Andelen som abonnerer på strømmetjenester som Netflix, TV 2 Sumo, HBO Nordic og Viaplay fortsetter å stige i Norge, men til tross for at disse strømmetjenestene er populære er kundetilfredsheten relativt lav.

Det kommer frem i en større kundeundersøkelse av de abonnementsbaserte strømmetjenestene i Norge. Det Epsi Rating Norge som har gjennomført undersøkelsen.

- Tilbakemeldingen er ganske tydelig, kundene ønsker mer, bedre og nyere innhold. Årets undersøkelse viser oss samtidig at tilfredsheten ligger noe lavere enn hva tilfellet er for tradisjonelltv-distribusjon, sier Fredrik Høst, daglig leder i Epsi Rating Norge.

I årets måling oppnår leverandørene av strømmetjenester samlet sett en kundetilfredshet på 65,7 noe som er marginalt lavere enn i fjor og blant de målte tjenestetilbyderne er det TV 2 Sumo som kommer best ut.

Studien viser imidlertid at det kun er mindre forskjeller mellom aktørene.

Brukerne eller abonnentene gir ifølge Epsi relativt gode tilbakemeldinger både på stabilitet, bildekvalitet og brukergrensesnittet, mens utvalget og innholdet i tjenesten ifølge kundene har et stort forbedringspotensial.

- Når vi spurte kundene om tips og råd i forhold til hva de mener kan bli bedre, så går tilbakemeldingene i all hovedsak på at de ønsker seg mer, bedre og nyere innhold, sier Høst.

I forbindelse med EPSI Norge sin studie av bredbåndsleverandører og tv-distributører så ble det også hentet inn data i forhold til abonnementsbaserte strømmetjenester som Netflix, TV 2 Sumo, Viaplay, HBO Nordic med flere.

Analysen fra EPSI viser at andelen som abonnerer på slike tjenester har steget betydelig fra 2013.