I formiddag skrev Kampanje at styret i Amedia behandlet salgsprospektet som skal sikre mediekonsernet en eller flere nye eiere. Dermed går jakten på nye Amedia-eiere inn i en ny fase.

Administrerende direktør Knut Brundtland i finansselskapet ABG Sundal Collier er Amedias finansielle rådgiver. Etter det Kampanje erfarer har Brundtland og hans kolleger jobbet med prospektet og salgsprosessen i noen måneder. I omfang er trolig dette oppdraget i størrelse med det som er vanlig rundt børsnoteringer og lignende. Da kan det fort være snakk om mellom 40 og 60 millioner kroner i transaksjonskostnader, får Kampanje opplyst fra kilder som jobber med slike noteringer.

Da A-pressen kjøpte Edda i 2011, rant det flere titalls millioner ut av konsernet til de ulike rådgivningsmiljøene.

- Det er ikke så mye mer å fortelle om denne prosessen nå. Prospektet som skal ut inneholder mange tall og mye historikk, sier Knut Brundtland til Kampanje.

Les mer: Nå kommer Amedia-prospektet

Les mer: Schibsted viser Amedia-interesse

Taus om kostnadene
Konsernsjef Are Stokstad i Amedia hadde mye på hjertet da han skulle fortelle om mediekonsernets kvartalsresultat i dag. Men han er ytterst ordknapp om hvor mye Amedia må punge ut med når den tidligere styrelederen Knut Brundtland tråler investormarkedet.

- Dette er en avtale mellom ABG og Amedia, og den vil jeg ikke kommentere. Men kostnadene er ikke noe som påvirker oss. Du får spørre meg den dagen transaksjonen er gjennomført, sier Stokstad til Kampanje.

Konsulentselskapet PWC er Amedias revisorer. Hvorvidt de bidrar tungt i salgsprosessen er uklart, men at de har en rolle vil ikke være overraskende. Når det gjelder det såkalte forretningsmessig og operasjonelle kan det også være grunn til å tro at et av de store konsulentmiljøene, McKinsey eller Boston Consulting Group, kan være involvert. Amedia har historisk jobbet mye med Boston Consulting Group og Øyvind Torp. På toppen av dette igjen kommer advokatutgiftene. Her ruller millionene fort.

Vereide: - Har alltid vært interessert i medier
Med andre ord er det flere aktører som ønsker å sikre seg en bit av kaka, både på selger- og kjøpersiden. En av dem som var til stede i Amedias hovedkvarter i Akersgata i dag, er Atle Vereide. Han er viseadministrerende direktør  i SEB Enskilda, hvor han tidligere har vært både medieanalytiker og analysesjef.

- Er det spillet rundt eiermakten i Amedia som lokker deg til resultatpresentasjonen i dag, Vereide?

- Jeg har vært på mange resultatpresentasjoner i mediebransjen de siste 20 årene, men kanskje ikke så mange i Amedia og A-pressen. Men jeg har alltid vært interessert i norske medier, også i den rollen jeg har i dag, sier Vereide til Kampanje.

- Kan du bekrefte at du er her på vegne av kunder i forbindelse med salget av Amedia?

- Nei, det kan jeg ikke kommentere.

- Tror du det er mulig å selge hele Amedia, eller er det mest trolig at konsernet deles opp i flere biter?

- Det vil jeg heller ikke kommentere, sier Vereide.

- Gjelder å få kurvene til å møtes
Han fulgte Are Stokstads resultatpresentasjon nøye i dag.

- Det er fascinerende å se at Amedia har en så sterk framgang. Vi så litt av det samme da Polaris Media la fram sitt kvartalsresultat, sier Vereide, som også var til stede da Polaris-sjef Per Axel Koch la frem mediekonsernets tall forrige uke.

 - Amedia er flinke med kostnadene og det er allright vekst på det digitale. Nå gjelder det å få disse kurvene til å møtes, slik at det digitale vokser raskere enn papirfallet. Der er ikke Amedia ennå.

- Tror du det er mulig for Amedia å få så store digitale inntekter at papiravisenes inntektsfall blir kompensert?

- Jeg tror det er mulig, men vi er ikke der ennå. Det skal bli spennende å se om de klarer å få ekstra betalingsvilje ut av det lokale innholdet, svarer den profilerte analytikeren.

- Brundtland er i New York
Are Stokstad ønsker å snakke minst mulig om investorjakten.

- Det er ikke noe nytt å fortelle. Knut Brundtland i ABG Sundal Collier håndterer dette for oss. Han er nå i New York, men det tror jeg ikke er på grunn av Amedia, smiler Stokstad.

- Er det fortsatt planen å selge Amedia samlet eller åpner dere for delsalg?

- Salgsprosessen er ikke noe vi kommenterer utover det som ble sagt i august. Når går denne prosessen sin gang, sier Stokstad.

Spørsmålet om hva som skjer med Amedia i 2016 er et åpent spørsmål. Konsernsjef Are Stokstad vil ikke kommentere tidshorisonten for et mulig salg. Men i og med at prospektet kommer før jul, kan det tyde på at ABG og Amedia-eierne ønsker å komme raskt til forhandslingsbordet. Kilder tror ikke et såkalt private equity-selskap, på godt norsk et investeringsselskap, vil kjøpe hele Amedia. De mener det beste ABG kan håpe på er å finne industriell eier. Køen av slike eiere er ikke lang i Norden. Mye vil derfor være avhengig av at ABG klarer å friste internasjonale aviskonsern. Selv det blir tøft.

Hvor mye er Amedia er verdt?
Selv om flere konsern og investorer i Norden har sagt ja takk til å motta prospektet, vil etter det Kampanje erfarer flere av dem takke høflig nei til å gå inn i en mer formell forhandlingssituasjon i løpet av vinteren. Det store spørsmålet i mediemarkedet i høst er om Amedia blir solgt slik en kjenner selskapet i dag, eller om det blir delt opp i biter og solgt til flere investorer. Amedias eiere og ledelse og ABG har en plan om å finne en eller flere eiere som kan komme inn på konsernets eierside. Garasjesalg av mediekonsernets lokalaviser er per dags dato ingen plan A.

På Kampanjes «Media Business»-konferanse i høst ble det fortalt at aviskonsern i dag verdsettes til EBITDA-multipler på mellom to og fire, som er betydelig mindre enn for noen år siden. Den gang ble aviskonsern solgt for syv-åtte ganger driftsresultat (EBITDA).

Ifølge årsrapporten for 2014 var EBITDA i Amedia, før kostnader knyttet til nedbemanning, på 157 millioner kroner, noe som vil gi en pris i området 300-600 millioner kroner. Tar en med selskapets gjeld på rundt 600 millioner kroner, kan man stille spørsmålet om det i det hele tatt vil være noen som er villige til å betale en eneste krone for selskapet, utover å ta på seg eventuelle forpliktelser. 

Les mer på Kampanje Premium: Amedia-prisen har stupt med milliarder (krever innlogging)

- Setter punktum for avissammenslåing
For to år siden kjøpte daværende A-pressen Edda Media for 1,7 milliarder kroner. Den gang deltok også Polaris Media i budkampen. Bare en drøy måned senere kvitterte A-pressen med å selge sin aksjepost i TV 2 til Egmont for 2,1 milliarder kroner, et salg som ble tvunget gjennom av eieren Telenor.

- 23. november flytter Amedia inn i et nytt hovedkvarter i ærverdige Akersgata. Det setter punktum for sammenslåingen av A-pressen og Edda, sier Stokstad.