I sin nye terrorberedskap vil NRK blant annet stille mobile enheter til disposisjon for regjeringen i en nasjonal krisesituasjon, skriver Klassekampen.

Avisen har fått tilgang til en sladdet versjon av en rapport som NRK har sendt til Kulturdepartementet. Etter kringkastingsloven plikter NRK å sørge for at myndighetene får ut viktig informasjon til befolkningen. Derfor må NRK forberede seg på alle muligheter, også at Marienlyst blir satt ut av spill. De mobile enhetene skal erstatte beredskapsanleggene som NRK tidligere var pålagt å ha i hvert fylke, og som nå er demontert.

– Siden i fjor høst har vi gjennomført en omfattende prosess i hele organisasjonen for å styrke beredskapen, en såkalt risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette arbeidet vil fortsette kontinuerlig, sier Øyvind Vasaasen, avdelingsdirektør for distribusjon og beredskap i NRK.

Blant annet har NRK etablert en alternativ dataserver på et ukjent sted utenfor Marienlyst, framgår det av rapporten.

 (©NTB)