Aller Media-sjef Dag Sørsdahl, som overtok som ny toppsjef for det danskeide mediekonsernet etter Roger Hansen i august, har gitt klarsignal til en ny runde med nedbemanning og kostnadskutt. 110 millioner kroner og mellom 45 og 65 årsverk ryker i Aller Medias blader, Dagbladets papirutgave og nettvirksomheten DB Medielab. 39 av årsverkene skal kuttes i Dagbladet.

- Vi ser oss dessverre nødt til å kutte inntil 65 årsverk. Det jobbes med  en kostnadsreduksjon på inntil 110 millioner kroner med full effekt fra 2016/2017. Vi er i drøftinger med tillitsvalgte, slik at endelig fordeling er ikke besluttet, sier  Sørsdahl til Kampanje.

Dermed kutter Aller Media kostnadene med rundt 200 millioner i 2016/2017 til sammen av en omsetning på rundt to milliarder. Totalt forsvinner rundt 100 årsverk. Alt handler om å demme opp for papirfallet.

- Nødvendig med nye tilpasninger
Nedskjæringene, som ble varslet på et allmøte i mediekonsernets hovedkvarter på Hasle i dag, kommer bare åtte måneder etter at Kampanje kunne melde om at mediekonsernet skulle kutte 50 årsverk og 70-80 millioner. I mars skrev Kampanje at mye tydet på at nye kuttrunder ville komme fort på grunn av kraftig fall i papirinntektene.

-  Er det kraftigere fall i papirinntektene som er årsaken til at det kommer ytterligere kutt?

- Dette er sammensatt og det er avgjørende at vi sørger for å opprettholde vår styringsfart.  Vi ser at opplagsnedgangen og inntektssvikt for trykte medier fortsetter. Og selv om veksten digitalt kommer, ser vi likevel at det blir nødvendig med ytterligere tilpasninger nå, sier Sørsdahl.

De ansatte i Dagbladet og Aller Media-selskapene tok beskjeden om nye kutt med fatning, men mange er dypt fortvilet.

Les mer: - Det er fortvilelse og vantro

Les mer: Kutter 110 millioner i Dagbladet og Aller

- Vi kommer til å mestre utfordringene
- Vil det kunne komme nye kutt allerede i 2016?

- Vi må til enhver tid tilpasse oss mediebruk og markedet, slik at vi kan ikke utelukke ytterligere endringer.

- Hvordan bedømmer du utsiktene for Dagbladet og Aller Media?

- Aller-konsernet har en vesentlig portefølje med sterke merkevarer og vi har kommet langt i den digitale transformasjonsprosessen, så min mening er at vi kommer til å mestre utfordringene som kommer, sier Aller Media-sjefen.

Da Sørsdahl hadde sin første uke i sjefsstolen i Aller Media i august, spurte Kampanje om det ville komme omfattende endringer i konsernledelsen – og ellers i konsernet som følge av hans inntreden som toppsjef:

- Dette har jeg ingen kommentarer til. Jeg vil først bli kjent med organisasjonen, publikasjonene, produktene, ledelsen, tillitsvalgte og ansatte, sa han da.

En måned senere gikk Tore Stangebye av som Aller-direktør på dagen, etter å ha ledet mediedivisjonen i Aller Media.

Les også: Aller-sjef: - Ingen konflikt med Stangebye

Les også: Ny Aller-sjef vil ikke gi opp papir

Av to milliarder kroner i omsetning, kommer fortsatt en betydelig del  - 1,1 milliarder kroner og 55 prosent av totalen - fra papirmediene. Det vil si alle bladene, magasinene, Dagbladet og omsetning av bøker via Aller Forlag. Resten av omsetningen kommer fra de andre virksomhetsområdene, hvorav nesten 20 prosent av omsetningen nå er digitale inntekter (Db.no, Sol.no, KK.no og Seher.no). Den resterende delen av omsetningen kommer fra selskaper som Aller Media har kjøpt i tur og orden i de siste årene og som leverer sterke resultater. Det er FineArt, Redink, Nova Vista, Hyper, OMG, HS Media, for å nevne noen. Kampanje har tidligere skrevet at Aller Media etter oppkjøpene henter en halv milliard kroner av den samlede omsetningen utenfor det tradisjonelle mediemarkedet.

Aller Media har gjennomgått en betydelig transformasjon i løpet av fem år. I 2010 stod papirutgavene for nesten all omsetning og nesten hele driftsresultatet. Siden da har omsetnings- og resultatandelen fra digitalvirksomheten og de nye selskapene økt kraftig og denne tendensen vil forsterkes ytterligere de neste tre årene

Les mer: Aller Media på vei mot to milliarder

Etter det Kampanje kjenner til vil trolig Dagbladets nettvirksomhet - inkludert Sol.no og øvrige nettsteder fra Aller Media - omsette for langt over 300 millioner kroner i år. Dagbladet.no står for rundt 250 millioner kroner i det nye nettselskapet. Så kommer Sol.no med rundt 70-80 millioner og tillegg renner det inn noen millioner fra øvrige nettsatsinger. Av denne totale omsetningen vil Dagbladets nettvirksomhet sitte igjen med et pent overskudd, hvis alt går etter planen i 2015.

Les mer: Henter 500 mill. utenfor mediemarkedet

Les mer: Har over 300 nett-millioner i 2015