Det er langt mellom opplagsvinnerne i norsk presse. De store og mellomstore avisene faller i opplag, det samme skjer med mange av de store og mellomstore magasinene. Selv lokalavisene har sine utfordringer.

Men fagpressen fortsetter å vokse. Det samlede opplaget steg med 1,7 prosent i 2015.

 - Opplaget har økt hvert år de siste elleve årene, sier Kjartan Tyvand, ansvarlig for opplagskontrollen i Fagpressen.

Han legger fram tallene på Fagpressedagen i Oslo i dag.

Sammenlagt er det godkjente opplaget i Fagpressen på 3,4 millioner eksemplarer. Totalt er 139 av Fagpressens 210 medlemmer opplagskontrollert. De som ikke kontrolleres, er fagblader uten eller med lav annonseomsetning, samt rene nettmedier.

- Legger man alle bladene utover på bakken, så dekker bladene 3600 kvadratmeter eller halve Lerkendal, sier Tryvand.

Opplagsvinneren i 2015 er Ren Mat som økte med hele 126 prosent, opp til et distribuert opplag på nesten 17 000 eksemplarer. Ren Mat utgis av Oikos – Økologisk Norge. På andreplass kom bladet Utdanning med 18 prosent økning, som samtidig er den største økningen i antall eksemplarer, med over 27.000.

Samtidig som opplaget totalt sett øker, er også antall utgivelser nokså stabilt. I gjennomsnitt gir fagbladene nå ut 8,7 utgaver i året. Frekvensen har vært svakt synkende siden 2009.

Størst prosentvis opplagsvekst i 2015 har det vært i følgende segmenter: Offentlig virksomhet, undervisning og forskning, med 6,8 prosent; Industri, teknikk og håndverk, med 2,2 prosent og Tjenesteytelser, med 1,1 prosent. Segmentene med størst opplagsfall er Transport og samferdsel, med -4,2 prosent og Landbruk og fiske med -1,4 prosent.

I ettermiddag legger også IRM,  som lager den mest omfattende reklamestatistikken i Norge, tall for annonseomsetningen per tredje kvartal. Fagpressens annonseomsetning har falt med 5,9 prosent, avisene 14,3 og ukepressen 17,3 prosent.

- Fagpressen i Norge har klart seg bra gjennom endringene i mediemarkedet, sier IRM-sjef Madeleine Thor under Fagpressedagen.