I høst lovet kulturminister Thorhild Widvey nullmoms for norske nyhetsmedier fra og med neste år. I dag bekrefter finansminister Siv Jensen at momfritaket blir utsatt fra årsskiftet til mars neste år.

- I den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor, med en betydelig økning i antall asylsøkere og utgiftsøkningene det medfører, er det nødvendig å hente inndekning også på skattesiden, sier finansminister Siv Jensen nå på departementets nettsider.

Det skjer i forbindelse med at statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen legger frem nye tall for kostnadene i forbindelse med tilstrømmingen av syriske flyktninger til Norge.

Regjeringen foreslår enkelte justeringer i skatteopplegget som tidligere er foreslått for Stortinget for 2016, slik at skattelettelsene blir noe mindre, forteller regjeringen. Det får altså konsekvenser for nullmomsen.

- Skatter-, avgifter og toll 2016 ble det foreslått fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. Fritaket kan ikke iverksettes før det er notifisert til og godkjent av ESA. Videre må utkast til regelverk om avgrensning av fritaket mv. sendes på høring før det kan tre i kraft. Arbeidet med notifikasjonen har vært omfattende, men er nå i sluttfasen. Likevel framstår nå 1. mars 2016 som et mer realistisk innføringstidspunkt enn 1. januar som ble lagt til grunn i budsjettforslaget, skriver Finansdepartementet i dag.