I dag inviterer kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK de kommersielle konkurrentene til å diskutere mediemangfold og ulike former for samarbeid. Bakteppet for konferansen er den økende kritikken mot NRK-dominansen i mediemarkedet. Én av de skarpeste kritikerne er Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen, som i flere år var kollega med NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen.

Under dagens møte i NRK startet han med å gi Eriksen og NRK komplimenter:

- Når det gjelder NRK er jeg full av tvisyn. Jeg og min familie er storforbrukere av NRK, og selv er jeg fryktelig glad i NRK2 og P2. Min sønn, som har Ipad og mobil, kom løpende til meg og sa: «Pappa, nå er NRK Super også kommet på tv!»

Ikke sjokkert over NRK-kutt
Så gikk Markussen rett på sak. Han hadde bitt seg merke i at hans egen avis hadde slått opp «NRK kutter stort» på fronten av Dagbladet.no. De varslede nedskjæringene på 16-17 millioner  i NRKs nyhetsdivisjon, som nå ledes av tidligere nyhetsredaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord, har ikke gjort dypt inntrykk på Markussen

- Denne uken har vi hørt at NRK skal kutte 17 millioner kroner. Også i min avis er en sak om kuttene vinklet på at NRK skal kutte mye og at det er dramatisk. Jeg må minne om at NRK bruker 1,7 milliarder på samleposten nyheter, aktualitet og distrikt. Med andre ord skal man kutte nyhetene med én prosent, sier Markussen tørt.

Les mer: NRK Nyheter kutter 17 millioner

Markussen benyttet sjansen til å sammenligne NRK-kuttene med den nye runden med nedbemanning i eget mediehus på Hasle. Aller Media og Dagbladet skal kutte 110 millioner og opptil 65 årsverk.

- Til sammenligning står jeg midt i nok en kutt- og nedbemanningsprosess i Dagbladet og Aller Media. Medievirksomheten har en omsetning på 1,1 milliarder kroner og vi skal kutte kostnadene med ti prosent denne gangen. Jeg skal ikke sutre over det, fordi vi fortsatt er en stor og sterk redaksjon med 115 medarbeidere. Vi har klart transformasjonen, så dette er snakk om en tilpasning, sier Markussen.

Les mer: - Derfor kutter Aller Media og Dagbladet igjen

Les mer: - Det er fortvilelse og vantro

- Har sneket seg inn en tvil om transformasjonen
På dagens NRK-møte fortalte Dagbladets publisher at han mener å ha registrert en voksende tvil i mediemarkedet. En tvil som handler om treg digitaliseringe av analoge medievirksomheter.

- Jeg har merket meg at det i det norske mediemarkedet den siste tiden har sneket seg inn en tvil om man kommer til å klare å komme seg gjennom transformasjonen og over på digitale plattformer. Det er to klassiske avishus som har klart transformasjonen. Det er VG og det er forhåpentligvis Dagbladet. Av den klassiske papiravisøkonomien utgjør VG og Dagbladets omsetning 16-17 prosent. Av den totale digitalomsetningen i dette markedet står VG og Dagbladet for 35 prosent til sammen. En annen aktør, som ikke er et avishus, som også har klart transformasjonen er NRK, sier Markussen, som mener statskanalen med sine årlige fem milliarder i lisensinntekter er blitt en stadig større trussel mot mangfoldet.

- Jeg mener NRK er en utfordring for mangfoldet og grunnen er kort og godt slik: Hvis man ser på medieøkonomien, så er det klart at NRK nå er så stor og dominerende at det er blitt skapt en stor ubalanse. Vi ser at TV 2 truer med å slutte med nyheter hvis de ikke får hjelp fra staten. Det er et tankekors. Jeg merker meg også at TV 2 ber om støtte til linær tv, mens NRK satser stort på nett og mobil, sier Markussen.

