Administrerende direktør Knut Brundtland i finansselskapet ABG Sundal Collier er nå ferdig med Amedia-prospektet. Etter det Kampanje forstår ble prospektet behandlet av styret i Amedia torsdag. Dermed går jakten på nye Amedia-eiere inn i en ny fase.

Samtidig er ABG Sundal Collier travelt opptatt med å bistå det svenske mediekonsernet Stampen, som trenger å få tilført penger. Mye penger.

- Det er vårt kontor i Stockholm som jobber med dette, sier Brundtland til Kampanje.

- Iskaldt obligasjonsmarked
Siden i vår har Stampen forsøkt å hente inn 500 millioner svenske kroner for å bli kvitt dyre banklån som hemmer konsernet, skriver det svenske nettstedet Breakit.

I sommer var planen å løse de finansielle utfordringene gjennom en selskapsobligasjon. ABG har hjulpet konsernledelsen i Stampen i jakten på potensielle investorer, men det har ikke gått på skinner så langt.

- Vi forberedte en obligasjon i sommer, men i løpet av høsten har obligasjonsmarkedet blitt iskaldt, så vi dro tilbake tilbudet, bekrefter Stampens konsernsjef Martin Alsander overfor Breakit.

Målet var å hente inn penger før utgangen av året, men Alsander innrømmer at tidsplanen har sprukket. Nå er det første kvartal 2016 som er målet og ABG fortsetter som finansielle rådgivere i investorjakten.

Kan miste kontrollen
Hvis mediekonsernet til slutt lykkes med å hente inn 500 millioner svenske kroner gjennom en emisjon, betyr det at de nye eierne vil kontrollere over 50 prosent av aksjene etter emisjonen. Det innebærer at familien Hjörne mister makten over mediekonsernet.

Konsernsjef Martin Alsander i Stampen sier til Breakit at det finnes flere alternativer til en slik løsning og at familien Hjörne fortsatt kan beholde eiermakten.

I Norge har Knut Brundtland og ABG et helt andre utfordringer som rådgiver for Amedia. På Amedias kvartalspresentasjon i slutten av august slapp konsernsjef Are Stokstad nyheten om at Amedias hovedeiere, Telenor og LO, vurderer å få inn nye eiere av mediekonsernet. Det ble varslet «en bred evaluering av konsernets eierstruktur» med sikte på «å transformere Amedia til et moderne, framtidsrettet digitalt mediekonsern».

ABG Sundal Collier, anført av tidligere styreleder Knut Brundtland i daværende A-pressen, fikk altså oppdraget med å gjennomføre prosessen.

Går til investormarkedet
Flere mediekonsern, som Schibsted, Aller, Egmont og Polaris, har takket ja til å se på prospektet. Også svenske Bonnier og finske Sanoma, som var på eiersiden i A-pressen inntil 2003, vil motta prospektet. En avisinvestor som Odd Reidar Øie vil også gå grundig gjennom prospektet.

- Det vi har sagt er at vi skal legge opp til en bred prosess og i rimelig tid etter at interessentene har fått prospektet, vil det bli ført forhandlinger med dem som ønsker å gå videre, sa Knut Brundtland til Kampanje nylig.

Det kan bety at de første samtalene med seriøse interessenter kan være i gang allerede før jul. Etter det Kampanje forstår er Amedia-eierne Telenor og LO og konsernledelsen enige om at man skal forsøke å selge mest mulig av Amedia samlet. Men ute i markedet er det få investorer som ønsker å kjøpe hele konsernet.

Amedia legger frem sitt resultat for tredje kvartal i dag. Det er grunn til å tro at Amedias konsernsjef Are Stokstad vil melde om betydelig resultatvekst. Denne veksten kommer først og fremst som en følge av store kostnadskutt.

Kampanje dekker resultatpresentasjonen i Amedias hovedkvarter i Oslo klokken 12.00.

Les mer: Amedia-overskudd på 108 millioner

Les mer: Leter etter digitalhjelp til Amedia