ha publisert tilstrekkelige beklagelser overfor den tidligere direktøren i Fredrikstad Fotballklubb etter at Høyesterett i sommer slo fast at beskyldningene mot ham som ble gjengitt av VG og andre medier i desember 2011 ikke var korrekte.

I den opprinnelige artikkelen i Aftenposten ble det fremsatt påstander om at Morgan Andersen skulle ha godkjent flere millionavtaler like før han sluttet som direktør i Fredrikstad Fotballklubb. Saken har tidligere havnet på bordet i PFU, og da fikk VG kritikk for manglende forbehold i tittel og ingress. Nå er det altså en mangel på beklagelse i etterkant av høyesterettsdommen som har ført saken tilbake på bordet.

VG viser til at de i den opprinnelige saken har lenket til utvalgets uttalelse fra forrige runde og dommen i Aftenposten-saken. I tillegg har VG fulgt rettsprosessen tett. I PFU fikk avisen medhold i argumentasjonen sin og etter en samlet vurdering kom utvalget frem til at VG ikke har brutt god presseskikk.

Henrik Syse tok dissens og mener VG har opptrådt kritikkverdig.

- Jeg synes det hadde vært ryddig av VG å si at man beklager. Det er til VGs fordel at de har lagt inn en lenke om hva som senere har skjedd i PFU og Høyesterett, som sånn sett følger saken, men jeg mener det er en parallellitet til saken vi behandlet i PFU sist og at det sånn sett er noe å beklage her. Er det noen gang vi skal bruke 4.13, så er det her.

Punkt 4.13 sier at feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Både PFU-leder Alf Barne Johnsen i VG og nestleder Alexandra Beverfjord i NRK var inhabile i saken, og møtet ble derfor ledet av Øyvind Brigg i TV 2.

- Jeg synes VG har gått ganske langt i å gjøre dette på en ordentlig måte. I min bok blir det for stengt å felle VG for brudd på god presseskikk. Med en uttalelse om at de med fordel kunne kommet med en beklagelse, tror jeg vi er innenfor, sa han.

Alexander Øystå i Vi Menn ville ikke strekke seg så langt.

- Jeg synes det er feil at vi skal sitte og gi beskjed til VG at det koster så lite å beklage. Det synes jeg er lite prinsipielt, sa han.

- Jeg ser ikke på det som uprinsipielt, men som noe som ikke primært er prinsipielt. Jeg husker på det som Per Edgar Kokkvold pleide å si som PFU-leder: Pressen mener absolutt at mennesket skal beklage. Da bør pressen være raus til å beklage selv, svarte Syse.

Han mente VG burde ha beklaget av hensyn til Andersen.

- Det er en temmelig røff anklage mot en som allerede var i svært hardt vær. Det gjør at jeg, etter en samvittighetsvurdering, er kommet frem til at det i lys av den opprinnelige behandlingen synes det er konsistent å vise til 4.13 og si at VG burde beklage.

Fredriksstad Blad hadde publisert en beklagelse som ikke var tilstrekkelig ifølge Andersen, men heller ikke Fredriksstad Blad ble felt.