Amedia legger i dag frem sine tall for årets tredje kvartal og de viser at selskapet som i disse dager legges ut for salg har et driftsoverskudd før engangseffekter på 178 millioner kroner. Det er 34 millioner kroner bedre enn tilsvarende tall for 2014.

Dette tilsvarer en fremgang på 24 prosent og gir en brutto driftsmargin på 18 prosent.

Som Kampanje skrev tidligere i dag var det ventet  at Amedia i forbindelse med den nært forestående salgsprosessen vil legge frem sterke tall i et forsøk på å pynte bruden.

Les også: Nå kommer Amedia-prospektet

- Sterkt resultat
Amedia-konsernet omtaler selv resultatet som «sterkt» i en pressemelding.

- Det gode kvartalsresultatet kommer som følge av sterke prestasjoner på flere fronter. Vi er spesielt stolte av at flere mediehus kan rapportere om vekst i antall abonnenter som følge av styrkede digitale produkter, sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Det er en «bedre utvikling i annonsemarkedet, sterk vekst i antall digitale abonnenter og løpende kostnadsreduksjoner» som gir mediehuset Amedia resultatfremgangen i tredje kvartal.

Men inntektene til mediekonsernet går tilbake og det med hele 103 millioner kroner. Justert for virksomheter som Amedia har solgt gjennom kvartalet, går Amedias inntekter tilbake med fem prosent i 3. kvartal.

Kutter kostnader
Det er dermed på kostnadssiden det nå jobbes knallhardt i Norges største lokalaviskonsern.

- I sammenlignbar virksomhet er kostnadene redusert med ti prosent i kvartalet som følge av løpende forbedringsarbeid, skriver mediehuset i meldingen.

Amedia snur dermed et stort negativt resultat før skatt i fjorårets tredje kvartal på 235 millioner kroner til et overskudd på 39 millioner kroner. Det store underskuddet i fjor på samme tid skyldtes at Amedia skrev ned 243 millioner i kvartalet, hovedsakelig knyttet til trykkerivirksomheten i Russland og Norge.

Les også: Amedia-underskudd på 235 millioner

Her ser du tallene til Amedia for årets tredje kvartal i 2015. Alle tall i MNOK.

Amedia 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 986 1.089 - 10,4
Driftsresultat 57 - 214  -
Resultat førr skatt 39 - 235  -