Fornøyd med lavere lisensvekst
Han er fornøyd med at NRK får mindre lisensvekst neste år enn det som har vært trenden de siste ti årene. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti ble i budsjettavtalen enige om å øke lisensen med 25 kroner neste år, noe som tilsvarer 50 millioner i økte NRK-inntekter i 2016. NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen ba om 140 millioner kroner.

- Jeg merker meg at det er en endring på gang. NRKs lisensinntekter er doblet på ti år, de er nå på over fem milliarder kroner, mens de store avishusene har opplevd et dramatisk inntektsfall. Det samlede drifsoverskudd falt med 36 prosent, fra 813 millioner i 2013 til 521 millioner i 2014. NRK-lisensen har økt med 687 kroner de siste ti årene, en nominell vekst på 37,3 prosent mens den generelle prisveksten i samme periode har vært på 19,3 prosent, sier Markussen.

Les også: NRK får ikke mer lisenspenger

Han mener det er behov for en helt ny mediepolitikk som tar høyde for endringene i mediemarkedet.

- Mediepolitikken og NRKs rolle ble utformet i en tid da de klassiske avishusene og NRK drev virksomheter på klart adskilte plattformer. Det er en virkning av konvergensen som har skapt ubalansen vi nå ser.

- Ikke snakk om å strupe NRK
Stortinget behandler nå regjeringens melding om politikken for allmennkringkasting i Norge de neste årene. Samtidig jobbes det med å utforme framtidens ordninger for statlig mediestøtte. Markussen forventer endringer

- Det er mye å ta tak i og rydde opp for dem som forvalter rammevilkårene som vi alle lever under. Det er ikke snakk om å strupe NRK, men det må skapes en god balanse mellom de kommersielle og det statlige NRK. Det må det være mulig for politikerne å få til ved at man klargjør NRKs oppdrag og at det satses på mer økonomisk styring uten at man automatisk plusser på lisensen.

Han kom også med lite spark til Thor Gjermund Eriksen, som uttalte seg om NRKs rolle i det norske samfunnet i et intervju med Dagbladet (krever abonnement) nylig.

 - Vi må få til en edruelig debatt om NRK. Det er flere enn NRK som forvalter norsk språk og kultur.  Jeg la merke til at Thor Gjermund Erisen sa til Dagbladet Magasinet at NRK på sitt beste var like samlende som det norske kongehus. Vi må begynne å snakke om NRK på en annen måte hvis vi skal få opprettet den riktige balansen mellom NRK og de kommersielle mediene.

Eriksen: - Voldsom kommersiell vekst
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kjøper ikke Markussens NRK-analyse.

- Markussen glemmer flere ting. Han snakker om den gamle avisøkonomien, men samtidig må vi huske på at de kommersielle mediehusene har opplevd en voldsom vekst de siste årene. Samtidig har de nye globale aktørene - Facebook, Google, Netflix, HBO -  gått fra omtrent null til en omsetning på mange milliarder i løpet av få år. Vi har ikke en mediebransje i Norge som er i nedgang, vi har en bransje som er i kraftig vekst. Det norske folk bruker stadig mer penger på medier. NRK er i konkurranse i de flatene som vokser kraftig, sier Eriksen til Kampanje.

- Lettere å diskutere NRK enn Google
- Men flere av de kommersielle aktørene, som Markussen i Dagbladet, mener NRK er blitt for dominerende?

- Jeg har stor respekt for de krevende utfordringene Dagbladet og andre kommersielle medier står i. Det er få som kjenner disse utfordringene bedre enn meg, sier Eriksen, som var sjefredaktør i Dagbladet fra 2003 til 2006 - og konsernsjef i Amedia fra 2010 til 2013.

- Mediene leter etter det som kan avhjelpe i en krevende tid og da er det litt lettere å diskutere NRK enn Netflix og Google, for de kan vi ikke gjøre noe med, sier Eriksen.

Han minner også om at NRK har kuttet mer enn en de 16-17 millionene som ble kjent denne uken. Til sammen har statskanalen varslet kutt på 350 millioner kroner.