Kulturminister Thorhild Widvey ber om flere gode råd i utformingen av ny mediepolitikk. Nylig oppnevnte hun Mediefangfoldsutvalget, og nå er hun klar med en ny ekspertgruppe som skal gå gjennom finansieringen av NRK. Tidligere har konsulentselskaper, forskere og ikke minst bransjen selv kommet med en rekke innspill om den fremtidige finansieringen av NRK.

- Selv om kringkastingsavgiften fortsatt fungerer, ser vi at lisensordningen har svakheter. Den teknologiske utviklingen kan på sikt svekke NRKs inntektsgrunnlag. Vi trenger derfor en grundig vurdering av de praktiske og økonomiske konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmåter, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport 1. juli 2016. Arbeidet ledes av administrerende direktør i E-CO, Tore Olaf Rimmereid. Rimmereid har blant annet bakgrunn som tidligere direktør for administrasjon og finans i NRK. Han får også med seg Bente Sollid Storehaug, administrerende direktør i ESV Norden, Johann Roppen, professor i journalistikk og rektor ved Høgskolen i Volda, og Sissel Jensen, dr.oecon og førsteamanuensis ved NHH (Bergen).

- Fornuftig med gjennomgang
Det er seks år siden Rimmereid sluttet som finansdirektør i NRK. Nå gleder han seg til å bryne seg på NRK-lisensen igjen.

- Jeg ser frem til oppgaven med stor interesse. Det er sånn som Kulturdepartementet skriver i meldingen at det har vært litt diskusjon rundt om lisensen kan fungere slik den har gjort i lys av den teknologiske utviklingen. Det er fornuftig at det nå blir en gjennomgang av dette, sier Rimmereid til Kampanje.

- Har lisensen gått ut på dato?

- Det er blant de tingene vi skal se på. Å svare på det nå blir å begynne i feil ende.

- Ingen NRK-forkjemper
Til tross for sine syv år i NRK, vil ikke Rimmereid karakterisere seg selv som en NRK-forkjemper.

- Nei, det er seks år siden jeg sluttet i NRK. Jeg ser først og fremst på min bakgrunn i NRK som en nyttig ballast for det arbeidet jeg nå skal gjøre.

- Klarer du å se på NRK med objektive øyne?

- Jeg tror jeg skal kunne se på NRKs lisensordning som den er i dag med objektive øyne med utgangspunkt i den vurderingen jeg er bedt om å gjøre av departementet.

- Hva er det viktigste som har skjedd siden du sluttet?

- Det r klart at mulighetene man har for å ta imot NRKs innhold har blitt utvidet. Den utviklingen hadde begynt da, men den har bare forsterket seg. Derfor er det relevant å ha en gjennomgang nå.

Skal finne nye modeller
Dette er ekspertgruppens mandat:

«Vurdere hvordan den pågående medieutviklingen vil påvirke effektiviteten til dagens ordning med kringkastingsavgift. Vurdere ulike alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Én av modellene skal ta utgangspunkt i dagens kringkastingsavgift. Beskrive samtlige modeller mht. praktisk organisering av innkreving, håndtering av foretak, organisasjoner mv., anslag for administrative kostnader etc. Herunder skal utreder vurdere hvordan kostnadseffektivitet ved ulike innkrevingsmetoder kan optimalieres slik at mest mulig målrettes til formålet samtidig som kostnad for forbrukerne kan reduseres. Vurdere i hvilken grad de ulike modellene ivaretar NRKs behov for redaksjonell uavhengighet, legitimitet i befolkningen, og finansiell stabilitet over tid.»

Utvalget skal redegjøre for relevante modeller for finansiering av allmennkringkasting internasjonalt og om mulig underbygge med empiri fra andre land.