Tidligere i år ble Amedias ledere presentert for en ny standardisert arbeidsavtale, både for å kutte kostnader og for å gjøre vilkårene like for alle. Avtalen innebar vesentlige kutt i økonomiske goder, som bilgodtgjørelse og rett til resultatbasert lønn. Også redaktørenes krav på stillingsvern i tilfelle oppsigelse var svekket, skriver Klassekampen.

Sjefredaktør Anders Nyland i Bergensavisen (BA) var den eneste av redaktørene som nektet å signere avtalen, skriver Klassekampen. Etter en konflikt mellom Bergensavisens sjefredaktør Anders Nyland og eieren Amedia og regiondirektør Mari Velsand, utlyser konsernet nå en stilling som kombinert sjefredaktør og direktør. Stillingen omfatter altså det som i dag er Nylands jobb.

- Jeg valgte å beholde avtalen jeg hadde. Dette fordi det var flere elementer i den nye avtalen jeg ikke anså som tilfredsstillende, sier Nyland, som ikke har bestemt seg for om han skal søke på jobben.

Han sier til Klassekampen at han forståelse for at også ledere må tåle kutt, men at det er måten det skjedde på som han har reagert på.

Amedias regiondirektør Mari Velsand svarer på e-post via kommunikasjonsdirektør Stig Finslo:

«Vi kan bekrefte at BA vil endre ledelsesmodell fra toleder til enleder. Det skjer som følge av at avisen ikke lenger skal være regionssenter, og da går over til samme modell som øvrige mediehus i Amedia som ikke er regionssenter.»